2015. október 27.

Szerző:
Balogh Imre közlekedésmérnök

Az EU tanúsítást támogató szakértői tevékenység

A vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló előírások megjelenése indokolttá tette a PQRS Zrt. által indított, EU tanúsítást támogató szakértő szervezet működését. A tervezők, gyártók és kivitelezők munkáját kísérő szabályok sokasága kiegészül az EU-előírások, -szabványok alkalmazásával. Az ezeknek való megfelelés fokozatosan épül be a mindennapi munka rutinjába. Az alábbiakban áttekintjük azokat a területeket, ahol különös figyelmet igényel a tanúsítási folyamat korrekt és eredményes lezárása.


A dokumentumokról

A műszaki leírások és a dokumentáció további elemei olyan szellemi értékek, amelyek mérnök szerzője az aláírása révén ismert. De nem ismert az olvasó, aki számára a dokumentum készül. Lehet mérnök kolléga a kivitelezés során, és ugyanígy lehet közgazdász, jogász vagy projektvezető, karbantartás-vezető, vezérigazgató, EU projektellenőr is a fejlesztés ciklusától vagy helyzetétől függően. A dokumentum tartalmának pontos megértése esetenként döntő fontosságú a megvalósítás vagy egy esetleges eltérés kezelése során.

Az egyeztetésről

A vasút elvárja saját előírásai teljesítését, hiszen az üzemeltetés feladata az átadást követően reá hárul. A megrendelő és az engedélyező a hazai jogszabályok betartását követeli meg. Az európai szabályozás újabb feladatokat, feltételeket, eljárásokat, számítási módszereket hozott a vasúttervező számára. Az európai műszaki előírások megjelenése az üzemeltető vasúttársaságok számára is feladatokat jelentenek az elvárások megfogalmazásakor. Egy-egy új műszaki előírás átvétele a hazai gyakorlatba minden esetben gazdasági mérlegelés és döntés is egyben. A tagállamok megfogalmazhatják a hazai sajátosságokat a többi tagállam érdekeinek sérelme nélkül.

Kapcsolási vázlat – földkábeles átvezetés; meglévő felsővezeték- hálózat –, kiszigetelt állapot

A tanúsítási folyamatról

A tanúsító szervezet a dokumentált tények alapján állapítja meg az alrendszer vagy rendszerelem bizonyos részértékeiről a megfelelőséget. A tanácsadást a jogszabályok tiltják a tanúsító szervezet számára. Nyilatkozatot egy ellenőrzési szakasz lezárása után, vagy a teljes folyamat végén tehet. Korrekcióra való felszólítás és iránymutatás a tanúsító szervezettől nem elvárható. Ettől válik értékessé a tanácsadó és tanúsító szerep kettéválasztása és párhuzamos igénybevétele.

A mérés és vizsgálat követelményeiről

A vasútfejlesztésben is meghatározó a gyártás, kivitelezés során elvégzendő mérések és vizsgálatok megfelelő végrehajtása. Az európai műszaki előírások pontosan rögzítik, hogy melyek azok a kritikus mérések, vizsgálatok, amelyeken a tanúsító szervezet munkatársainak a személyes részvétele kötelező. Akkreditált laboratórium igénybe­vétele szükséges, vagy a tanúsító szervezet jelenlétében kell bemutatni azoknak a követelményeknek a teljesítését, amelyeket a szabvány előír.

Szolnok csomópont fejlesz­tése, végleges állapot

A tanúsító bejelentett szervezetről

A tanúsító bejelentett szervezet (Notified Body; NoBo) alapítása sok mérnöki és jogi munkával, tanulással, költséggel, érzékeny emberi és társadalmi egyeztetéssel jár. A tanúsító mindent elkövet, hogy megőrizze cége értékeit. A tanúsító szervezet az általa megismert dokumentumok és tények alapján készíti el okmányait. A saját hitelessége a legfőbb érték, amelyet folyamatosan szem előtt tart. A tanúsító szervezet tevékenységét is segíti az a támogató szakértői munka, amely a követendő eljárás logikája szerint tárja fel a dokumentumokat, tényeket.

A felkészítő támogatás, jó hírnév

A felkészítő támogatás eredményeként kiegészíthető a dokumentumok szerkezete, tartalma, részletezettsége az EU-követelmények szerint. A szabványok értelmezése a számítások menetét teszi teljes körűvé. Az EU-eljárások részleteinek ismerete feltárja a lehetőségeket és az elkerülendő helyzeteket.
Az EU tanúsítást támogató szakértői munka legfőbb célja a tervező, gyártó, kivitelező jó hírnevének továbberősítése az általa végzett munka korrekt értékelése által. A gondos és folyamatában elvégzett szakértői felkészítés megnyugtató támogatást nyújt minden résztvevő számára.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka