Fontos pillér a tiszta hidrogén

Várhatóan a hidrogén-technoló­giára is szükség lesz a klíma­semlegességi célok eléréséhez az Európai Unió tagállamaiban.


Az éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodás elfogadásá­val az Európai Unió valamennyi állama vállalta, hogy 2030-ig legalább 55 százalékkal csökkenti az üvegház­hatású gázok kibocsátását. E célkitűzés eléréséhez hozzá­járulhat a különböző országok hidrogén­völgy-koncepcióinak megvalósulása.

A tiszta hidrogén fontos pillére az uniós éghajlat­­politikai törekvéseknek

A Roland Berger tanácsadó cég tanulmánya szerint a tiszta hidrogén fontos pillére az uniós éghajlat­­politikai törekvéseknek, mégis alacsony a hidrogénnel kapcsolatos tényleges projekt­beruházási döntések száma. Előrejelzésük alapján ahhoz, hogy az európai országok hatékonyan hozzájáruljanak a Párizsi Meg­állapodás céljainak eléréséhez, helyi vagy régiós gazdasági öko­szisztémákat kellene létesíteni a hidrogén­völgyekkel. Bár az általános koncepció még kialakulóban van, jellemzően három típusú felépítést lehet meg­különböz­tetni. Ezek a kisebb léptékű, mobilitásra koncentráló projektek, a közepes méretű ipari felhasználói fókuszú változatok, valamint a nagysza­bású, exportorientált projektek.

Az elmúlt években számos völgy jelentős előrelépést mutatott, gyakran a már elkészült projektek tudására és tapasztalataira épülve. A völgyek számának növekedése várhatóan együtt jár majd a hidrogén­termelés emelkedésével, az érdekelt felek bevonásával, a földrajzi lefedettséggel és az új, tiszta hidrogén vég­felhasználási módokkal.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka