2020. április 6.

Szerzők:
Csárádi János ügyvezető igazgató, Hungarail Kft.,

Kovács Károly ügyvezető igazgató, Edkopress Kft.

A magyar vasútfejlesztés aktuális feladataiból

A cikkben vizsgált időszakban, 2021–2030-ban a legfontosabb változás hazánkban a személyszállítási piacnyitás miatt következik be. Valószínűnek látszik 2024 után új külföldi személyszállítási operátorok (azaz közforgalmú személyszállítási engedélyes vasútvállalatok) megjelenése, és azok fokozottabb szerepvállalása a magyarországi személyszállításból. Ilyen lehet például a cseh ČD, a RegioJet, vagy az osztrák ÖBB vagy a Westbahn stb. A fő kérdés, hol tartanak a magyar személyszállítási operátorok a piacnyitásra felkészülésben?


A kiindulási helyzet

Személyszállítási közszolgáltatást hazánkban 2019-ben a MÁV-Start Zrt. és a GYSEV Zrt. végzett. A várható piacnyitásra, a személyszállítás liberalizációjára felkészülés a 2004-es unióba lépésünk utáni években megkezdődött. A lemaradásunk miatt igen nagy hátrányban voltunk, a piacnyitásra felkészüléshez haladékot kértünk az uniótól. A kötelező belföldi liberalizált piacnyitás éve 2024 lesz. (A MÁV-Start és a GYSEV közszolgáltatási szerződése 2023. december 31-éig érvényben van.)

A MÁV és a MÁV-Start Zrt. személyszállításának járműhelyzete

Az egységes MÁV korában, 2006 előtt, a MÁV-személyszállítás több mint 3000 db-os személykocsiflottájának ülőhely-ka­pa­ci­tása meghaladta a 200 ezret. Ebből a kocsiparkból az ezredfordulón kor­sze­rű­nek volt mondható a jugoszláv im­port­ból 1988 után beszerzett és 2017–2018-ban felújított 20 db nemzetközi forgalmú személykocsi (GOSA gyártmány). Ezt kö­vette az 1993-tól beszerzett, nemzetközi forgalomra alkalmas CAF és DWA személykocsiflotta, valamint az a 20 elővárosi villamos motorvonat, amelyet 1988-tól szállított a Ganz-MÁVAG, továbbá az 1990-től a Ganz-Hunslet gyártotta 3 prototípus BVhmot elővárosi és 2 BVmot In­ter­City villamos motorvonat, valamint a szintén a Ganz-Hunslet gyártotta 40 db motor­vonati betétkocsi (1. kép).

1. kép. A MÁV-Start BV sorozatú motorvonata Dunakeszin (Fotó: Murárik László)

Az ezredfordulóig az akkor még jelentős járműjavítói kocsigyártói kapacitásnak köszönhetően megújult 136 Bhv kocsi, továbbá a mellékvonalak Bz járműparkjának számos motorkocsija kedvező kamatozású Eurofima hitelforrásból.

Személyszállító járművek beszerzése az ezredforduló után a MÁV-nál

Az ezredfordulót követően először két részletben összesen 31 német Desirót, valamint az orosz államadósság fejében 40 orosz gyárt­mányú dízelmotorvonatot és 1 prototípus iker Bz-t szerzett be a MÁV.
Az 1988-tól megkezdett villamos mo­tor­vonatok beszerzésének folytatására kö­­zel két évtizedet kellett várni. Előbb 2007-től a 30+30 FLIRT és az akkori vezérigazgatói mondás szerint „azonnali terv keretében 10 Talent motorvonat” beszerzésére került sor.
Köztudott, hogy a MÁV-Start Zrt. tökéletesen elégedett volt a MÁV által beszerzett FLIRT-ekkel, ezért újabb 63 beszerzésére kerülhetett sor 2013 és 2016 között.
Mivel a nagy kapacitású motorvona­tok beszerzését nem lehetett tovább halo­gatni, 2018-ban újabb tenderkiírás történt. Ennek eredményeképpen született meg a megállapodás 40 KISS szállítására (2. kép).

2. kép. A MÁV-Start KISS villamos motorvonata (Fotó: Murárik László)

A MÁV-Gépészet Zrt. 2010-ben, a MÁV-Start Zrt. beleegyezésével, a Szolnoki Járműjavítóban személykocsi-fejlesztésbe kez­dett. Ennek eredményeképpen 2022-ig legalább 70, nemzetközi forgalomra alkalmas – optimista becslések szerint akár 200 –, több mint 50 százalékban magyar gyártású, 200 km/h sebességű új kocsija lehet a MÁV-Startnak.
A MÁV-Start szárnyvonali, mellékvonali személyszállító járműveinek 100. Bz-je 2020 februárjáig utastéri klímával lett felszerelve (3. kép).

3. kép. A MÁV klímás utastérrel készült iker Bz motorvonata (Fotó: Kovács Károly)

Ha a felsorolt járműbeszerzések mind megvalósulnak 2023 végére, a korszerű, klímával felszerelt személykocsik aránya a MÁV-Startnál a kocsipark több mint 10 százaléka, ülőhely-kapacitását tekintve pedig a klímás ülőhelyek száma kb. 63 ezer ülőhely (kb. 30%) lesz, azaz ennyi nevez­hető kulturáltnak és időjárástól függetlenül minőségi szolgáltatásnak.
A leírtakból következik, hogy 2024 után is még igen sok tennivaló marad a MÁV-Start személyszállító járműparkjának modernizálását illetően.

A villamos vontatású járművek helyzete a GYSEV-nél

A GYSEV Zrt. a MÁV-Start Zrt.-hez viszonyítva jóval kisebb üzemméreten dolgozik, ám sokkal előrébb tart a személyszállítási piacnyitásra való felkészülésben. Személykocsiflottája nagyrészt modernizált, és a korszerű, energiatakarékos villamos vontatású járműparkjának a 20 FLIRT, valamint az elsősorban az osztrák vonalszakaszra beszerzett 5 db Ventus villamos motorvonata és a beszerzés alatt álló további 3 Ventusszal együtt nagy részét le­fedi a regionális személyforgalom járműigényét (4. kép).

4. kép. GYSEV Ventus villamos motorvonat (Fotó: Siemens)

A 2018-ban beszerzett 9 Vectron (ebből 2 hibrid kivitelű) a korábban, 2002–2003-ban beszerzett 5 Taurus villamos moz­do­nyának köszönhetően a személyszállításban magas szolgáltatási színvonal nyújtá­sára képes.
A minőségi távolsági személyszállítás to­vábbi fejlesztésére készül a GYSEV, ezért újabb mozdonyok beszerzését tervezi (5. kép).

5. kép. Vectron duális villamos-dízelmozdony (Fotó: Siemens)

A dízelvontatás helyzete a GYSEV-nél

A régebbi, használt 5047 és 5147 sorozatú dízel-motorvonatos személyszállításban mu­tatkozik elmaradás a minőségi szolgáltatást elemezve.
Ismerve a GYSEV törekvéseit, vélhetően néhány év múlva ezek a dízelmotorvonatok végleg kiszorulnak a személyszállításból, a kőszegi vonal tervezett villamosítása után (6. kép).

6. kép. GYSEV 5047-es motorkocsi (Fotó: GYSEV)

A GYSEV járműparkját tekintve, és a gazdaságos villamos vontatójármű flottájának köszönhetően készen áll a piacnyitás utáni időszak követelményeinek maradéktalan kielégítésére.

A magyar vasútvonalak villamosításának helyzete

A GYSEV vonalhálózata

A vasút-villamosítás helyzetét tekintve a GYSEV közel áll a svájci vasutakhoz, mert vasúthálózatának több mint 95 százaléka villamosított.
A GYSEV a közeli jövőben tervezi a Szombathely–Kőszeg vonal villamosítását.
Ezek után a GYSEV-nél a korszerű, gaz­daságos villamos vontatás részaránya (néhány iparvágányt és a forgalomszüneteltetett Körmend–Zalalövő vonalat nem számítva) 100 százalékos lesz (7. kép).

7. kép. Kőszeg állomás a vonal­villamosí­tás és fejlesztés előtt, 2007-ben (Fotó: Kovács Károly)

A MÁV vonalhálózata

A MÁV hálózatából – várhatóan 2023 végéig – a tervek szerint villamosítják a:

  • Püspökladány–Biharkeresztes,
  • Szabadbattyán–Balatonfüred,
  • Zalaszentiván–Nagykanizsa,
  • Szeged–Röszke, oh. vasútvonalat.

A MÁV hálózatából e négy vonal villamosítása után a dízelvontatású rész kb. 62 százalékra csökken, amelyek közül számos nagyobb forgalmú villamosítása 2025 után betervezhető.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
Címkék

Innotéka