Átadták az ELKH idei tudományos díjait

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat huszonegy, kiemelt teljesítményt nyújtó kutatója vehetett át tudományos kitüntetést az ELKH idei díjátadó ünnepségén novemberben.


Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága – a kutatók anyagi és erkölcsi megbecsülésének kifejezésére – 2021-ben alapította az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Díjat és a fiatal kutatók elismerésére szolgáló Bárány Róbert-díjat, ezenfelül elindította a kutató professor emeritus címek adományozását. Az idei díjátadón Maróth Miklós, az ELKH elnöke kiemelte:

Maróth Miklós

„Fontosnak tartjuk a fiatal, tehetséges kutatók megnyerését és megtartását, a külföldön dolgozó fiatal tehetségek hazatérésének támogatását, valamint a kutatói után­pótlás nevelését. Szeretnénk támogatni bekapcsolódá­sukat a legígéretesebb hazai és nemzetközi kutatásokba. Törekszünk arra, hogy minél jobban kihasználjuk a nemzetközi kapcsolatok­ban és a kutatási együtt­működésekben rejlő lehetőségeket. Programokat indítunk a kutatói mobilitás, illetve a Horizont Európa és más nemzet­közi pályázatokon való minél sikeresebb részvétel támogatására. Az átadott díjak és címek jól példázzák a kutató­hálózatban dolgozó tehetséges kutatók kiváló teljesítményét.”

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Díj 2022. évi kitüntetettje, Pukánszky Béla 1973-ban védte meg vegyészmérnöki diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) Vegyész­mérnöki Karán. 1988-ban elnyerte a kémiai tudományok kandidátusa, majd 1994-ben a kémiai tudományok doktora fokozatot, valamint habilitált a BME-n. 2004 óta levelező tagja, 2010-től pedig rendes tagja a Magyar Tudományos Akadémiának. 2015-ben megkapta a Magyar Érdemrend középkeresztjét, kimagasló oktatói-kutatói munkásságát 2016-ban József Nádor-emlékéremmel ismerték el.

Pukánszky Béla (Fotók: MTI/Mónus Márton)

Az elmúlt évtizedekben több mint száz diplomázó, illetve szakdolgozatot készítő hallgató témavezetője volt. Iskolateremtő te­vé­kenységének magas színvonalát jelzi, hogy irányításával huszonöten készítették el doktori, illetve PhD-dolgozatukat. Legjelentősebb tudományos eredményeit a heterogén polimer rendszerekben uralkodó határfelületi kölcsönhatások tanulmányozásával érte el. Modellt állított fel az ilyen anyagok folyási feszültsége összetételfüggésének leírására.

A Bárány Róbert-díj megalapításának és adományozá­sának célja az ELKH Titkárság irányítása alatt álló kutatóhelyeken kutatói munkakörben foglalkoztatott negyven év alatti fiatal kutatók kiemelkedő tudományos munkájának elismerése. A Bárány Róbert-díj 2022. évi nyertesei: Bajusz Dávid (Természet­tudományi Kutató­központ), Molontay Roland (ELKH–BME Sztochasztika Kutató­csoport, ELKH támogatott kutató­csoport), Pápa Zsuzsanna (Wigner Fizikai Kutatóközpont), Parveen Akhtar (Szegedi Biológiai Kutatóköz­pont), Póti Ádám (Természet­tudományi Kutatóközpont), Szűcs Edina (Szegedi Biológiai Kutató­központ), M. Varga Benedek (Bölcsészet­tudományi Kutató­központ), Páger Balázs (Köz­gazda­ság- és Regionális Tudományi Kutató­központ), Susánszky Pál (Társadalom­tudományi Kutató­központ).

A kutató professor emeritus cím megalapításának és adományozásának célja az ELKH kutató­helyein tudományos munkakörben foglalkoztatott kutatók eredményes kutatói élet­pályájának, valamint a tudományszervezés területén végzett jelentős tevékenységének elismerése. 2022-ben kutató professor emeritus címet kapott: Bányai László, Csépe Valéria, Ferencz Csaba István, Gósy Mária, Halpern László, Iván Béla, Sátori Gabriella, Sisa József János, Somfai László, Vargyas Gábor és Vértesy Gábor.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka