A Debrecen–Füzesabony 108. számú vasútvonal korszerűsítése

Debrecen város és környékének dinamikusan fejlődő gazdasága, valamint az elmúlt évek vasúti fejlesztései nyomán a MÁV vonalain megnövekedett személyforgalom szükségessé tette a megyeszékhely vasúti kapcsolatainak további fejlesztését. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium elrendelésére a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. nyílt közbeszerzési eljárást írt ki a MÁV 108-as számú vonalának Debrecen állomás és Macs állomás közötti szakaszának korszerűsítésére. A 100 százalékban hazai forrásból elkészülő beruházás megvalósítását nyílt közbeszerzési eljáráson a V-Híd Építő Zárt­körűen Működő Részvénytársaság (V-Híd Zrt.) nyerte el.


A beruházás szorosan kapcsolódik a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által létrehozott Észak-Nyugati Gazdasági Övezet (ÉNYGÖ) kiépítéséhez, valamint szintén a NIF Zrt. megrendeléséből megújuló Ebes–Debrecen vasúti vonalszakasz kivitelezési munkáihoz.

Tócóvölgy állomás átépítése, 2020. augusztus

A kapcsolódó projekteket, a műszaki szempontokat figyelembe véve, a vasúti forgalom legkisebb zavartatása érdekében, valamint az ÉNYGÖ gyors fejlődése miatti szűk határidőkre tekintettel a munkák a szerződéskötés után a lehető leghamarabb, már 2020 márciusában elkezdődtek.

Folytatva a MÁV 100-as vonalán történt, Ebes–Debrecen között megvalósult felújítást, átépül további 1,2 kilométer kétvágányú pálya a fővonalon, továbbá Debrecen nagyállomás számos kitérője. Innen Macs állomás felé a 108-as vasútvonal az átépítést követően immár két vágánnyal ágazik majd ki. A meglévő nyomvonal több mint 11 kilométeren átépül, további 3,6 kilométeren pedig új nyomvonal létesül a megszűnő szakasz teljes rekultivációja mellett. Debrecen állomás és Tócó­völgy állomás között a várható forgalomnövekedésre tekintettel az átépítés során már kétvágányú pálya épül. Tócóvölgy állomáson hat vágány újul meg, illetve a projekt e szakaszán zajárnyékoló fal is épül a közeli ingatlanok védelme érdekében. Macs állomáson új üzemi épület létesül, a személyforgalom jobb kiszolgálása érdekében pedig új felvételi épület várja majd az utasokat, de új pe­ronok épülnek Tócóvölgy állomáson, Kismacs megálló­helyen, valamint Macs ipari park állomáson is. A forgalom lebonyolítására teljesen új biztosítóberendezést kell kiépíteni: központi forgalomirányító rendszer (Köfi) létesül, Macs és Tócóvölgy állomásokat pedig központi állí­tású, biztosítóberendezésbe bekötött, váltófűtéssel ellátott kitérők szolgálják majd.

Macs állomás az átépítési munkák megkezdése előtt, 2020. augusztus

A beruházást megvalósító V-Híd Zrt. a magyarországi építőipar egyik dinamikusan fejlődő vállalata, amely az ország számos pontján valósít meg európai uniós és hazai finanszírozású vasútépítési projekteket. Az idén megalakulása ötödik évfordulóját ünneplő V-Híd Zrt. a debreceni vasúti re­konstrukciót önálló fővállalkozói teljesítésként valósítja meg. Egy ilyen léptékű és határidejű beruházás csak korszerű gé­pek­kel kivitelezhető. A vállalkozó a vasúti pályaépítést, illetve az ehhez szükséges földmunkákat teljes egészében saját erő­for­rással bonyolítja, melynek részeként legújabb eszközét, az SMD–80/UVP–2002 típusú átépítő gépláncot is alkalmaz­za. Az UVP–2002 géplánc egyaránt alkalmas vágány át­épí­tésére, bontására, valamint alsó ágyazatra történő új vá­gány építésére. Az összetett rekonstrukció során mindhárom funk­cióra szükség van.

Az UVP–2002 átépítő géplánc munkavégzés előtt Debrecen állomáson, 2020. szeptember

Szintén az időszak eszközbeszerzésének köszönhető, hogy saját vontatóval (a vasútbarátok között csak „V-Híd Szergejnek” nevezett M62 mozdonnyal) és speciális vasúti kocsikkal (Dozátor, FAD) dolgozhat a cég.

A V-Híd Zrt. Szergeje Zichyújfalun (Fotó: iho.hu/Vörös Attila)

A beépülő sínszálak AT és ET hegesztését is saját munkaerő végzi, utób­bit a HOLLAND H–650 ET típusú hegesztőgépével. A meg­valósításhoz szükséges nagy mennyiségű úgy­nevezett alépítményi védőréteg keverésére és más szóródó anyag előállítá­sára is képes BSA 90 HLS száraz keverőt, illetve a Terex Finlay C–1540P kúpos törőt is beveti a kivitelező.

A V-Híd Zrt. Szergeje Seregélyes határában (Fotó: iho.hu/Vörös Attila)

Az országszerte fejlődő ipari létesítmények, a növekvő utasszám, valamint az újonnan megjelenő régiós, nemzetközi vasúti igények rugalmas és gyors infrastruktúra-fejlesztéseket tesznek szükségessé. Így a Debrecen–Füzesabony vasútvonal korszerűsítésének jelen üteme is egy komplex, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet már folyamatban lévő kialakítása miatt rövid átfutási idővel kivitelezendő projekt. A magyar tulajdonú V-Híd Zrt. korszerű gép­park­jával képes arra, hogy külföldi bérgépek kapacitáshiányától és szállítási kockázatától füg­getle­nül ütemezze munkáit, igazodva a beruházó igényeihez, az üzemeltetők szigorú feltételeihez. Szakembereinek és gépi erőforrásainak köszönhetően a V-Híd Zrt. felkészült a magyar vasút­háló­zat előtt álló, minden eddiginél nagyobb léptékű fejlesztések gyors és korszerű megvalósítására.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka