2019. július–augusztus: jegyzet, Nemzeti Agykutatási Program, agykutatás, portré, tudomány, biológia, disszemináció, öntészet, innováció, építés, geológia, környezetvédelem, zöldkörnyezet, urbanisztika, biztonságtechnika, it
Inno-tér
2019. július 20.

Elismerésre váró kutatásmenedzserek

A kutatásmenedzserek szakmai képzési rendszerének kialakítása hozzájárulhat a szakma ismertségének és elismertségének nö­velésé­hez – tartalmazza a HÉTFA Nemzet­közi Projektiroda szakmai vitaanyaga.


A „kiválóság” mint követelmény fokozatosan növekvő szerephez jut az Európai Bizottság által finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs keret­programok kritériumai között, mind a kutatással és innovációval foglalkozó személyzet, mind a kutatási infrastruktúra és szervezetek részéről. E téren a 2004 óta csatlakozott országok többségének, köztük Magyar­országnak is komoly a lemaradása. A lemaradás csökkentésének egyik eszköze a kutatás­menedzserek felkészült­ségének erősítése. A szakmai vitaanyag azokat a feltételeket igyekszik azonosítani, melyek a kutatási menedzserek és uniós támogatási tanács­adók elismertségének növeléséhez és szakképzettségük fejlesztéséhez szükségesek.

A kutatás­menedzserek a legtöbb európai országban meglehetősen hasonlóan ítélik meg a munkájukat. Összességében érdekes, változatos, kihívásokkal teli, multi­kulturális foglalkozásnak tartják, utazási és net­working lehetőségekkel, ami a személyes kiteljesedés lehetőségét is magában hordozza. Ugyan­akkor a szakma anyagi és erkölcsi elismerése nincs össz­hangban a kutatás­menedzserek felelősségével, munkájuk komplexitásával és jelentőségével. A HÉTFA javaslata szerint a kutatás­menedzserek képzési rendszerének kialakítása hozzá­járulhat a szakma ismertségének és elismertségének növeléséhez.•

 
Inno-tér
Innotéka