Felmérés a pályakezdő mérnökökről

Nyitott szemlélet, határozottság, magas szintű informatikai tudás. Ezek a legjellemzőbb erősségei a most pályára lépő mérnök generációnak az Együtt a Jövő Mérnökei Szövetség (EJMSZ) és a Tech People munkaerő-közvetítő vállalat közös, idén tavasszal készült kutatása szerint. Mindezekhez társul még pozitívumként a határozottságuk, az önérvényesítési képességük, a tanulási vágyuk, a kreativitásuk és a fokozott teherbírásuk.


A felmérés, amely Magyarország 75 legmeghatározóbb, száz főnél több műszaki szakembert foglalkoztató gyártó- és termelővállalata felsővezetőinek személyes megkérdezésén alapul, arra is rámutat, hogy a munkába álló fia­talok felületes műszaki tudása, a proaktivitásuk hiánya és a tapasztalatlanságuk még mindig jelentős plusz terhet, képzési kötelezettséget ró az őket alkalmazó vállalatokra.

Hasonlóképpen hiányzik a legtöbb pályakezdő mérnökből a csapatban működés képessége, a transzparens kommunikáció mind szóban, mind írásban, illetve nincs használható technikájuk a konfliktusok feloldására, kezelésére.

Az idegennyelv-tudás tekintetében a szövegértésük általá­ban erős, de a beszéd, az önkifejezés más nyelveken elég gyenge. Egyöntetű vélemény, hogy az elméleti tudásuk jó, ám az ismereteik gyakorlati használhatósága alacsony, főként azok elavultsága miatt. Ezért is szorgal­mazzák a vállalatok az egyetemekkel való szorosabb együttműködések kialakítását.

A munkába álló fiatalok készségeinek, képességeinek fejlesztése hozhat majd érdemi javulást a munkaadók számára, melyhez az EJMSZ támogatást nyújtana egy olyan – szaba­don választható kurzusként felvehető – tantárgy bevezetésével, amely a szervezet­ben vagy szűkebb csapatban való eredményes működés mibenlétét ismerteti meg a diákokkal.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka