2013. január 8.

Szerző:
S. K.

Trampus Mérnökiroda Kft. • trampusp@trampus.axelero.net

A roncsolásmentes vizsgálatok Vietnamban

Vietnam az elkövetkező években csatlakozik az atomerőművet üzemeltető országok közé. Kormánya orosz és japán nukleáris technológia alkalmazását tervezi. Az ország infrastruktúrájának felkészítésében szerepet vállal a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség mellett a magyar kormány, nukleáris mérnökök, illetve egyetemi oktatók elméleti és gyakorlati képzésének a megszervezésével.


Trampus Péter professzort (Trampus Mérnökiroda) az atomerőmű-biztonság egyik meghatározó területével, a roncsolásmentes vizsgálattal kapcsolatban hívta meg Vietnamba a Vietnam Inspection Solutions Ltd. (VISCO) cég elnöke. A magyar szakember három évtizede folytat aktív tevékenységet ezen a területen. Ennek az időszaknak a felében a Paksi Atomerőműben, ezt követően a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség alkalmazottjaként, majd az Európai Bizottság kutatójaként és végül – a mai napig – a Paksi Atomerőmű konzultánsaként tevékenykedett, illetve tevékenykedik. Ezek mellett vagy ezek eredményeként a Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség (Marovisz) elnöke, az Európai Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség (EFNDT) alelnöke, továbbá a Nemzetközi Roncsolásmentes Vizsgálati Akadémia (Academia NDT International) tagja. Vele beszélgettünk az utazása során szerzett tapasztalatairól.

Mi volt látogatásának a célja?
– A roncsolásmentes vizsgálat végigkíséri az atomerőmű teljes életciklusát, kezdve a tervezéssel, folytatva a berendezések gyártásával, a szereléssel és üzembe helyezéssel, de talán a legfontosabbak az üzemeltetés közben végzett időszakos roncsolásmentes vizsgálatok. Látogatásom célja az volt, hogy megismertessem az alakuló nukleáris projektben érintett, valamint a roncsolásmentes vizsgálattal foglalkozó és annak hagyományos területeit sikeresen művelő szakemberekkel a roncsolásmentes vizsgálat szerepét és jelentőségét a nukleáris iparban.

Milyen programokon vett részt, mi volt a legfontosabb esemény?
– Egy félnapos szeminárium volt a legfontosabb, amelyen bemu­tattam a résztvevőknek a roncsolásmentes vizsgálatok szerepét a berendezések szerkezeti integritásának biztosításában, ami a biz­ton­ság egyik alapvető eleme. Számos példával illusztráltam a ron­cso­lásmentes vizsgálatok atomerőművi specifikumait. Miután a vietnami nukleáris projektnek várhatóan két potenciális szállítója Oroszország és Japán lesz, különös figyelmet szenteltem előadásomban az időszakos ellenőrzések szabványainak. Ennek a kérdésnek az adta az érdekességét, hogy a Paksi Atomerőművet orosz szabvány bázison létesítették és üzemeltették, majd az üzemidő-hosszabbításra már az amerikai ASME szabványrendszert alkalmazva készítették fel, ami a vonatkozó japán szabványoknak is az alapját képezte. Így előadásom egyik lényeges kérdése a szabványok minősége és jelentősége volt.
A meghívó személy tekintélyének és szervezőkészségének köszönhetően a szemináriumon részt vevő körülbelül 70 fő lényegében az ország összes érintett intézményét képviselte. Jelen voltak a roncsolásmentes vizsgálattal foglalkozó cégek és intézetek, az állami intézmények (minisztériumok, hatóság), az alakuló projekt, valamint az egyetemek és akadémiai kutatóintézetek – többségükben a legmagasabb szintű – képviselői.
A program további részét kétoldalú találkozók, megbeszélések tették ki, egyebek mellett a sugárvédelmi és nukleáris biztonsági hatóság vezetőjével, a kutatási szféra képviselőivel, a Vietnami Atomenergia Intézet, valamint a Vietnami Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség elnökségével. Minden találkozón, eszmecserén a partnerek őszinte érdeklődését tapasztaltam.

Hogyan összegezné a látogatásán szerzett szakmai benyomásait?
– Láttam, hogy a roncsolásmentes vizsgálat általános színvonala Vietnamban magas, ami az ország gazdasági potenciálja ismeretében egyáltalán nem meglepő. Hiányzik ugyan még az infrastruktúra néhány eleme (például személytanúsító szervezet), de ezeket megfelelő módon pótolják. Természetesen még hiányoznak a nukleáris iparban megkövetelt elemek (vizsgálatminősítés intézménye). Eszközellátottságuk kitűnő, szakmai felkészültségük irigylésre méltó, jó érzés volt együtt dolgozni velük. Némileg ismerve a térség más országait (Kína, Korea) elmondhatom, hogy Vietnam hasonló úton jár, mint a térség többi országa. Ezt az utat a dinamikus fejlődés, az innovatív gondolkodás, a szorgalmas és fegyelmezett munka, valamint az egyre jobb eredmények jellemzik.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka