2014. április 3.

Szerző:
Szegedi Imre

MTA Atommagkutató Intézet • atomki.mta.hu

Együttműködés kutató­intézetekkel, nemzetközi cégekkel

A debreceni székhelyű MTA Atommagkutató Intézet (Atomki) alap- és alkalmazott kutatásokat, valamint innovációs tevékenységet (K+F+I) végez.


Az intézet az ESS Magyarország Konzorcium egyik tagjaként részt vett az ESS Magyarország nemzetközi ajánlattételének kidolgozásában is, melynek célja az Európai Neutronkutató Központ Debrecen városában történő létesítése volt. Ismeretes, hogy az ESS Scandinavia valósíthatja meg a kutatóközpontot a svédországi Lundban, de magyarországi K+F+I partnerek, köztük az MTA Atomki is részt vehetnek a beruházás megvalósításában.

CERN CMS: A CERN Compact Muon Solenoid (CMS) pozicionáló rendszerének kifejlesztésében is
részt vett az intézet. A képen a fejlesztett pozicionáló rendszer egy LED-es jeladója látható.
Összesen 10 000 LED-ből álló rendszer került beépítésre, amelyet egy 600 CMOS kamerából álló
hálózat figyel és számítja ki a 250 müon kamra pozícióját.
 

Az Atomki kutatási tematikájáról és publikációiról a www.atomki.mta.hu webhely ad tájékoztatást. Közöttük az intézetben a töltött részecske módszerek terén rendelkezésre álló infrastruktúra és a Budapest Neutron Centrum neutronos módszerei egyedülálló lehetőségeket jelentenek a kulturális örökségvédelmi kutatások számára. Az Atomki számos kutatóintézettel és céggel áll kapcsolatban, amelyek között multinacionális vállalatok – National Instruments Hungary, General Electric Magyarország, Flextronics, Visteon – is vannak. Az intézet továbbá a Prizmatech Debreceni Műszergyártó és Fejlesztő Klaszterrel és a Vákuum Tömörség és Mérés Technikai Kft.-vel működik együtt.

ENIAC Project: miniPET-3 kisállat Pozitron Emissziós Tomográf. Az ENIAC program keretében
az MTA Atomki, a Debreceni Egyetem, a Philips és az ST Microelectronics fejlesztette
a korszerű szilícium fotoelektron sokszorozón alapuló készüléket.

Az Atomki Elektronikai Osztály számos nemzetközi kollaborációban vesz részt (CERN, ESA, SSC, ENIAC), aminek eredményeként jelentős tapasztalat halmozódott fel az elektroni­kai, optoelektronikai anyagok és eszközök sugárkárosodásának vizsgálata terén. Az osztály nemzetközi referenciákkal rendelkezik a nukleáris berendezések, valamint az űrkutatás sugárzási környezeteinek elviselésére képes elektronikák fejlesztése és gyártása terén is.

CHARISMA: Az Atomki Ionnyaláb-alkalmazások Laboratóriuma az atom- és magfizika módszereit alkalmazza
különböző területeken: környezettudomány, orvostudomány, biológia, geológia, anyag- és felületfizika
(beleértve az ionnyalábok okozta károsodás vizsgálatát és a protonnyalábos litográfiát), valamint
a kulturális örökség megőrzését. A CHARISMA projekt keretében kulturális örökségeink megőrzése a cél,
és az Atomki ezeknek az elemanalízisében, elemeloszlásában, felülettomográfiában működik együtt
számos európai kutatóintézettel és múzeummal.

Az Atomki együttműködik az ANTE Innovatív Technológiák Kft.-vel neutronkutatási célokra a nukleáris elektronika fejlesztése és gyártása terén. Az adatgyűjtő rendszerek tesztelésére a Budapest Neutron Centrumban és a kínai Mianyangban található Southwest Institute of Nuclear Physics and Chemistry kutatóintézetben került sor.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka