2016. április: jegyzet, portré, disszemináció, tudomány, agykutatás, mikroszkópia, innováció, anyagtudomány, agrárium, közlekedés, zöldkörnyezet, kiállítás/konferencia, it
2016. április 6.

Szerző:
Szegedi Imre

Négyen egy irányba

A szokásos megemlékezésektől, ünnepségektől, díjátadóktól hangos márciusban két olyan eseményre is sor került, ami nemigen került be a legfontosabb tudósítások közé, pedig erről is szólhatnának a hírek. Szólhatnának, hiszen ez a két találkozó azt példázza, hogy ezernyi sérelemtől, érdekellentéttől feszülő régiónkban előremutató együttműködésre is akad példa.

A kétnapos think.BDPST konferencia volt az egyik. Az először létre­hívott találkozón a gazdasági élet, a kormányzat és tudomány kép­viselői vitatták meg a visegrádi régió fejlesztéspolitikájának legfontosabb kitörési pontjait, a gazdaságfejlesztés, a kutatásfinanszírozás, az innovációpolitika együttműködési lehetőségeit. Csehek, magyarok, lengyelek és szlovákok vezető európai szakértőkkel egyeztettek ebben a témában. „Szembe kell néznünk azzal, hogy a visegrádi országok egyenként lemaradásban vannak a globális innovációs versenyben, az EU28 átlagát egyedül Csehország közelíti meg, Magyarország jelenleg 1,4 százalék körül, a többi állam azonban egy százalék alatt áll a GDP-arányos finanszírozás szempontjából” – fejtette ki Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke.

Az akadémikus szerint az a legfontosabb kérdés, hogy milyen stratégiával tehetjük a hasonló adottságokkal és érdekekkel rendelkező, világméretekben azonban visszafogott gazdasági erőt képviselő V4-es geopolitikai formációt versenyképes innovációs partnerré? Választ is adott: a visegrádi együttműködés ígéretes új dimenziója a kutatás-fejlesztés és az innováció. A think.BDPST a régiós országok tudományos és innovációs kitörési pontjainak megtalálását, a dinamikus együtt­működés és a hatékony ösztönzők feltérképezését segítheti.

A jogelődökkel együtt idén 120 éves Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala szintén márciusban ünnepelt a visegrádi országok iparjogvédelmi hatóságainak vezetőinek jelenlétében. Ők azok, akik tavaly februárban Pozsonyban írták alá a budapesti székhelyű Visegrádi Szabadalmi Intézetet (VSZI) létrehozó nemzetközi szerződést. A Szellemi Tulajdon Világszervezetének Közgyűlése 2015 októberében nemzetközi szabadalmi hatósággá jelölte ki az új intézményt. Azt ígérik, hogy a VSZI az eddigieknél előnyösebb feltételekkel segíti a globális szabadalmi rendszerbe történő bekapcsolódást. Előmozdítja és serkenti az innovációt és a kreativitást, javítja a versenyképességet a régióban.

Ha folytatódik a think.BDPST egyeztetés, ha a remélt tartalommal telik a VSZI, ha a tudás, az innováció terén a visegrádi országok valóban együtt tudnak lépni, az követendő példa lehet kontinentális méretekben is.•

 
Innotéka