Biotechnológia és biofizika

Az Innotéka júniusi számában több megközelítésben is részletesen szó volt a biotechnológiáról. Foglalkoztak a finanszírozás, a mar­keting, a képzés, az iparjogvédelem, a kutatás és kutatás-fejlesztés, tudás- és technológia transzfer, a kis-, közepes méretű és nagyvállalati, vala-mint a klaszterszintű eredményekkel. A közöltek és a Biotechnológiai Innovációs Bázis akkreditált innovációs klaszter (BIB) tagvállalkozásainak tapasztalatai alapján néhány kérdés merülhetett fel az olvasókban.


 Mi a biotechnológia? Az egyik legfrappánsabb megfogalmazás Michel Delaage-tól származik: * „A biotechnológia először is az élő szervek ipari célból történő manipulálása, a mérnöki tudományok beépítése a biológiába. Még ha koncepciójában a biotechnológia távol is áll az elektronikát és a fejlett technológiát használó iparágaktól, elég nagymértékben igényli ezek eszközeit.” Röviden: a sajátos iparági jelleg mellett egyre kifejezettebb a multidiszciplináris fejlesztések szerepe. Elképzelhetetlen az új termékek létrehozása a természettudományok lehető legszélesebb körű együttműködése nélkül, hasznosításukhoz pedig a közgazdaságtantól a kommunikáción át a terminológiáig számos szereplőre van szüksége a hatékony és versenyképes biotechnológiának.

Miért stratégiai társtudomány a biofizika? A nanotechnológia és az informatika, elektronika társulása a biokémiai és biológiai szemlélettel eredményez modern műszereket és az ezek működéséhez szükséges reagenseket. A BIB klaszter összetétele, tagvállalkozásainak termékei és szolgáltatásai már mindezt figyelembe veszik. A legrégebben talán a Soft Flow Hungary Kft. (Gödöllő és Pécs) alkalmazza napi szinten a bioinformatika, valamint a biológiai és orvostudományok kapcsolódását. Laboratóriumi és szoftverfejlesztési tevékenységének középpontjában egy rendkívül hatékony sejtanalitikai eljárás, a multiplex mikrogyöngy mátrix technológia áll. Egyik legújabb termékük (Fungi-PlexTM) gomba toxinok (például fuzárium gombák által termelt DON) kimutatására alkalmas. Az analízis gyors és hatékony, hasznos a gabona- és élelmiszeriparban a gyártók, termelők és forgalmazók, valamint az ellenőrző hatóságok részére. Míg a korábbi eljárások egyféle mikotoxint tudtak kimutatni egyidejűleg – ez a multiplex eljárás akár hat toxin egyidejű mérését teszi lehetővé, naponta több száz mintában.
Forradalmain új termékük a WellLightTM készülék, egy biológiai laboratóriumokban használatos segédeszköz, amely a fárasztó, hibalehetőségekkel terhelt kézi pipettázási folyamat során jelentősen csökkenti a tévedések lehetőségét. A készülék USB porton keresztül egy számítógéphez csatlakozik, amelyen a vezérlőprogram fut. A program által vezérelt LED-ek vizuálisan segítik az operátor munkáját.
Az FCAP ArrayTM szoftver rendszer a kereskedelmi forgalomban kapható leghatékonyabb, legnagyobb teljesítményű multiplex mikrogyöngy analízis program, amely nemcsak az adatok kiértékelésére, hanem a mikrogyöngy alapú flow citometriás kísérletek megtervezésére is szolgál. A szoftver a BD Biosciences céggel történt együttműködés keretében készült.
Másik kiemelkedő szoftverük, a CellCapTM, megoldás a sejtanalitikai adatok gyors és igényes feldolgozására, illetve rendszerezett tárolására szolgál.
Kitjeiket és analízis szoftvereiket világszerte élvonalbeli cégek alkalmazzák és forgalmazzák. ISO 9001 minősítésű laboratóriumuk munkáját LabISOTM szoftverük támogatja. Öt flow citométerrel, ELISPOT készülékkel, sejttenyésztő eszközökkel felszerelt laboratóriumi környezetben (az eszközlista néhány hónapon belül konfokális mikroszkóppal is bővül) a munkatársaik készen állnak a legigényesebb HCS (high content screening) vizsgálatok elvégzésére is.•

* Pour la Science – a Scientific American francia nyel­vű kiadása – No. 331, 2005. május, pp. 22–25.


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka