2013. április 4.

Első Magyar Vasúti Járműipari Társulás • emvjt.hu

A vasúti járműpark korszerűsítése hazai erőforrásból

Célunk az Új Széchenyi Tervben szereplő közlekedésfejlesztési programmal összhangban: „A vasúti járműpark korszerűsítése hazai erőforrásból (…) a vasúti innováció terén Magyarország mindig az élen járt, és bár húsz év eltelt, de a Ganz mérnöki tudása még mindig megvan.”


A még meglévő „ganzos” tudás alapján a magyar alkatrész- és járműipari kapacitások felhasználásával új termékek létre­hozása, különös tekintettel a hazai elöregedő járműpark speciális szegmenseire (pl. Millenniumi Földalatti Vasút, HÉV, regionális könnyű motorkocsi, motorvonat stb.). A hazai vasúti járműipari cégek létszáma csökkenésének megállítása új kapacitások kihasználásával vagy a meglévő kapacitások restrukturálásával a munkaerő bővítése.

Az Első Magyar Vasúti Járműipari Társulás klaszterré ala­kult. A klaszter célja saját munkaszervezet kialakításával elsősorban az, hogy a tagok között folyamatos és eleven együttműködést alakítson ki, logisztikai adatbázissal és széles körű információs bázissal, piackutatással, közös hazai és nemzetközi megjelenéssel elősegítse a kutatás-fejlesztési, tervezési és gyártási tevékenységek összehangolását, biztosítsa a társulás, illetve a klaszter tagjainak hatékony piaci megjelenését.

A klaszter rövid távú céljai:

  • a klasztertagok közötti együttműködés megerősítése,
  • a Vasúti Klaszter mint fejlesztési-gyártási együttműködés megerősítése és megismertetése a hazai és nemzetközi piacokon.

A klaszter hosszú távú céljai:

  • a hazai vasútijármű-gyártás újraélesztése,
  • a hazai vasútijármű-gyártás kompetenciáinak kialakítása és megerősítése.

A klaszter 2012-ben 21 834 368 Ft támogatást nyert a KMOP-1.5.2.-11 „Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása” című pályázaton, a klaszter rövid és hosszabb távú céljainak megvalósítására.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka