Egyedi víztisztító mű a BorsodChemnél – fenntartható megoldás a technológiai víz gazdaságos visszaforgatására

A globális klímaváltozás az emberiség egyik legnagyobb kihívása. Káros hatásainak csökkentésére kormányközi szinten és nemzetközi fórumokon tervek készülnek, de a klímaváltozással még hosszú ideig együtt kell élnünk. A negatív hatások régiónként eltérnek, ezért hatékony kezelésükhöz helyi klímaadaptációs eljárásokra van szükség.


A BorsodChem Zrt., a Mis­kolci Egyetem és Kazincbarcika városa közösen nyújtott be egy európai uniós klíma­adaptációs pályázatot, a LIFE-Climcoopot, mely­ben a HungaroMet Nonprofit Zrt., a Geogold Kárpátia Kft. és a KÖVET Egyesület is közreműködik.

A projekt célja a Sajóból kivett víz mennyiségének csökkentése. A BorsodChem kazincbarcikai te­lephelyén egy óránként 1 köbmé­ter kapacitású, konténerben el­helyezett víztisztító prototípust állítottak üzembe. A Hidrofilt Kft. által egyedileg gyártott berendezést 2023. január 25-én vették át. Ezzel a készülékkel olyan szennye­ző anyagokat tartalmazó vizek is meg­tisztíthatók újrafelhasználás céljából, amelyek különben nem len­nének alkalmasak ipari felhaszná­lásra. A kihívást a szervetlen sók magas kon­centrációja jelenti, mivel ezek a vizek már mentesek a szerves anyagoktól.

LIFE-Climcoop projekt

A prototípusra érkező kezelt víz­áramok vezető­­képességét a multimédiás szűrést követően finom­sótalanítási folyamatokban csökken­tik. Ezt több, reverz ozmózis- és ion­csere technológiai lépésekkel lehet elérni. A korábbi ioncserélő megol­dá­sok helyett, ahol a gyanták telí­té­se során vegyszeres regenerá­lá­sa magas szennyvíz­­mennyiséget produkált, a mostani prototípus vegy­szer­mentes és folyamatos ön­regeneráló megoldása lehetővé teszi a technológiai víz gazdaságos vissza­forgatását. A Borsod­Chem számára ez a fajta víz-újra­hasznosítás jelentheti a megoldást a Sajóból történő vízkivétel csökkentésére. A termék, a tisztított, ionmentes víz, a kezelés után újabb ciklust kezdhet meg a BorsodChem vízrendszerén belül, vagy alternatívaként akár Kazincbarcika vízellátottságát növelheti, például öntözővízként.

Konténerben el­helyezett víztisztító berendezés.

A vállalat mérnökei a prototípus tesztelését több, víz­megtakarításra optimális helyen is tervezik, így pél­dául a hűtőtornyok vízkörénél, a szennyvíz­tisztító üzem különböző kezeltvíz-ágainál, illetve a víztisztító művek koncentrátum­kezelésénél.

Ha a prototípus kísérletei sikeresek, a BorsodChem Zrt. ipari méretben valósíthatja meg a víztisztító berendezést, amely jelentős mennyiségű technológiai víz vissza­forgatását teszi lehetővé, csökkentve a nyersvíz felhasználását és a szenny­víz kibocsátását. A program szorosan kapcsolódik a vállalat fenn­tarthatósági célkitűzéseihez, ugyanis a cég vállalta, hogy 2030-ra 10 százalék­kal csökkenti a Sajóból kiemelt víz mennyiségét. Az ilyen beruházások csökkentik az aszályos időszakokhoz köthető klíma­kockázatok bekövet­ke­zési valószínűségét, segítve ezzel a Sajó vízgyűjtő területén lévő településeket és vállalatokat. A projekt eredményei és replikálható­sága jó gyakorlatként példát mutathat más város-vállalati klíma­alkalmazkodási együttműködésekhez.•

A projekt az Európai Unió LIFE programjának, valamint a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. és az Energiaügyi Minisztérium támogatásával valósul meg.

 

Címlapkép: BorsodChem Zrt.


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka