Csontot imitáló kerámia

Számos gyakorlati alkalmazási lehetőséget teremt az ELKH Energia­­tudományi Kutató­központ (EK) kutatói által kifejlesztett, az emberi csonthoz nagyon hasonló kerámia-grafén szendvicsszerkezet.


Az Európai Bizottság által kiemelten támoga­tott „CERANEA” Graphene Flagship partner­ségi projekt célja grafénnal adalékolt kerámia-szendvics­szerkezetek fejlesztése. Az EK Műszaki Fizikai és Anyag­­tudományi Intézeté­nek (EK MFA) kutatói elsőként állítottak elő néhány rétegű grafénnal adalé­kolt, gradiens szerkezetű szilícium-nitrid kerámiákat. A Balázsi Csaba vezette konzorciumot az EK MFA mellett a Fraunhofer Kerámia Technoló­giák és Rendszerek Intézet, valamint a Szlovák Tudományos Akadémia Anyag­tudományi Intézeté­nek kutatói alkotják.

A csont tömör, szivacsos szerkezete, valamint az előállított réteges funkcionális gradiens szilícium-nitrid–grafén kerámiakompozit szerkezete.

Egyes csontok, kagylók és fák mineralizált szerkezeteinek van néhány közös vonása: össze­tételük fokozatosan változik, réteges szerkezetük pedig biztosítja a mechanikai stabilitásukat, miközben több funkcionális szerepet is betölt. A kutatók által kifejlesztett kerámia-grafén szendvicsszerkezet nagyon hasonló az emberi csonthoz. Külső része megegyezik a tömör csont mechanikai tulajdonságait mutató kerámiáéval. Grafén­adalékkal pedig a csont szerkezetével megegyező, szivacsos, nyitott és zárt porozi­tásokat egyaránt tartalmazó kompozit hozható lét­re. A grafén növelésével a kompozit anyag porozi­tása és vezetőképessége is tetszés szerint változtatható – ezek pedig más ipari alkalmazások szempontjá­ból is hasznos tulajdonságok.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka