A magas nukleáris biztonsági színvonal fenntartásának szolgálatában

A NUBIKI Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet Kft. széles körű szakmai tapasztalatokkal rendelkezik az atomenergia békés célú felhasználását támogató biztonsági elemzések és az ezekhez kapcsolódó kutatási és fejlesztési feladatok megoldása terén.


A NUBIKI munkatársai a nukleáris létesítmények biztonságának elemzését és értékelését determinisztikus és valószínűségi módszerekkel végzik. Az intézet kutatógárdája a determinisztikus biztonsági elemzések tekintetében az atomerőművek védőépületében tervezési üzemzavarok fellépésekor várható üzemzavari folyamatok szimulációjával és kísérleti vizsgálati eredményeinek számítógépes kiértékelésé­vel foglalkozik, másrészt szimulációs modellekkel vizsgálja és értékeli az atomerőművekben lehetséges súlyos baleseti folyamatok termo­hidraulikai és radioaktivitás-kibocsátási jellemzőit. Valószínűségi biztonsági elemzéssel számszerű jellemzést adunk a nukleáris létesítmények biztonsági színvonaláról a súlyos balesetek kialakulásával, továbbá a nagymértékű környezeti radioaktivitás-kibocsátással szembeni védettség vonatkozásában. E jellemzés nagy részletességű, a nukleáris létesítmények biztonság szempontjából fontos részeinek egészére kiterjedő folyamat- és rendszermodellek kidolgozásával, eseménylogikai és valószínűségi kiértékelésével történik. A NUBIKI nemzetközi kapcsolatai tevékenységének mindkét fő területén szerteágazóak, az intézet számos kutatási programban vesz részt, főként az Európai Unió támogatásában.

Biztonsági rendszer hibafájának részlete.

Meglévő nukleáris létesítmények vizsgálata

Munkatársaink meghatározó szerepet vállaltak a Paksi Atomerőmű üzemelő négy blokkjára vonatkozó első és második szintű valószínűségi biztonsági elemzés elkészítésében. Első szintű elemzéssel a reaktor és a pihentetőmedence lehetséges, ám nagyon kis esélyű súlyos baleseteinek gyakoriságát határoztuk meg, és feltérképeztük az e balesetek kialakulásában szerepet játszó folyamatokat. A blokkok teljes, illetve csökkentett teljesítményű üzeme során, továbbá a leállított blokkon elképzelhető baleseteket egyaránt vizsgáltuk.

Gőzkoncentráció a hermetikus védőépületben, nagycsőtöréses üzemzavarkor.

A normál üzemmenetet megzavaró tranziensek mint elemzett kezdeti események köre technológiai eredetű belső eseményekre, belső veszélyekre – például tűzeseményekre – és külső veszélyekre – például földrengésre és szélsőséges időjárási körülményekre – is kiterjedt. Az évente aktualizált első szintű elemzés fontos eszköz az atomerőműben végrehajtott biztonságnövelő program hatásosságának mennyiségi jellemzésére. Második szintű valószínűségi biztonsági elemzéssel vizsgáltuk és értékeltük a blokkok nagy – baleseti – radioaktivitás-kibocsátással szembeni védettségét. Az elemzés eredményei alapul szolgáltak a súlyosbaleset-kezelési útmutatók és intézkedések megtervezéséhez és bevezetéséhez az atomerőműben. Az intézkedések hatékonysága ugyancsak jellemezhető a második szintű elemzés felhasználásával.

Thai gázkeveredési kísérlet ellenőrző számításának eredményei.

Új atomerőművi blokkok létesítésének támogatása

Megítélésünk szerint elemzési tapasztalataink és szakmai ismereteink hasznosíthatók a hazánkban tervezett új atomerőművi blokkok létesítésének különböző szakaszaiban. E téren az új blokkok tervezője által készített biztonsági elemzések szakmai ellenőrzése, valamint – a hazai nukleáris biztonsági követelményekben előírt – önálló, a tervezőitől független biztonsági elemzések elvégzése emelhető ki. A független elemzések eredményei elsősorban a tervezői biztonsági elemzések helytállóságának megítélésekor használhatók fel. Intézetünkben mind súlyos baleseti, mind valószínűségi biztonsági elemzések készültek már a tervezett új atomerőműre.

Hatósági munkát segítő műszaki megalapozó tevékenység

A NUBIKI az Országos Atomenergia Hivatal egyik műszaki háttérintézménye is. A hatósági munkát támogató sokrétű műszaki megalapozó tevékenységen belül az utóbbi néhány év eredményei közül mindenekelőtt a MELCOR számítógépes programra épülő súlyos baleseti elemzést lehetővé tevő nukleáris módszertani segédlet, a Paksi Atomerőműben bekövetkezett jelentésköteles események kockázati fontosságának valószínűségi értékelése, valamint a determinisztikus és valószínűségi biztonsági elemzések integrált alkalmazására vonatkozó fejlesztések érdemelnek említést. Emellett rendszeresen képzést is biztosítunk a hatóság munkatársai számára a biztonsági elemzések különböző területein.

2017. évi jelentésköteles események kockázati fontosságának sorrendje.

Részvétel hazai nukleáris kutatási programokban

A NUBIKI kutatói részt vesznek a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által finanszírozott Nemzeti Nukleáris Kutatási Program megvalósításában. E program keretében egyebek között a gázhűtéses gyorsreaktorok súlyos baleseti folyamatainak vizsgálatához szükséges számítógépes szimulációs modellek kidolgozásával, a kockázatelemzési módszerek továbbfejlesztésével, valamint a valószínűségi biztonsági elemzés korszerű módszereinek gázhűtéses gyorsreaktorra történő alkalmazásával foglalkozunk. Az intézet a kutatási program megvalósítása során fiatal kutatók bevonásával igyekszik növelni a feladatmegoldás hatékonyságát és erősíteni a hazai atomenergetikai kutatói közösséget. A NUBIKI a kutatási programot megalapozó Fenntartható Atomenergia Technológiai Platform egyik alapító szervezete, és ilyen minőségében a platform többi tagjával együttműködve munkálkodik a hazai nukleáris programhoz kapcsolódó Stratégiai Kutatási Terv kidolgozásán és továbbfejlesztésén.

Nemzetközi együttműködés

A NUBIKI a közelmúltban számos, a súlyos baleseti folyamatok kutatásával, valamint a nukleáris létesítmények valószínűségi biztonsági elemzésével kapcsolatos nemzetközi együttműködésben, kutatási programban vett részt. Ezek közül a legfontosabbak:

  • SARNET és SARNET2 (az EU 6. és 7. Kutatási Keretprogramjában, F6 és FP7) – súlyos baleseti folyamatok megoldatlan problémáinak vizsgálata;
  • CESAM (FP7) – európai atomerőművi súlyos baleseti folyamatok determinisztikus elemzésére alkalmas számítógépes kód fejlesztése;
  • ASAMPSA2 (FP7) – második szintű valószínűségi biztonsági elemzés korszerű módszereinek fejlesztése;
  • ASAMPSA_E – a valószínűségi biztonsági elemzés teljeskörűségének biztosítására irányuló kutatás.

E tevékenységek jó alapot teremtenek az Európai Unió Horizon 2020 programjába történő bekapcsolódásra is.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
Címkék

Innotéka