A 21. század tudománya és technológiái

A Magyar Tudományos Akadémián április­ban mutat­­ták be Kroó Norbert A tudomány és tech­nológia forradalma a 21. szá­zad­ban című könyvét.


Napjainkban egyre nehezebb eligazodni a mind gyorsabban vál­tozó technológiák világában. Kroó Norbert felvállalta azt a fel­adatot, hogy a 21. század tudományáról és technológiáiról külön­böző fórumokon előadásokat tartson. Könyve ezeknek az előadásoknak példákkal kiegészített, bővített változata.

Az olvasók tehát olyan széles látókörű, hiteles szerzőtől tájékozódhatnak, aki nemzetközi tudományos kapcsolatai révén naprakész információkkal rendelkezik a témáról. Tárgyalja a nanotechnológiákat, és ezen belül azok optikai vonatkozásait, a plazmonikát. A kis méretek tartományában pedig a kvantummechanikát emeli ki és annak hatását a technológiákra. A kvantummechanika nemcsak a technológiákra, hanem a biológiai, sőt a társadalmi folyamatainkra is nagy hatást gyakorol. Az új technológiák is, akárcsak a „régiek”, anyagokhoz kötődnek, ezért az anyagtechnológiák szintén megkerülhetetlenek a témában. A kötet foglalkozik az energetika legfrissebb kérdéseivel és a fenntartható környezet lehetséges megoldásaival.
A könyvbemutatót a kötet megszületésének kezdeményezője, Steier József közgazdász, energetikus, agrárszakmérnök nyitotta meg, és Orbán Tibor, a Főtáv Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese, a Matászsz elnöke mondott méltató szavakat, a szerző pedig szemelvényeket emelt ki a könyvéből.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka