2019. december: jegyzet, portré, ipar 4.0, automatizálás, it, kiállítás/konferencia, tudomány, geológia, anyagtudomány, biológia, orvostudomány, egészségipar, startup, paragrafus, innováció, mérés, disszemináció, zöldkörnyezet, robotika, agrárium, vízgazdálkodás, építés, ökológia, okostechnológia, fenntarthatóság, energiagazdálkodás

Hasítanak a digitális hirdetések

A CANnual Report szerint öt év alatt közel harma­dá­val emelkedett a reklám­ipari kiadások értéke Közép- és Kelet-­Európában, és a legnagyobb növekedést a digi­tális kiadások esetében mérték. A tanulmány­kötet 15 hirde­tési piac eredményeit vizsgálta a régióban 2014 és 2018 között.


A kelet- és közép-európai reklám­piacok folyamatait, trendjeit össze­foglaló és elemző, hiány­pótló kiadvány szerzői a többi között arra jutottak, hogy a növekedés egyrészt a gazdasági fejlődésre vezethető vissza, másrészt pedig annak a digitalizáció­nak köszönhető, amelynek jelentős hatása volt a média­fogyasztási szokásokra. A rend­szeresen internete­zők aránya a régióban ugyanis öt év alatt 10 százalékkal nőtt. A CANnual Report arra is kitér, hogy leg­gyorsabban a viseg­rádi országok hirdetői­nek sikerült alkalmazkodniuk a digitális korszakhoz. Elsőként a csehek mondhatták el magukról, hogy az online kiadások meghaladták a te­le­­vízióban elköltött összege­két, őket a magyarok, majd a lengyelek követték, Szlovákia felzárkó­zása a közel­jövőben várható. Orosz­ország pedig 2018-ra valódi digitális szuper­hatalommá nőtte ki magát: a régió összes online hirdetési kiadásainak csaknem felét tudhatja magáénak.

A média­fogyasztási szokásoknak meg­felelően a hirdetők továbbra is jelentős összege­ket fordítanak a televíziós reklámokra, a 2018-as összköltség 40 százalékát, összesen nettó 5,5 milliárd eurót. A tévézés elsősorban a balkáni országokban a leg­népszerűbb.
Az elmúlt öt év legnagyobb vesz­tese egyértelműen a nyomtatott sajtó; a tradicionális újságokra fordított összegek közel 30 százalék­kal estek vissza, ráadásul az online média mára bekebelezte olvasó­táborának komoly hányadát is.•

 
Innotéka