Alizé: pályaszerkezetek méretezése a Colasnál

Franciaországban az 1970-es évek óta működik az alternatív pályaszerkezetek tervezésének lehetősége.


A meglévő pályaszerkezetek megerősítésénél, illetve új pályaszerkezetek tervezésénél a jelenlegi szabályozás egyszerűsítéseket tartalmaz, ami számos hibát és költségtöbbletet jelenthet, valamint nem biztosít lehetőséget a modern technológiák alkalmazására, mint például a helyszíni újrahasznosítási eljárásokra, továbbá nincs kellő tekintettel az egyes aszfalttípusok közötti különbségekre sem.
A technológiai tervezés alkalmazásának bevezetése és a kapcsolódó útügyi műszaki előírások módosítása áttörést hozhat az eddigi gazdaságtalan, szükségtelenül környezetterhelő, energiapazarló tervezési eljárásokkal szemben.

A hazai közbeszerzési eljárások túlnyomó részében az ajánlatok értékelési szempontja egyedül a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Ezzel egyéb fontos szempontok, úgymint a gazdaságosság, a környezetvédelem és fenntarthatóság, háttérbe kerülhetnek, vagy nem kapnak megfelelő hangsúlyt, és a közbeszerzési eljárás árversennyé egyszerűsödik.
A tenderezési gyakorlatban az alternatív pályaszerkezetekre történő ajánlatadás lehetőségének megteremtése segítheti az új technológiák és építőanyagok elterjedését, amelyek hozzájárulhatnak egy fenntarthatóbb úthálózat megvalósításához.

Az alternatív ajánlatadás alapja lehet az új pályaszerkezetek méretezése és a meglevők megerősítése esetében a különböző analitikus méretezési eljárások használata. Franciaországban már az 1970-es években államilag bevezetett előírás volt a hajlékony pályaszerkezetek méretezése. A Colas-módszernek nevezett eljárás forradalmasította az addigi empirikus alapokon nyugvó pályaszerkezet-tervezési gyakorlatot. Ennek a mai örökösei azok a legújabb eljárások, amelyek rugalmas határállapotra méreteznek, és korszerű mechanikai laborvizsgálatokra támaszkodnak.

Példa alternatív javaslatra: 86. sz. főút „újratervezése” méretezéssel (Alizé szoftver)

A módszer racionális megközelítést alkalmaz a járműáthaladások és a klimatikus viszonyok által a burkolatban okozott terhelések (feszültségek és alakváltozások) elaszti­kus számítására alapozva. Az általános elv az, hogy a különböző burkolati rétegek azon vastagságát állapítsák meg, amelyek képessé teszik a szerkezetet arra, hogy megfeleljen a forgalmi terhelésnek egy adott időszakra vonatkoztatva.
Az anyagok fáradási törvényszerűségei alapján a szerkezet belsejében adott hőmérsékleten és terhelési frekvencia mellett a megengedhető maximális terhelések tényszerűen kiszámíthatók. A francia burkolattervezési módszer egy felettébb komplex rendszer, amely számos paramétert (fáradási törvény, kockázat, szórás, süllyedési együttható stb.) alkalmaz.

A Colas által világszerte használt és a francia útügyi adminisztráció által folyamatosan fejlesztett Alizé szoftver bizonyos alapvető mérnöki ismereteket feltételez, ugyanakkor a felhasználók által definiálható eljárásokkal és kategóriákkal nagyszámú esetre adaptálható (klimatikus feltételek, anyagok, terheléstípusok stb.), így lehetővé teszi a teljes szerkezet átfogó optimalizálását is, ezért nincs pazarló túlméretezés vagy a garanciális költségek növekedésével járó alulméretezés, hiszen az adott paraméterekre méretezett út nem megy tönkre a tervezési élettartamnál korábban.

A francia analitikus módszer elméleti megközelítését a laboratóriumi vizsgálatok és a burkolatszerkezetek „teljes léptékű” teljesítményanalízise támasztja alá. A forgalmi adatokat nehézjárműszámmá, majd standard tengelyszámmá alakítják át, a szoftver bemenő paraméterei tehát a standard tengely áthaladások számává konvertált forgalomadatok, az ágyazati réteg értékelése, valamint a modulus és fáradási teljesítmény szempontjából tekintett anyagjellemzők. A tervezési kritérium az ágyazatra és a nem kötött rétegekre az Ez függőleges alakváltozás, a bitumenes kötésű rétegeknél pedig az Eh alakváltozás a réteg tetején. Kimeneti eredményként a szerkezeti rétegek (megengedett deformációkhoz) kiszámított szükséges rétegvastagságait kapjuk meg, melyek hatékonyabb alternatívái lehetnek az eredeti kiírás típusszerkezeteinek.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka