2016. április: jegyzet, portré, disszemináció, tudomány, agykutatás, mikroszkópia, innováció, anyagtudomány, agrárium, közlekedés, zöldkörnyezet, kiállítás/konferencia, it

Az ABC transzporter fehérjék gyógyszerkölcsönhatásainak vizsgálatára kidolgozott új módszer ipar­jogvé­delmét támogatja a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap

A CellPharma Kft. 100 százalék intenzitású támogatást nyert az ABC transzporter fehérjék gyógyszerkölcsönhatásainak vizsgálatára ki­dolgozott új módszer nem­zetközi szabadal­mi bejelentésének segítésére. Az IPARJOG_12-1-2013-0062 szerződésszámú projektben a 2013. január 1. – 2013. október 31. közötti időszakra elnyert 1 188 377 forint támogatás lehetővé tette a szabadalmi be­­jelentés PCT szakaszának elindítását a Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. közreműködésével. Mind a hazai, mind az európai beje­lentés alapján várhatóan idén az ipar­jogvédelmi oltalmat megadják.


A projekt tárgyát képező találmány orvosi-biológiai és biotechnológiai területen hasznosítható. A gyógyszerhatóanyag-fejlesztésekhez kapcsolódóan megnövelt érzékenységgel teszi lehetővé az ABCG2 transzporter membránfehérje és a gyógyszer/xenobiotikum molekulák kölcsönhatásának vizsgálatát.

A projekt közvetlen célja a PCT/HU2013/000021 számú szabadalmi beadvány költségeinek utófinanszírozása volt.
Az elnyert iparjogvédelmi támogatás lehetővé tette a szabadalmi bejelentés PCT szakaszának elindítását, amelynek során 2014. szeptember 26-án benyújtották az EP 13712598.5 alapszámú európai szabadalmi bejelentést. Az Európai Szabadalmi Hivatal 2016. január 18-án végzést adott ki, amely alapján a szabadalmat várhatóan megadja. A P1200131 hazai szabadalmi bejelentésre vonatkozóan a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2016. február 3-án végzést adott ki, amely alapján a szabadalmi oltalmat várhatóan 2016. május 15-én megadja. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap projekttámogatása jelentősen hozzájárult az ABC transzporter fehérjék gyógyszerkölcsönhatásainak vizsgálatára kidolgozott új módszer hazai és nemzetközi szabadalmi oltalommal védéséhez, ezáltal hasznosíthatóságához.•

 
Innotéka