A gyakorlatorientált modell támogatandó

Az oktatás a világ minden részén kulcsfontosságú a jövő formálásában. Az elméleti és gyakorlati ismeretek, az új technológiák és módszerek használata biztosítja a folyamatos innovációt és a fenntartható fejlődést, valamint azt, hogy mindenki aktív résztvevője lehessen a társadalom kulturális, politikai, szociális és gazdasági életének.


A Festo családi vállalkozásként elkötelezett a képzés és a képzési környezet fejlesztése, valamint a tudástranszfer területén. A szakképzésben igazi kihívás, hogy a résztvevők megfelelő környezetben sajátítsák el a kompetens, naprakész tudást, melyet a munkába állás után szinte azonnal rugalmasan tudnak alkalmazni. Piaci elvárás, hogy a képzés során munkatapasztalatra és független, önálló gondolkodásra tegyenek szert a diákok. Az iparban dolgozók állandó nyomás alatt vannak idő- és gyártáshatékonyság tekintetében, kiemelkedően fontos az együttműködés és a megfelelő kommunikáció mind partnereikkel, mind munkatársaikkal. Mindez azért, hogy képesek legyenek a technológia gyors változásaira adekvát válaszokat adni, illetve a szinte folyamatosan felmerülő új kihívásoknak megfelelni. Ezeknek az összetett készségeknek az elsajátításához szükséges az iskolai és a munkakörnyezet egyaránt, ezért gondolja úgy a Festo, hogy a gyakorlatorientált modelleknek kulcsszerepet kellene kapniuk a képzés területén.

Prolog Factory – modellezett gyártási környezet

Németországban, Baden-Württemberg tartományban már régóta együttműködik a Festo a szakképzési intézményekkel, Stuttgartban olyan képzőközpont működik, ahol a tanulók gyakorlati tapasztalatokra tehetnek szert a Festo automatizálási eszközein. Ezt a központot a Festo üzemelteti, és más cégeknek is képeznek itt diákokat. Az együttműködés lényege, hogy nemcsak az eszközöket biztosítja a cég, hanem a tananyag fejlesztésében is részt vesz. Ugyanilyen központ működik Kínában és Szaúd-Arábiában is.

Magyarországon még csak most indult el a duális szakképzési modell bevezetése, természetesen a magyarországi Festo cég is tett már lépéseket az ebben való részvételre, folyamatosan egyeztetnek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, a kormányzati szervekkel és a képzés szereplőivel is. Az iskolákkal való együttműködés azonban nem most kezdődött, hiszen a Festo évtizedek óta kínál eszközöket és szolgáltatásokat a hazai közép- és felsőoktatási intézményeknek. Jó példa erre az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola, ahol a szakképzés területén gépész és elektrotechnikai, informatikai szakmákat oktatnak. Itt jól felszerelt és modern automatizálási technológiákat bemutató Festo laborok is vannak, melyek hosszú évek tudatos fejlesztőmunkájának eredményei. Az iskolában megvalósított modell összhangban van a Festo megközelítésével. Az iskola oktatási helyszínei koncepciójukban is elkülönülnek egymástól. Az iskolaépületben alap Festo laborok találhatók, melyek kiegészítik az elméleti oktatást, és azt a célt szolgálják, hogy az itt tanuló fiatalok még érettségi előtt meg­ismerkedhessenek a különböző műszaki területekkel, technológiákkal és módszerekkel a gyakorlatban is. Ez segíti őket a szakképzési irány meg­választásában, illetve abban, hogy motiváltan és érdeklődéssel folytassák tanulmányaikat az érettségit követő technikumi szakaszban. A műhelyekben magasabb szinten felszerelt, több technológiát és alkalmazást bemutató laborok vannak, ezek kifejezetten a gyakorlati szakképzést segítik elő, kialakításuk az ipari igényekre támaszkodik. Az első Festo labor átadására 2006-ban került sor, továbbfejlesztett változata pedig 2009 óta minősített Festo laborként működik.

A Festo-nak Magyarország számos felső- és középfokú oktatási intézményében vannak laborjai, ezek felszereltsége és korszerűsége nagyobb szórást mutat.
A gimnáziumoknak fejlesztette a Festo a MecLab elnevezésű eszközt, elsősorban az alapvető műszaki ismeretek oktatására.

MecLab a gimná­ziu­moknak

Megtalálhatók rajta az automatizálás legegyszerűbb eszközei, melyekkel a tanulók interaktív tanulás keretében ismerkedhetnek meg. Az eszköz célja, hogy bemutassa az ipari automatizálás alkalmazott technikáit és alapvető eszközeit a felsőoktatási intézmény választása előtt álló fiataloknak, továbbá felkeltse műszaki érdeklődésüket. Nemcsak a gimnáziumi oktatásban, hanem bármilyen szakképzési folyamatban felhasználható az alapok elsajátításához. Előnye, hogy rendszerét tekintve moduláris, vagyis bármikor tervszerűen bővíthető.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka