Egy anyaghiba mindent tönkretehet!

ZEISS Sigma FESEM elektron­mikroszkó­punk segítségével meg­bizonyosod­hat arról, hogy egy új be­szállító terméke 100 százalékban megfelel-e az elvárt minőségi követelményeknek.


És csak ha igen, akkor érdemes belevágni sok évre szóló szerződésekbe, tömeg­gyártá­sokba. Egy ilyen vizsgálat költsége ugyanis rendkívül elenyésző ahhoz képest, hogy hosszú távon mennyi bajt, pénzt és bosszúsá­got spórolha­tunk meg, mielőtt tömeg­gyártásra adjuk a fejünket egy kétes minőségű félkész vagy kész­termék esetében. Szolgáltatá­sunkról és árainkról semlab.hu oldalunkon tájékozódhatnak az érdeklődők. Egyénre szabott ajánlatra is lehetőség van.

Mitől más, mitől több ez a Székesfehérváron üzembe helyezett új FESEM elektronmikroszkóp, mint más hasonló, Magyarországon elérhető berendezés?

Itthon az elektronmikroszkópok többsége hagyományos volf­rám­katódos, ahol a képalkotás minősége limitált. Ráadásul az elérhető FESEM-készülékek szinte kizárólag akadémiai szférában működő intézmények tulajdonában vannak, és jellemzően leterheltek. Ám mi – versenyszférában működő cégként – jobban tudunk alkalmazkodni a megrendelői igényekhez.

A H-ION mely vállalatokat tekinti célcsoportnak, amelyek szolgáltatást igényelnek?

Elsősorban gyártócégekre számítunk. Segítséget nyújtunk minő­ség-ellenőrzés­ben (alapanyag, közti és vég­termék), valamint gyártás során felmerülő hibák fel­derítésében egyaránt. Gyorsan reagálunk a felmerülő igényekre, akár még aznap elvégez­zük a kért vizsgálatokat. A minősí­tésben segít­ségünkre van a mikroszkópunkba épített EDAX elem­analizátor, amellyel percek alatt információhoz jutunk a minta összetételéről. Ez nem­csak a minősítésben, de a hiba­analízisben is fontos.

Ezen túlmenően kémia üzletágunk flow, vagyis áramlásos kémiai berendezések fejlesztésével és gyártásával foglalkozik.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka