2011. október: jegyzet, lézer, fizika, mikroszkópia, portré, tudomány, egyetem, disszemináció, biotechnológia, atomenergia, paragrafus, innováció, közlekedés, megújuló energia, zöldkörnyezet, it

Modern egyetemi képzés – modern tankönyvek

Elektronikus tananyagfejlesztés az élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minősítő mesterszakok hallgatói számára


Az élelmiszerek minősége és biztonsága napi szinten kapcsolódik mindannyiunk életéhez, a biztonságos élelmiszerhez minden embernek joga van. Az élelmiszer-biztonság és minőségbiztosítás elméleti és gyakorlati ismereteiben jártas, jól felkészült diplomás szakemberek iránt egyre növekvő kereslet figyelhető meg világszerte. Ugyanakkor az is elmondható, hogy az élelmiszer-biztonsággal és élelmiszer-minősítéssel kapcsolatos tudományos alapok, a hazai és nemzetközi szabályozás, valamint az élelmiszer-biztonsági kockázatelemzés viszonylag rövid – mindössze 2-3 évtizedes – múltra tekint vissza, ezért még idegen nyelven is kevés az oktatásban jól alkalmazható elméleti és gyakorlati tankönyv.

Ennek a problémának a megoldásához nyújt támogatást az Új Széchenyi Terv TÁMOP 4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0011 projektje, melynek keretében a Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kara a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karával konzorciumot alkotva közösen dolgozott ki olyan új tananyagokat, amelyek ezeknek a mesterképezéseknek a kulcsmoduljait alkotják.
Az új tananyagok a mai hallgatók elvárásainak megfelelően és a modern informatikai eljárásokat kihasználva elektronikus formában készültek el, és rövidesen mindenki számára ingyenesen elérhetők lesznek a www.tankonyvtar.hu weboldalon.

A projekt keretében kidolgozott elektronikus tankönyvek a következők:

  • Élelmiszer-biztonsági kockázatbecslés
  • Élelmiszer-biztonsági kockázatkezelés és kommunikáció
  • Hagyományos, gyors és automatizált módszerek alkalmazása élelmiszerek kémiai vizsgálatára
  • Az élelmiszer-analitika gyors és automatizált módszerei
  • Gyors és molekuláris biológiai módszerek alkalmazása az élelmiszerek mikrobiológiai vizsgálatára (DVD-vel kiegészítve)
  • Táplálkozás biokémia
  • Érzékszervi minősítés

Az élelmiszer-biztonságot veszélyeztető kémiai és mikrobiológiai tényezők gyors és megbízható kimutatása elengedhetetlen az élelmiszer-biztonság megítéléshez és a veszélyek elhárításához. Az alkalmazható vizsgálati eljárások azonban folyamatosan fejlődnek, s az újabb és újabb feltárt esetek is új veszélytényezők kimutatását követelik meg. Az elektronikus tananyagon keresztül lehetőségünk van arra, hogy naprakészen tartásával, frissítésével mindig a legkorszerűbb és legújabb ismereteket közvetítsük hallgatóinknak.

Az elektronikus tankönyvekben és gyakorlati kézikönyvekben különböző médiaelemek (animációk, mozgóképelemek, interaktív tesztkérdések) teszik vonzóbbá, érdekesebbé és várhatóan hatékonyabbá az új ismeretek megszerzését, a tanulást. Mivel az oktatási intézményekben nem áll rendelkezésre valamennyi vizsgáló műszer, berendezés, ezért külső helyszíneken felvett mozgófilmekkel segítjük ezeknek a vizsgálati eljárásoknak a megismerését DVD formátumban.

A diákoknak nem kell attól tartaniuk, hogy a tankönyvek elavulnak, mivel a szerzők vállalták a tananyagok évenkénti frissítését.
Reméljük, hogy a kidolgozott tananyagok nemcsak modernek, de egyben hiánypótlók is a felsőoktatásban, és hosszú távon is elősegítik és vonzóvá teszik a mesterképzést a benne részt vevő egyetemeken. Várhatóan a szakmában dolgozók is előszeretettel használják majd ezeket a tankönyveket, hiszen a gyakorló szakembereknek is friss, modern ismereteket nyújtanak.•

 
Innotéka