Az atomerőművek kockázata számszerűleg értékelhető

A NUBIKI Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet munkatársai évek óta részt vesznek az OECD Nukleáris Energia Ügynökség kockázatelemzéssel foglalkozó munkacsoportjának (WGRISK – Working Group on Risk) tevékenységében. Erről kértünk tájékoztatást Holló Elődtől, az intézet igazgatójától és Bareith Attilától, az intézet Kockázatelemzési Divíziója vezetőjétől.


A  WGRISK fő célja az atomerőművek kockázatának (lásd keretes 1.) meghatározására és értékelésére alkalmas módszerek kidolgozásának és alkalmazásának koordinálása az OECD-tagországokban. A kockázatértékelés szerepét megnövelte és az értékelés célját befolyásolta a múltban bekövetkezett három súlyos atomerőművi baleset:

  • a Three Mile Island atomerőmű (USA, 1979) balesete felhívta a figyelmet a többszörös, egyidejű meghibásodások szerepének jelentőségére;
  • a csernobili atomerőmű (SZU, 1986) balesete rámutatott a személyzet kiemelt szerepére a biztonságos üzemeltetésben;
  • a fukusimai Daiichi atomerőmű (Japán, 2011) balesete kiemelte az atomerőművek külső eredetű veszélyek hatásaival szembeni védettségének fontosságát.
1. Az atomerőművi kockázat definíciói
1. szint – zónasérülés gyakorisága (CDF)
2. szint – nagymértékű radioaktivitás-kibocsátás gyakorisága (LRF)
3. szint – környezet (élő és élettelen) károsodásának gyakorisága
A paksi atomerőmű reaktorcsar­noka a reaktor és a pihentető­me­den­ce feletti pódiummal

A kockázatértékelés jelentősége abban van, hogy egyrészt számszerűsíti az atomerőművek üzemeltetéséből származó kockázat mértékét, másrészt feltárja a kockázatot befolyásoló tényezőket (pl. többszörös meghibásodások, emberi beavatkozások hibái, külső emberi vagy természeti eredetű veszélyforrások). Ezek ismerete lehetővé teszi olyan tervezési megoldások, üzemeltetési és karbantartási eljárások kidolgozását és alkalmazását, amelyek mellett az atomerőművek kockázata a társadalom számára elfogadható érték (kritérium) (lásd keretes 2.) alatt marad.

2. Az atomerőművi kockázatok kritériumai
(paksi atomerőmű 1–4. blokkjaira)
1. szint – CDF < 10–4/év
2. szint – LRF < 10–5/év

A nemzetközi gyakorlatban jelenleg az atomerőművek kockázatelemzésének és -értékelésének teljessé tételét célzó erőfeszítések a leghangsúlyosabbak. Teljességre törekvően vizsgálják és értékelik

  • a baleseti radioaktív kibocsátás lehetséges forrásait (a reaktor aktív zónája mellett az üzemanyag-tárolókat és az üzemanyag-kezelést is figyelembe veszik);
  • a létesítmény üzemállapotait, így a teljesítményüzemet és a le­állási üzemállapotokat is;
  • az üzemzavart kiváltó kezdeti eseményeket, különös tekintettel a külső veszélyekre;
  • a több atomerőművi blokkal rendelkező telephelyekből származó kockázatot.

A WGRISK a fenti területekre koncentráló széles körű felméréseket végez a tagországokban folyó kockázatértékelés módszereiről és eredményeiről. E felmérések alapján javaslatokat fogalmaz meg a jövőbeli fejlesztési irányokra és a kockázatértékelés eredményeinek hasznosítására. A jelenlegi munkát illetően kiemelhető a NUBIKI részvétele az alábbi feladatok megoldásában:

  • hálózatvesztéses üzemzavarok kockázatelemzésének össze­hasonlító értékelése;
  • emberi megbízhatóság elemzésének módszerei a külső veszélyekből adódó kockázat elemzésében;
  • több-blokkos telephelyek kockázatának értékelése.

A paksi atomerőmű üzemelő négy blokkjára elvégzett kockázatelemzést és -értékelést meghatározó mértékben a NUBIKI munkatársai készítették. A kockázatelemzés kiterjed a reaktorokra és a nukleáris üzemanyag pihentetőmedencéjére, magában foglalja a létesítmény valamennyi tervezett üzemállapotát, és széles körben számba veszi a szóba jöhető belső és külső eredetű veszélyeztető eseményeket.
A NUBIKI kockázatelemzői jelenleg a külső veszélyek kockázatelemzésének továbbfejlesztésén dolgoznak. A fejlesztések a WGRISK-ben végzett munka, továbbá a tárgyban az Európai Unió Kutatási Keretprogramjának részeként a közelmúltban indult célzott kutatási program eredményeinek felhasználásával folynak. Ugyancsak hasznosulhatnak a WGRISK-ben szerzett tapasztalatok a több-blokkos paksi telephely egészére vonatkozó kockázatértékelésben, e feladat szintén része a NUBIKI szakmai tevékenységének.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka