Felelősséggel a jövő vasútjáért

A MÁV FKG Kft. – a MÁV–Volán-csoport tagjaként és az ország egyik legjelentősebb vasúti pálya­karban­tartás­sal foglalkozó társaságaként – jelentős szerepet kapott a versenyképes vasúti infrastruktúra program keretében végzendő pályafelújítási feladatokban. A megnövekedett feladatok megkövetelik a társaságtól a megfelelő minőségű, mennyiségű a meg­rendelői igényeknek megfelelő munkavégzést, ez a cég egyik leg­fontosabb stratégiai célja is. A meg­növekedett igények kielégítését a társaság új, nagy kapacitású munkagépek beszerzésével tudja csak biztosítani. Kocsor László műszaki igazgató szerint az idén nyáron érkezett új beszerzésű vasúti munkagépekkel a kihívásokat teljesíteni tudják.


Mióta végeznek pályakarbantartási feladatokat a MÁV vo­nalain?

– Elődvállalatainkon keresztül 72 éve tartozik hozzánk a MÁV kezelésében lévő magyar­országi, megközelítőleg 7000 kilométer hosszú vasúti pálya tervezhető karban­tartási és felújítási, valamint egyedi felújítási igényekkel rendelkező munkáinak elvégzése. Fontos kapcsolódó tevékeny­ség a vasútépítő, vágány- és kitérő­szabályozó nagy­gépek üzemel­te­tése is, valamint e járművek karbantartási, javítási feladatainak ellátása. Foglal­ko­zunk továbbá a vasúti pályához kapcsolódó egyéb vasúti munkagépek karban­tartásával, felújításával, tervezésével és gyártásával.

Mekkora a gépparkjuk?

– Nagyságrendileg 300 vasúti járművel rendelkezünk, ebből mintegy 60-70 nagyvasúti munkagéppel dolgozunk, ezek átlagéletkora azonban meghaladja a harminc évet. Éppen ezért 2017-ben egy nagyobb járműbeszerzéssel frissítettük a gépparkunkat, egy úgy­nevezett 3X-es gép­lánccal: egy Plasser & Theurer Stopfexpress 09-3X vágány­szabályo­zó­val, egy Plasser & Theurer USP 2005 ágyazat­rendező és egy Plasser & Theurer DGS 62 N vágány­stabilizáló géppel. A flottát erősíti még egy Plasser & Theurer 08-475 Uni­mat 4S. Ezzel párhuzamosan, a saját gépek remotorizációs programjaként folytatódott a TVG és USP 3000 sorozatú járművek korszerűsítése is. A bővülésre az előbb említett okok mellett azért is volt nagy szükség, mert a megrendelések száma és volumene az elmúlt években folyamatosan emelkedett. Elsősorban a versenyképes vasúti infra­struktúra programban való részvételünk eredményeképpen, árbevételünk 2018 óta meg­duplázódott, kapacitásaink szinte teljes mértékben kihasználtak, 2021-re pedig meg­közelítőleg 52 milliárd forint értékű munkára van szerződésünk.

2019-ben kiírtak egy közbeszerzési pályázatot, mely négy darab nagyvasúti munkagép beszerzésére irányult. Milyen szerepet kapnak ősztől ezek az új járművek a cég mun­káiban?

– Az új, összesen 25,2 millió euró értékben beérkező gépek nemzetközi szinten a legújabb technikát képviselik, és kiemelten fontos szerepet kapnak majd, hiszen ezek beszerzésével lehetőség nyílik cégcsoporton belül arra, hogy költségmegtakarítás mellett, nagyobb hatékonysággal lehessen elvégezni a vasúttársaság saját pályakarbantartási és felújítási munkáit. Az új darabok között található egy Plasser & Theurer RM 85-750 típusú nagy teljesítményű ágyazat­rostáló gép, egy Plasser & Theurer Unimat 08-4x4/4S típusú kitérő­aláverő gép, egy Plasser & Theurer DGS 62 NG vágány­­stabilizátor, valamint a cég életében új profilnak számító amerikai Harsco RGH 20 C2 vágányköszörűgép is. A járművek kapacitásait a versenyképes vasúti infrastruktúra program keretében megújuló vasút­vonalak munkái során tervezzük bevetni, természetesen mindemellett az eddigi tevékeny­sé­gün­kben is hatalmas segítségünkre lesznek. A vágányköszörülésnek ez az egyedülálló kapacitása segítséget nyújt a felújított vonalak sínkorona­hibáinak javításában.

Plasser & Theurer Unimat 08-4X4/4S kitérő­aláverő gép
Plasser & Theurer DGS 62 NG vá­gány­stabilizátor
Milyen teljesítményre képesek az új munkagépek?

– Az új járművek nagyságrendileg nagyobb volumenű munkát tudnak elvégezni, mint a gépparkunk korábbi darabjai. Az ágyazatrostáló gép például műszakonként 1000-1500 vágányfolyóméter rostálására képes, ami kétszeres teljesítménybővülést biztosít számunkra a jövőben. Maga a teljesítmény azért ilyen tág, mert a munkavégzés nagymértékben függ attól, hogy az ágyazat milyen állapotú, szennyezettségű. A vágány­stabilizátorral a pálya dinamikus terhelésével tudjuk mesterségesen generálni a vonatforgalom adta tömörítő hatást, így hamarabb lehetséges a karbantartott, javított szakaszok magasabb pálya­sebességgel való forgalomba adása. A kitérő­aláverő gép pedig alkalmas lesz az új, 60 kg/m-es rendszerű sínekkel szerelt kitérők szabályozására is. A vágány­­köszörű a sín­korona eredeti profiljának vissza­állításában nyújt támogatást, így a két síncsere közötti időszak hosszát lehet jelentősen növelni.

Plasser & Theurer RM 85-750 ágyazat­rostáló
A MÁV FKG Kft. nemcsak vasúti munkagépek javításával, hanem új konstrukciók tervezésével és gyártásával is foglalkozik. Melyik fejlesztésükre a legbüszkébbek?

– Az elmúlt több mint hét évtizedben elődeink számos olyan új konstrukció kialakításában vettek részt, amelyekre a mai napig büszkék vagyunk. Az elmúlt évek jármű­gyártásá­ból kiemelkedik az UDJ (Univerzális Forgó­vázas Darus Jármű), vasúti becenevén a fő tervező­jé­ről elnevezett, „Lencse”. A legfrissebb – licencalapú – gyártásunk pedig a 2021 tavaszán elkészült MFS–35M sorozatú kő­szállító rakodókocsi.

MFS–35M kőszállító rakodókocsi

A Plasser & Theurer cég gyártási palettá­jában több méretben létezik ilyen funkciójú jármű, azonban 35 köbméteres siló­méretű eszközt csak a MÁV FKG Kft. gyártott. Jelenleg nyolc új és két régi (2000. évi) gyártású ilyen rakodó­kocsival rendelkezünk, ezekkel a kitermelt ágyazati anyag tárolását és szállítását tudjuk megoldani. A siló­szerkezet alatt egy szállító­szalag továbbítja a kitermelt követ, így, ha láncba állítjuk a járműveinket, akkor gyakorlatilag mindegyiket egy állásban képesek vagyunk megtölteni. Az új kőszállító rakodó­­kocsik próba­üzeme megvalósult, valamint a napokban kaptuk meg a hatósági engedélyeket is, vagyis az új járművek már az őszi munkákra rendelkezésre állnak. A MÁV FKG Kft. további járművek gyártását tervezi, jelenleg is zajlik egy olyan, moduláris vasúti munkagépcsalád tervezése, amely egységes alvázzal, forgóvázzal és hajtási rendszerrel lesz felszerelve, különböző felépítmények alkalmazásával ki tudják váltani az elavult pályavasúti és felsővezeték-szerelő járműveket. A járművek tervezésekor figyelmet fordítunk a hazai beszállítók termékeinek beépítésére, a gyártás során pedig – a székhelyünk kapacitásainak kihasználásá­val – a régió gazdaságát erősítjük. Terveink szerint egy-két éven belül már a prototípusok (egy UDJ jellegű jármű és két többcélú kocsi) gyártását is meg tudjuk kezdeni, ezek segítségével egyrészt támogatjuk a saját gépparkunk működését, másrészt be tudjuk mutatni az érdeklődőknek a járműcsalád előnyeit. Bízunk benne, hogy a járműcsalád alkalmazásával hozzájárulhatunk a jelenlegi pályás és felső­vezetékes munkagéppark megfiatalításához, bővítéséhez.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka