Az ELTE a 6G mobilhálózatok fejlesztésében

A közel hatmillió euró költség­vetésű DESIRE6G Horizon Europe projektben az ELTE Informatikai Karának kutató­­csoportja a hálózati infrastruktúra kidolgozásában vállal szerepet.


Az új hálózat architektúrájá­nak meghatározásá­ban az Európai Unió vezető szerepet akar vállalni, ezért az Intelligens Háló­zatok és Szolgáltatások Közös Szerep­vállalás (SNS JU) program keretében 5,9 millió eurót fordít az idén kezdődött, hároméves kutatási projektre.

Az egyetemek, kutató­intézetek és iparági partnerek együtt­működésével indult projekt a 6G hálózat rendszer­­architektúrá­jára vonatkozó elképzeléseket dolgoz majd ki, amelyekben hangsúlyos szerepet kap a hálózat mély­programozható­sága, a biztonságos­ság és a hálózati kommunikációs problémákra valós időben reagáló elosztott intelligens vezérlés.

Az újszerű, mesterséges intelligencián alapuló, érintés­mentes vezérlő-, irányító- és szervező­platform szélsőséges teljesítmény­igényű vertikális ágazatok alkalmazásait is képes lesz támogatni. Az Amszterdami Egyetem vezetésével létrejött konzorcium tagja az ELTE Informatikai Kara is, ahonnan Laki Sándor egyetemi adjunktus kutató­csoportja vesz részt a munkában. Fő feladatuk a 6G hálózat alapját képező új, programozható hálózati infrastruktúra kidolgozása, amely egységesen tudja kezelni a szoftveres és hardveres hálózati elemeket, és mérhető módon képes garanciákat adni a hálózati szolgáltatások követelményei­nek (például a késleltetés) teljesítéséhez.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka