2014. június: jegyzet, portré, tudomány, it, disszemináció, innováció, paragrafus, atomenergia, közlekedés, zöldkörnyezet, építés, robotika

Akadémiai díjazottak

A Magyar Tudományos Akadémia májusi tisztújító közgyűlésén a szokásoknak megfelelően átadták a kiemelkedő tudományos teljesítményeket elismerő akadémiai díjakat. A legnagyobb presztízsű, évente egyetlen személynek odaítélhető Akadémiai Aranyérmet a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa, Jobst Kázmér vehette át.


A  pécsi professzor a sejtmag örökítő anyagának szöveti struktúrája és kémiai tulajdonságai terén végzett több évtizedes, nemzetközileg is elismert kutatómunkát. Jobst Kázmér nevéhez fűződik a klinikai kémia önálló tudományágként való megteremtése Magyarországon. Eredményeit mintegy kétszáz publikációban adta közre, a fő művének tartott Kemodiagnosztika 1985-ben jelent meg. Számos magyar és nemzetközi társaság tagja, 1984–1993-ig a Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság elnöke volt, 1998-ban a társaság örökös tiszteletbeli elnökévé választották. Ő alapította a régi klinikai laboratóriumi eszközök, műszerek és könyvek első, ma már védett hazai muzeális gyűjteményét, amely a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán tekinthető meg.

Pálinkás József, az MTA elnöke gratulál Jobst Kázmérnak az Akadémiai Aranyérem átadásakor (Forrás: MTA, fotó: Szigeti Tamás)

Kiemelkedő tudományos munkássága elismeréseként Akadémiai Díjat kapott Balaton Károly, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára a hazai vezetés- és szervezéstudomány területén végzett kimagasló munkájáért és Bánhegyi Gábor György, a Semmelweis Egyetem intézetigazgatója az endoplazmás retikulum metabolikus és redox homeosztázisának tanulmányozásában elért jelentős eredményeiért. Hasonló elismerésben részesült Borsos Balázs, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet tudományos tanácsadója a magyar népi kultúra térbeli tagozódásának minden korábbinál pontosabb megrajzolásáért, továbbá Dér András, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biofizikai Intézet tudományos tanácsadója a fehérjefizikában és a bioelektronikában elért alapvető eredményeiért, valamint a hazai bioelektronika-oktatás elindításában betöltött úttörő szerepéért. Fodor László Imre, az MTA–ELTE Geológiai, Geofizikai és Űrtudományi Kutatócsoport tudományos tanácsadója a széleróziós felszínek formáinak és korának Közép-Európában elsőként történő meghatározásáért részesült a díjban. Gáspár Pétert, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet csoportvezetőjét a járműdinamika és irányítás területén elért eredményeiért ismerték el. Oborny Beátát, az ELTE Természettudományi Kar egyetemi docensét a növényi növekedés különféle típusainak és a határfelületi jelenségeknek a kutatásáért díjazták. Stipsicz András, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos tanácsadója az alacsony dimenziós topológia és a szimplektikus geometria területén végzett kutatásaiért kapott díjat. Ungváry Krisztiánt, az Országos Széchényi Könyvtár 1956-os Intézet és Oral History Archívum tudományos munkatársát a 20. századi magyar történet megismeréséhez nyújtott érdemi hozzájárulásáért, továbbá A Horthy-rendszer mérlege. Diszkrimináció, szociálpolitika és antiszemitizmus Magyarországon című monográfiájáért tüntették ki. Zsuga Miklóst, a Debreceni Egyetem Alkalmazott Kémiai Tanszék professor emeritusát a különböző típusú polimerek és kopolimerek előállítása és karakterizálása területén elért nemzetközileg is elismert eredményeiért, azok hasznosítási lehetőségeinek feltárásáért részesítették a díjban. Megosztott Akadémiai Díjat kapott Basky Zsuzsanna, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézet tudományos tanácsadója és Pacseszákné Kazinczi Gabriella, a Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kar Növénytudományi Intézet igazgatója a parlagfű biológiai kutatásában elért nemzetközileg is jelentős eredményeiért. Wahrmann Mór-érmet kapott Ábrahám László, a National Instruments Hungary Kft. ügyvezető igazgatója a kutatás-fejlesztést ösztönző tevékenységéért.

A külhoni magyar tudósok munkáját elismerő Arany János-életműdíjat vehetett át Göncz Lajos, az Újvidéki Egyetem Bölcsészet­tudományi Kar Pszichológia Tanszék nyugalmazott egyetemi tanára a pszicho- és szociolingvisztika terén végzett eredményes tudományos munkásságáért, iskolateremtő tevékenységéért. Az Arany János-­díjak sorában Kiemelkedő Tudományos Teljesítmény díjat kapott a vajdasági agrármérnök Berényi János, Fiatal Kutatói Díjat vehetett át a dunaszerdahelyi Takács Gergely. Arany János-érmes lett a pécsi születésű, amerikai állampolgár Guttman András, a párkányi Komzsík Attila, a marosvásárhelyi Lázok Klára, a Budapesten született, de Zágrábban élő Ranogajec-Komor Mária, illetve a kolozsvári Talpas János mellett a székelyudvarhelyről Svédországba távozó Vánky Kálmán.

Akadémiai Újságírói Díjat kapott Esti Judit, a Kossuth Rádióban elhangzó közérthető, igényes tudományos ismeretterjesztő műsoraiért, továbbá a sikeres kutatói életpályákat hitelesen bemutató interjúiért.•

 
Innotéka