A képzelet az életkorral folyamatosan csökken

A képzelet élénksége tizenkét és hatvanéves kor között, az életkor előrehaladtával, folyama­tosan csökken – igazolta az ELKH–ELTE–PPKE Serdülő­kori Fejlődés Kutatócsoport.


Széles skálán mozog az emberi képzelet élénksége az afantáziától, vagyis a képzelet teljes hiányától a hiper­fantáziáig, azaz a nagyon élénk képzeletig. Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának egyetemi tanára, Kovács Ilona irányításával a kutatók az emberi képzelet működésének az életkorral össze­függő változását tanulmányozták – a kutatásról szóló tanulmány a Cortex című rangos szakfolyó­iratban jelent meg.

A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy mekkora az afantáziával élők aránya a populációban. Online felmérés keretében különböző életkorú embereket kértek meg egy a képzeleti kép élénkségét vizsgáló egyszerű kérdőív kitöltésére. A kérdőíves felmérésben több mint kétezer 12 és 60 év közötti válaszadó vett részt. A kutatók egy meglepő és eddig nem ismert negatív életkori trendet figyeltek meg: nemcsak az afantáziá­sok, de a hiper­fantáziások száma is eltérő a különböző életkori csoportokban. Szembe­tűnő, hogy míg a serdülők 80 százaléka nagyon élénk, a 100 pontos skálán 60 pont feletti képzeletről számolt be, és egyáltalán nincs közöttük 20 pont alatti afantáziás, addig a 60 évesek több mint 20 százaléka már az afantáziás csoportba tartozik, és alig több mint 20 százalékuk hiperfantáziás.

Azaz, míg a gyermekek nagy része hiperfantáziás, a felnőttek képzeleti élénksége alacsonyabb, és az életkor előrehaladtával egyre többen „csúsznak bele” az afantáziás tartományba.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka