Az Árpád-kor angolul

Az Árpád-ház Program támogatásában Arpadiana címmel angol nyelvű könyvsorozatot indított az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont.


Az Árpád-kori Magyarország sem itthon, sem külföldön nem azt a helyet foglalja el a történelmi emlékezetben, amely megilletné.

Könyves Kálmán király és Álmos herceg kibékülnek a dömösi prépostság megalapításánál. (Forrás: Wikipédia)

Hogy ez ne így legyen, a magyar kormány elindította az Árpád-ház Programot, amelynek középpontjában a székesfehérvári Nemzeti Emlékhely ápolása, bemutatása és fejlesztése áll. Emellett komoly támogatást nyújt olyan történeti, filológiai, régészeti, archeogenetikai kutatásoknak is, amelyek az Árpád-háznak – és tágabb ér­telemben az Árpád-kornak – az eddigieknél sokkal alaposabb megismerését és bemutatását teszik lehetővé.

A nemzetközi közvélemény tájékoztatá­sára tavaly új, angol nyelvű sorozat indult Arpadiana címmel, Fodor Pál és Zsoldos Attila szerkesztésében. Ebben az összeállításban eddig négy kötet jelent meg. A sorozat része Weisz Boglárka Markets and Staples in the Medieval Hungarian Kingdom (Arpadiana 1.) című kötete. Bagi Dániel Divisio Regni (Arpadiana 2.) című munkája az Árpád-kori dinasztikus vetélkedésekről mesél izgalmas formában. Gál Judit Dalmatia and the Exercise of Royal Authority in the Árpád-Era Kingdom of Hungary (Arpadiana 3.) című értekezése a dalmáciai városokkal foglalkozik. Zsoldos Attila The Árpáds and Their People (Arpadiana 4.) című könyve az Árpád-kor történetének bemutatására vállalkozik újszerű módon.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka