Egy anyaghiba mindent tönkretehet!

ZEISS Sigma FESEM elektron­mikroszkó­punk segítségével meg­bizonyosod­hat arról, hogy egy új be­szállító terméke 100 százalékban megfelel-e az elvárt minőségi követelményeknek.


És csak ha igen, akkor érdemes belevágni sok évre szóló szerződésekbe, tömeg­gyártá­sokba. Egy ilyen vizsgálat költsége ugyanis rendkívül elenyésző ahhoz képest, hogy hosszú távon mennyi bajt, pénzt és bosszúsá­got spórolha­tunk meg, mielőtt tömeg­gyártásra adjuk a fejünket egy kétes minőségű félkész vagy kész­termék esetében. Szolgáltatá­sunkról és árainkról semlab.hu oldalunkon tájékozódhatnak az érdeklődők. Egyénre szabott ajánlatra is lehetőség van.

Mitől más, mitől több ez a Székesfehérváron üzembe helyezett új FESEM elektronmikroszkóp, mint más hasonló, Magyarországon elérhető berendezés?

Itthon az elektronmikroszkópok többsége hagyományos volf­rám­katódos, ahol a képalkotás minősége limitált. Ráadásul az elérhető FESEM-készülékek szinte kizárólag akadémiai szférában működő intézmények tulajdonában vannak, és jellemzően leterheltek. Ám mi – versenyszférában működő cégként – jobban tudunk alkalmazkodni a megrendelői igényekhez.

A H-ION mely vállalatokat tekinti célcsoportnak, amelyek szolgáltatást igényelnek?

Elsősorban gyártócégekre számítunk. Segítséget nyújtunk minő­ség-ellenőrzés­ben (alapanyag, közti és vég­termék), valamint gyártás során felmerülő hibák fel­derítésében egyaránt. Gyorsan reagálunk a felmerülő igényekre, akár még aznap elvégez­zük a kért vizsgálatokat. A minősí­tésben segít­ségünkre van a mikroszkópunkba épített EDAX elem­analizátor, amellyel percek alatt információhoz jutunk a minta összetételéről. Ez nem­csak a minősítésben, de a hiba­analízisben is fontos.

Ezen túlmenően kémia üzletágunk flow, vagyis áramlásos kémiai berendezések fejlesztésével és gyártásával foglalkozik.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
Címkék

Innotéka