2011. október: jegyzet, portré, tudomány, egyetem, disszemináció, biotechnológia, atomenergia, paragrafus, innováció, közlekedés, megújuló energia, zöldkörnyezet, it
2011. október 5.

Szerzők:
Tolnai Géza
Tolnai Tamás

Rail Safe Kft.
railsafe@railsafe.hu
56/491-138, 20/938-9848

Kápolnásnyék biztosítóberendezéséről

Korábban úgy gondoltuk, hogy a dinnyési berendezésátalakítás az, ami a Tárnok–Székesfehérvár vonal 41 kilométeres munka­területén a legnagyobb odafigyelést és szakmai alázatot igényli.


Lehet, hogy mégse Dinnyés…?

Társaságunk, a Rail Safe Kft. tavaly nyáron úgy vélte, letudta a fővonali biztosítóberendezési átalakítások zömét, hiszen üzemeltetésre átadtuk Gárdony és Martonvásár állomások D55 berendezéseit, Dinnyést mint forgalmi kitérőt a maga alap Integra egyközpontos berendezésének jelentős – tengelyszámlálós, hidraulikus váltóhajtóműves – módosításával, a nyílt vonal több mint felét, térközöstől, sorompóstól.

2011-re már „csak” a Tárnok–Martonvásár vonalszakasz és Kápolnásnyék állomás maradt.
Kápolnásnyék állomás vágányhálózatának átépítése során a célkitűzés az volt, hogy az állomás pályageometriának megfelelő ideiglenes biztosítóberendezést telepítsünk, mely a későbbi építési fázisok során rugalmasan, viszonylag egyszerűen követi a pályakép változásait.
A biztosítóberendezésbe bevont váltók részben helyszíni állításúak, váltózárral elzárhatók, részben a váltókezelői szolgálati hely(ek)ről villamos úton állíthatók. Váltókörzetenként négy-négy kitérőt szereltünk fel villamos hajtóművel, amit mennyiségileg később is fenn lehet és kell tartani az építési fázishoz igazítva. A helyszíni állítású váltók váltózárkulcsait a váltókezelői szolgálati helyeken telepített kulcsrögzítő készülékek rögzítik. Az állomási fogadóvágányok, valamint a váltókörzetek foglaltságérzékelése tengelyszámlálókkal valósul meg.

A vágányhálózat átépítése 13 fázisban történt, illetve történik.
Az Integra berendezést két fázisban váltottuk ki a fent ismertetett ideiglenes bizto­sítóberendezéssel, külön a kezdőponti és külön a végponti váltókörzetben.

Vonóvezetékes állítóközpont

A régi és az új berendezés ez idő alatt párhuzamosan működött, ami rendkívüli fegyelmezettséget követelt meg a forgalmi és üzembe helyező személyzettől egyaránt.
Sikerült olyan, percre és vonatszámra lebontott technológiai utasítást szerkeszteni – és mint később kiderült, hasonló precizitással betartani – a két berendezés váltására, hogy ebből adódó vonatkésés nem következett be. Pedig ez alatt lettek a vonóvezetékes váltókból villamos váltók, az egyéni kijárati jelzőkből közös kijárati jelzők és az állítóközpontokból az ideiglenes berendezés kezelését biztosító szolgálati helyek.

Azóta megéltünk három pályaépítési fázist, de még hátravan tíz!
A négy-négy villamos váltó darabszáma állandó, helye építési fázisonként változik, a tengelyszámláló berendezés meghatározott számlálópont befogadására képes, ahol a számlálópontok újabb és újabb helyre kerülnek, a kézi állítású, váltózárral elzárt váltók napról napra módosulnak, ennek következménye a mechanikus készülék és a jelfogó teremben az automatika aktuális pályaképhez történő programozása.

Lehet, hogy tavaly tévedtünk? Mégse Dinnyés, hanem „Nyék” az igazi kihívás?!

És egy kicsit másról

Igaz, hogy erőink java részét leköti a 30. vonalszakasz építése, de azért részt tudtunk vállalni néhány kisebb beruházási munkából is, mint például kerékpárút biztosítása Mezőtúron, kitérőcseréknél való közreműködés stb.
Továbbra is jelentős feladatokat kaptunk a Mol területén különféle töltő-védelmi berendezések kivitelezésére, karbantartására, üzemeltetésére.
Nyáron, míg a pályaépítők részben a Tárnok–Martonvásár nyílt vonal felújításával, részben a kápolnásnyéki építéssel voltak elfoglalva, nagy örömünkre szolgált, hogy – vállalkozásunk révén – visszatérhettünk oda, ahonnan indultunk, Szolnokra.
Megbízást kaptunk a MÁV Gépészet Zrt.-től, hogy a szolnoki pályaudvarból megépített Járműjavító Üzem kiágazását integráljuk be a D70 biztosítóberendezésbe.

A D70 mindig izgalmat jelent, még a szakmában eltöltött 38 év után is.
Jó érzés volt visszatérni oda, ahonnan elindultunk a pályán, találkozni régi ismerősökkel, barátokkal, munkatársakkal. Köszönjük a segítségüket!
Célunk töretlen: a „rail safe” szellemében hosszú távon működtetni vállalkozásunkat abban a reményben, hogy az üzem alatti átalakítások kihívásai mellett – a Szajol–Tiszatenyő vonalhoz hasonlóan – a korszerű, elektronikus biztosítóberendezést előirányzó beruházás részeseivé válhatunk.•

 
Innotéka