2016. április: jegyzet, portré, disszemináció, tudomány, agykutatás, innováció, anyagtudomány, agrárium, közlekedés, zöldkörnyezet, kiállítás/konferencia, it

Az ABC transzporter fehérjék gyógyszerkölcsönhatásainak vizsgálatára kidolgozott új módszer ipar­jogvé­delmét támogatja a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap

A CellPharma Kft. 100 százalék intenzitású támogatást nyert az ABC transzporter fehérjék gyógyszerkölcsönhatásainak vizsgálatára ki­dolgozott új módszer nem­zetközi szabadal­mi bejelentésének segítésére. Az IPARJOG_12-1-2013-0062 szerződésszámú projektben a 2013. január 1. – 2013. október 31. közötti időszakra elnyert 1 188 377 forint támogatás lehetővé tette a szabadalmi be­­jelentés PCT szakaszának elindítását a Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. közreműködésével. Mind a hazai, mind az európai beje­lentés alapján várhatóan idén az ipar­jogvédelmi oltalmat megadják.


A projekt tárgyát képező találmány orvosi-biológiai és biotechnológiai területen hasznosítható. A gyógyszerhatóanyag-fejlesztésekhez kapcsolódóan megnövelt érzékenységgel teszi lehetővé az ABCG2 transzporter membránfehérje és a gyógyszer/xenobiotikum molekulák kölcsönhatásának vizsgálatát.

A projekt közvetlen célja a PCT/HU2013/000021 számú szabadalmi beadvány költségeinek utófinanszírozása volt.
Az elnyert iparjogvédelmi támogatás lehetővé tette a szabadalmi bejelentés PCT szakaszának elindítását, amelynek során 2014. szeptember 26-án benyújtották az EP 13712598.5 alapszámú európai szabadalmi bejelentést. Az Európai Szabadalmi Hivatal 2016. január 18-án végzést adott ki, amely alapján a szabadalmat várhatóan megadja. A P1200131 hazai szabadalmi bejelentésre vonatkozóan a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2016. február 3-án végzést adott ki, amely alapján a szabadalmi oltalmat várhatóan 2016. május 15-én megadja. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap projekttámogatása jelentősen hozzájárult az ABC transzporter fehérjék gyógyszerkölcsönhatásainak vizsgálatára kidolgozott új módszer hazai és nemzetközi szabadalmi oltalommal védéséhez, ezáltal hasznosíthatóságához.•

 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018

Innotéka