Bay Zoltán-emlékkonferencia volt az MTA-n

Százhúsz éve született Bay Zoltán, a 20. századi magyar fizika egyik legnagyobb alakja. A világhírű kutatóról novemberben (online) konferencián emlékeztek meg a Magyar Tudományos Akadémián.


„Bay Zoltán magyar fizikus, a Magyar Tu­do­mányos Akadémia tagja, a 20. század világ­viszonylatban is meghatározó ter­mé­szet­tudósai és feltalálói közé tartozik. Úttörő munkásságának kiemelkedő eredménye, hogy megalapozott egy új tudományágat, a radarcsillagászatot. Nevéhez fűződik a magyar Hold-radar-kísérlet, a foto­elektron-sokszorozó és a fénysebességre alapozott méter­definíció” – foglalta össze Bay Zoltán munkásságát Grasselli Norbert,Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.

Bay Zoltán

A világhírű fizikus 1992-ben bekövetke­zett halála után özvegye két alapítványt hozott létre: a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítványt, valamint a Bay Zoltán Tudomány- és Technikatörténeti Alapítványt. Utóbbi küldetése a tudós emlékének megörökítése, továbbá az ehhez kapcsolódó hazai és nemzetközi tevékenységet művelő szakemberek és szervezetek támogatása. A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány 1993-ban, Pungor Ernő akadémikus, tárca nélküli miniszter irányításával alakult meg azzal a céllal, hogy sikeres innováció- és technológiatranszfer révén segítse a hazai vállalatok verseny­képességének és ha­­té­konyságának növelését. Az időközben több­ször átalakult szervezet jelenleg több mint 200 vállalattal működik együtt, komplex tudományos és műszaki megoldásokat – amelyek hozzájárulhatnak versenyképességük növeléséhez – kínálva több szakterü­leten.

A Bay Zoltán Nonprofit (BZN) Kft. fenn­állása óta az ipari lézertechnológia él­vonalába tartozó megoldásokat kínál lézeres hegesztés, vágás, hőkezelés és felületstrukturálás témaköreiben.

A két Bay-alapítvány szervezte a no­vem­beri emlékkonferenciát – amely része volt a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozatnak – az MTA két osztályának támogatásával. Az előadók egy része – Keszthelyi Lajos, Kroó Norbert, Gyulai József akadé­mikusok – személyes élményeiken keresztül beszéltek a világhírű fizikusról, míg a fia­talabb korosztály képviselői azt mutatták be, hogy az egykoron Bay Zoltán által művelt tudományterületek milyen fejlődésen mentek keresztül, mik a legutóbbi eredmények, és melyek a legfontosabb fejlődési irányok.

A BZN nagyműszeres analitikai háttere alkalmas növényi hatóanyagok, biológiailag aktív komponensek meghatározására, ami a fejlesztési feladatok egyik kiemelt területe. E fejlesztések főleg a mikrobiális biomassza-alapú innovációs tevékenységeket támogatják, a bio­economy koncepcióhoz kapcsolódva.

A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. szakemberei több fontos kutatási programban vesznek részt. A zalaegerszegi tesztpályához kapcsolódó beruházásuk egy autóipari szimulátor, amelynek segítségével azt nézik, hogy az önvezető járműben ülő utas miként reagál az autó döntéseire, illetve hogyan viselkedik különböző szituációkban. A Pécsi Tudományegyetemmel a Smart Care program részeként olyan eszközöket akarnak fejleszteni, amelyek nemcsak a klinikákon, hanem az otthoni betegápolásban is használhatók. A Pannon Egyetemmel a hulladék-újrahasznosításban próbálnak előremutató eredményeket elérni.

További fejlesztéseink a környezetvédelem mellett a nyersanyag gazdálkodást támogatják, ahol a biotechnológia eszközeit alkalmazva (bioremediáció, biomining) oldjuk meg vállalati partnereink problémáit.

„Hold-radar-kísérletet nem végzünk, de mi is azt valljuk, amit Bay Zoltán: Mindenért, ami előrevezet, igenis nagyon keményen meg kell küzdeni. A rólunk alkotott értékítélet az elvégzett munkánktól függ. Nincs királyi út. Meg kell szenvedni minden előrelépést” – fogalmazott Grasselli Norbert ügyvezető igazgató.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka