Élőhely-rekonstrukciós beruházások

Negyvenegy LIFE-projekt keretében csaknem hetven­millió euró összegű támogatást nyert el Magyar­ország eddig. A lezárt hazai programok közül az Európai Bizottság hetet díjazott Best projektnek, ezen belül kettőt még ennél is magasabbra értékelt: a rákosi vipera és a pannon magbank program ugyanis a Best of the best projekt címet is megkapta.


Az idén harmin­céves LIFE- (L’Instrument Financier pour l’Environnement) projekt 2021-ben indult hét­éves idő­szakának első pályázati ciklusá­ban két hazai projekt elbírálása is kedvező volt. Ezek közül az egyik, 2,4 millió euró uniós támogatást elnyert programnak a célja a természetes vízjárás rehabilitá­ciója egy hortobágyi vizes élőhely­láncolat víz­hiányának fel­számolása érdekében. Az alföldi vizes élő­helyeken kialakult csapadék­hiányból fakadó problémák megoldása szem­pontjából pedig különösen fontos a gazdálkodók, valamint a természet­védelmi és vízügyi szak­emberek összefogása.

Félidejénél jár a 2019-ben indított és nyolc évig tartó pannon gyepek és kapcsolódó élő­helyek hosszú távú megőrzését célzó LIFE integrált projekt. Jóllehet sokkal kevesebb hírt hallani róluk, de a mérsékelt övi gyepek a trópusi eső­erdőkhöz hasonlóan veszélyez­tetett élő­helyeknek számítanak. Ezért van jelentősége annak, hogy természet­védelmi szem­pontból kívánatos módon kezeljék a hazai gyepeket.

A LIFE-projekten kívül az utóbbi években számos természet­védelmi beruházás valósult meg itthon. Ezek nagy része klasszikus élőhely-rekonstrukciós beruházás volt, két­harmaduk vizes élő­helyeket célzott.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka