Három intézet önállósodik

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) három, eddig egy-egy kutatóközponthoz tartozó intézete kiválik, és önálló kutatóhelyként dolgozik tovább.


A döntés az Agrártudományi Kutatóközpont Állatorvos-tudományi Intézetét (ÁOTI), a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és Geo­fizi­kai Intézetét (GGI), valamint az Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Inté­zetét (BLI) érinti. A három intézet speciális, sok esetben unikális feladatokat lát el. Az ÁOTI az állatorvos-tudomány egyetlen hazai főhivatású kutató­helyeként a terület molekuláris mikrobiológiai kutatási bázisa; a GGI biztosítja a Nap­rendszeren belüli, Földre irányuló űrkutatás magyarországi bázisát, és itt működik a szeiz­moló­giai megfigyelések hazai központja; a BLI-hez pedig a Balaton és környéke víz­világának a kutatása tartozik. Emiatt a kutató­­központokba tömörülés egyik előnyének számító szakmai szinergiák és inter­­diszcipli­náris együtt­működések nem alakulhattak ki az adott kutató­központ többi tagjával. Az önállóság biztosítja azt a rugalmasságot és gyors döntés­hozatali mechanizmust, amely elenged­hetetlen a hatékonyabb működéshez.

„Az ELKH vezetése kiemelt prioritásnak tartja a kutatóhálózat fejlesztését, illetve hatékony­ságának és nemzetközi verseny­képességének növelését. Várakozásaink szerint az önálló működés pozitív hatással lesz az érintett intézetek szakmai fejlődésére, és meg­könnyíti számukra nemzetközi pozícióik erősítését” – mondta Maróth Miklós, az ELKH elnöke.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka