2014. június: jegyzet, portré, tudomány, it, disszemináció, innováció, paragrafus, atomenergia, közlekedés, zöldkörnyezet, építés, robotika
2014. június 2.

Szerzők:
Szekeres Róbert
Naderi Mitko

VISOLA Villamos Szigeteléstechnikai Kft. • visola.hu

A hermetikus faltól az aktív zónáig

A nukleáris energia létjogosultsága körül folyó viták ellenére be kell látni, hogy az atomerőművek még mindig nélkülözhetetlenek számos ország villamosenergia-ellátásában, és belátható időn belül ez így is marad. A Paksi Atomerőmű kapcsán ez Magyarországra is igaz. Az erőmű folyamatos üzemelése nemzetgazdasági érdek, megbízható működése pedig létfontosságú. E célok szolgálatában alakult meg a VISOLA Villamos Szigeteléstechnikai Kft. 1991-ben, és máig ez képezi kutatási, fejlesztési és termelési tevékenységének vezérfonalát.


A cég működésének kezdetén másfél évtized lényegében a hermetikus kábelátvezetők kifejlesztéséről és sorozatgyártásáról szólt. A kábelátvezetők a villamos energia és a villamos mérő-ellenőrző jelek átvitelét szolgálják a radioaktív zónát körülvevő másfél méter vastag, nehéz betonból készült sugárvédelmi hermetikus fal két oldala között. Így fontos szerepük van az erőmű megbízható működésében és biztonságtechnikai rendszerének működtetésében. A VISOLA Kft. ezt a másfél évtizedes programot közel 400 darab szovjet gyártmányú kábelátvezető korszerű típusokra történő cseréjével, valamint újabb fejlesztésként az elavult, illetve meghibásodott kábelátvezetők helyszíni felújítási technológiájának kidolgozásával, továbbá az ehhez szükséges modulok és szerelvények szállításával teljesítette, s a jövőben is folytatja ezt a munkát.

Nagyáramú kábelátvezető szigetelő az öntő­szer­számban

Eközben lényeges változások következtek be a nukleárisenergia-termelés területén: szigorodtak a nukleáris biztonság nemzetközi követelményei, és elfogadottá vált a kiöregedő atomerőművek üzemidejének meghosszabbítása a tervezettnél 20-30 évvel. A Paksi Atomerőmű az üzemidő-hosszabbítás kapcsán elindította a Súlyos Baleset Kezelés programját, ennek megvalósítása során komoly részfeladatokra vállalkozott a VISOLA Kft., és sikeresen el is végezte azokat.

Az atomerőmű biztonságos működésének alapvető feltétele a reaktorban keletkező, nukleáris reakcióból eredő hasznos hőtermelés ellenőrzése és a túlmelegedés megakadályozása a reaktorblokkon belül és annak környezetében. Erre a célra a VISOLA Kft. különféle egységeket fejlesztett ki és állított elő: a reaktorblokki hőmérsékletmérésben részt vevő hidegpont-kompenzációs hőmérő-fogadóegységet, a reaktortermi légtér hőmérsékletének monitorozását szolgáló robbanásbiztos léghőmérőt, valamint primerköri mérőjeleket továbbító lengőkábelt. Ebben a témakörben a cég a közelmúltban megkezdte a reaktorvédelem egy másik fontos elemének, a primerköri főkeringtető vezetékek hőmérsékletmérését szolgáló korszerű hőérzékelőjének a tervezését és kísérleti gyártását.

Méréstechnikai átvezető modul átütésvizsgálata

Társaságunk ez év januárjában megalakult új menedzsmentje több szakterület párhuzamos fejlesztéséről döntött. A már említett, úgynevezett hurokhőmérőn kívül a cég szakemberei most olyan eszközök fejlesztésén dolgoznak, amelyek a tavaly kifejlesztett és az idén nukleáris minősítést kapott nagyfeszültségű szigetelőegység sorozatgyártásához és helyszíni beépítéséhez szükségesek.

Amellett, hogy cégünk a fejlesztések, és ezek révén előállított gyártmányok minősége és nukleáris megfelelősége terén teljesíti az erőművi elvárásokat, további erőfeszítéseket tesz a beszerelésnél felmerülő időtényezőből adódó járulékos költségek csökkentésére. Az új, korszerűsített szerkezetek üzembe helyezését is csak az előre tervezett leállás ideje alatt, számos egyéb karbantartási és felújítási munka mellett időzített módon lehet elvégezni. Így az oda bevitt szerelési és beépítési technológiáknak – bármilyen kifinomultak vagy összetettek is legyenek azok – minél rövidebbeknek és könnyen elvégezhetőeknek kell lenniük. Ezért szakembereinkkel jelenleg azon dolgozunk, hogy a korábban általunk kifejlesztett és jól bevált technológiákat is átgondoljuk, és szükség esetén átdolgozzuk azért, hogy a technológiák nagy élőmunka-igényű, bonyolult feladatait műhelyeinkben a gyártás részeként végezzük el, és csak a legkevésbé időigényes műveletek maradjanak a helyszíni szerelőkre.

A VISOLA Kft. fejlesztési programja hosszabb távú célokat is követ. Mivel a múltban bekövetkezett atomerőművi balesetek a biztonsági paraméterek további szigorítását kívánják meg, ez társaságunkat arra sarkallja, hogy a közeljövőben újabb technológiák és nagyobb hő- és sugárterhelést elviselő anyagok felhasználása irányába folytassa kutatás-fejlesztési tevékenységét.•

 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020

Innotéka