2016. november: jegyzet, portré, tudomány, kiállítás/konferencia, innováció, élelmiszer, egyetem, közlekedés, vízgazdálkodás, nanotechnológia, zöldkörnyezet, energiagazdálkodás, megújuló energia, it

„Más megközelítésbe kerül a tudás”

A közös munka jó lehetőséget teremt arra, hogy az egyetem munka­társai megismerjék a vasúttársaság vállalati kultúráját, így jobban meg­értik a problémáinkat, s hatékonyabban tudunk a megoldásokon dolgozni – foglalta össze Dávid Ilona a MÁV-csoport és a Dunaúj­városi Egyetem közötti stratégiai együttműködést. A MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója szerint a duális képzés jó lehetőség arra, hogy a hallgatók összekapcsolják az elméleti tudást a gyakorlati ismeretekkel.


Dávid Ilona
Miért éppen a Dunaújvárosi Alkalmazott Tudományok Egyetemére esett a választásuk? – kérdeztük Dávid Ilonától.

– A Dunaújvárosi Egyetemmel a MÁV-csoport több területen is együttműködik. Évek óta partnerünk különböző tréningprogramok lebonyolításában, e-learninges tananyagok elkészítésében, szakértő, vezető kollégáink pedig alkalmanként előadóként vesznek részt az oktatásban – közelebb hozva a gyakorlati tudnivalókat az elmélethez. Emellett nemrég közös programot indítottunk a vasútszakmai oktatók módszertani továbbképzésére.

Miben látják az együttműködés előnyeit?

– Fontos számunkra a rugalmasság, a gyors reagálóképesség és az együtt gondolkodás. A sok közös munka lehetőséget teremt arra is, hogy az egyetem munkatársai megismerjék a MÁV-csoport vállalati kultúráját, így jobban megértik a problémáinkat, és hatékonyabban tudunk együtt dolgozni a megoldásokon.

A Dunaújvárosi Egyetem kifejlesztette az Integrált Szakképzési Központ modelljét a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskolával. A vasutas életpálya szempontjából milyen lehetőségeket jelent ez a MÁV-csoport és a GYSEV számára?

– Ez a modell elsősorban a járműszerelő, illetve gépészmérnök utánpótlás szempontjából fontos hosszú távon. A konstrukció előnye, hogy azok a tanulók, akik a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskolában kezdik meg tanulmányaikat, tanulószerződést köthetnek a MÁV-Start Zrt.-vel. A tanulószerződés keretében a szakképzés gyakorlati részét vállalati környezetben tölthetik. Mindazoknak, akik innen kerülnek be az egyetemre, lehetőségük van megpályázni a MÁV-Start által meghirdetett duális képzési helyeket is. Ez a későbbi munkába álláskor hatalmas előnyt jelent a más intézményben végzett hallgatókhoz képest.

A duális képzéseket illetően a vállalatnál eltöltött időre vonatkozó elképzelésekből mit emelne ki?

– A duális képzésben a hallgatóknak a vállalatnál eltöltött minden félévben meg kell oldaniuk egy projektfeladatot. A vállalati mentor a mintatanterv adott félévhez kapcsolódó tantárgyaiból választ egy olyat, amelyik a leginkább illeszkedik az adott szakterületen végzett feladatokhoz, majd a vállalati gyakorlatra adaptálva három projektfeladat-témát határoz meg. A hallgató a három témából választ egyet, amit egy rövid dolgozat formájában feldolgoz a félév során a mentor segítségével. Ezzel a módszerrel a hallgató az egyetemen elsajátított ismereteket átülteti a gyakorlatba. Így minden elméleti tudás azonnal más megközelítésbe kerül, más értelmet kap.

Dr. András István
A Dunaújvárosi Egyetem rektorát, dr. András Istvánt arról kérdeztük, mit jelent az együttműködés a Dunaújvárosi Egyetem számára a MÁV-csoporttal és a vasutas világgal?

– Magyaror­szág egyik legnagyobb foglalkoztatója a MÁV-csoport. Egy ekkora szer­ve­zetben minden szakmára, szakmai tudásra igény van. A Duális Képzési Tanács 2015-ös ha­tározata szerint intézményünk minden alapszakán: anyagmérnöki, gazdálkodási és menedzsment, gazdaságinformatikus, gépészmérnök, mérnökinformatikus, műszaki menedzser, műszaki szakoktató, indíthatók duális képzések. Még ebben az évben aláírtuk a stratégiai megállapodásunkat, amelyben rögzítettük a hosszú távú együttműködési szándékunkat. A felek a megállapodást két szakmai szerződéssel egészítették ki, amelyekben szabályozzák a duális képzés és a kooperatív-duális képzés keretrendszereit. Ebben a tanévben megkezdődött az első duális képzésben részt vevő vasutas hallgatók képzése, és reményeink szerint ez évről évre egyre népszerűbb lesz.

Milyen tapasztalataik vannak a kiválasztási folyamattal kapcsolatban?

– A kiválasztáskor a MÁV szakemberei – tesztírással, helyzetgyakorlatokkal, valamint egyéni interjúval – megvizsgálják a jelentkezők képességeit. A felvételi folyamat során még közelebbről megtapasztaljuk, hogy milyen hallgatókat vár a munkaerőpiac, milyen felkészültségre számít, mi fontos számára és mi kevésbé az. Számunkra ez is egyfajta tanulási folyamat, amelyben örömmel veszünk részt.•

 
Innotéka