2014. április 3.

Szerző:
S. K.

MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont • wigner.mta.hu

A Wigner FK és az ESS

A hazai kísérleti neutronkutatásnak közel hatvanéves múltja van, a tényleges neutronos kísérletek a „csillebérci atomreaktor” 1959. évi átadásával indultak be.


A Budapesti Kutatóreaktor neutronnyalábjainak kivezetése függőleges nyalábzárakkal
– a svédországi tervezők ezt a megoldást választották az ESS nyalábzárak megvalósítására

A reaktorfelhasználó tudományos laboratóriumokban jelenleg 16 kísérleti nagyberendezés (spektrométer) található, ezek közül kilencet az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont üzemeltet. A Wigner FK neutronkutató csoportjai 1993 óta folyamatosan részesei az EU pályázati támogatásainak, számos nemzetközi tudományos együttműködési projekt gazdái. Az anyagkutatási feladatok mellett mindig nagy hangsúlyt fektettek a módszertani fejlesztésekre, az említett kilenc spektrométert mind saját beruházásban valósították meg, számos innovatív megoldást alkalmazva. Ennek is köszönhető, hogy a berendezésfejlesztésben mintegy 20-25 hazai iparvállalattal alakítottak ki együttműködést. 2005 és 2013 között egy Innovációs Alap pályázatnak köszönhetően nemcsak három új spektro­métert építettek, de a franciaországi ILL nemzetközi központban (a világ legjobb kutatóreaktora) lehetővé vált a tagsági részvétel is.

A következő évtizedekre a neutronkutatás lendületes fejlődése vetíthető előre: világszerte jelentős beruházások folynak új kutatóreaktorok és spallációs neutronforrások létesítésére. A legfontosabb az ESS Európai Neutronkutató építése, ez lesz a világ legjobb neutronforrása.

A Wigner FK egyik legfontosabb küldetése az ESS projektben a hazai anyagkutatási neutronos felhasználói közösség képviselete. A nagy intenzitást, különleges mintakondicionálást, extra spektrális és/vagy struk­turális precizitást igénylő vizsgálatokra a jövőben az ESS 22 csúcsberendezésénél lesz lehetőség. Az ESS tagsági díj befizetésében a természetbeni beszállítás kiemelt szerepet játszik, ebben a Wigner FK több területen is érdekelt. A metodikai fejlesztések technológiatranszferje révén jelentős hozzájárulásról indult meg az egyeztetés a svéd kollégákkal. Ilyenek például: a neutronforrás fényességének vizsgálatára alkalmas kamera, amelyet a Wigner FK munkatársai találtak fel és fejlesztettek eljárássá, fókuszáló neutronoptikai egységek a különféle spektrométerekhez, illetve különleges adatfeldolgozó eljárások.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka