Fenntartható­ság és üzleti növekedés

A vállalatok környezet­gaz­dál­kodásá­nak egyre fonto­sabb szerepére mutat rá egy új tanulmány.


A közel kétezer-ötszáz vállalat részvéte­lével készült nemzet­közi felmérés nyolc jellemzőt azonosít a fenn­tartható vállalatok körében, kezdve az új tehetségek kinevelé­sétől egészen a környezet­védelem érdekében tett intézke­désekig. Ezek alapján nyolcból mindössze egy vállalkozás érdemli ki a fenn­tartható vállalat címet. A Centrica Business Solutions (CBS) Az elosztott energia jövőbeli trendjei: Fenn­tartható­sággal az üzleti növekedé­sért című tanulmányából az is kiderül, hogy a környezeti és társadalmi felelősség­vállalás folyamatosan növekvő szerepet játszik a vállalatok életében; egyre többet foglalkoznak az energia­hatékonyság témakörével a hosszú távon fenn­tartható és verseny­képes működés érdekében.

A tanulmány külön kiemeli, hogy tízből hét vállalat felismerte a rugalmasabb energia­termelési és -felhasználási módok szükségességét. Azok közül, amelyek már most a telep­helyü­kön termelik az energiát, ötből négy vállalkozás tervezi a maga által termelt energia mennyisé­gének növelését az elkövetkező öt évben. Ezek lesznek a jövő erőművei. Összessé­gében elmondható, hogy az európai vállalatok javítani szeretnének energia­felhasználá­suk hatékony­ságán, az energia­függőség csökken­tésével a környezet­védelmi előnyö­kön át a hálózati szolgáltatások­ból származó további bevételekig, a terhelés kezelésének rugalmas­ságáig vagy akár az energia­hálózat felé történő vissza­értékesíté­séig a vállalatok számára minden eddiginél több lehetőség áll rendelkezésre az elosztott energia kihasználására.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka