Hozzájárulni az ország céljainak eléréséhez

A Weishaupt tüzelőberendezések gyártása idén már ötvenéves, és a gyártósorról lekerülő égők teljesítik a mai kor követelményeit: csökkentik a földgázigényt és a szén-dioxid-kibocsátást, alkalmasak a biogáz, valamint a hidrogén felhasználására.


A Weishaupt Hőtechnikai Kft. a világ vezető, történetét több mint 200 éve író fűtés- és tüzeléstechnikai cégének magyarországi leányvállalata.

A svábföldi anyavállalat alapelvei:

  • takarékosan bánni az anyagokkal és emberi erőforrással;
  • tartós, minőségét hosszú ideig megőrző termékeket készíteni, melyek üzemeltetése is a lehető legalacsonyabb kiadásokkal jár a tulajdonosának;
  • magas hatékonysággal használni a megújuló energiákat.

A technológiai berendezések, a gőz-, a forróvíz-termelő egységek, a fűtési rendszerek még sok évtizedig nem fogják tudni nélkülözni a gázt és a fűtőolajat – gondoljunk itt a gyógyszer-, az élelmiszeriparra, az autógyártásra, a távfűtésre, a vilá­gító­test-gyártásra, a textiliparra. Ha termelés: érdemes korszerűsíteni a meglévő berendezéseket, és felkészülni második (akár harmadik) tüzelőanyag alkalmazására. Hazánk földgázkitettsége ismert tény. Fontos: minél hatékonyabban történik egy tüzelőanyag elégetése, annál kevesebbet használunk fel belőle (és oxigénből is), annál kevesebb a környezetbe kibocsátott égéstermék és annál kevesebb a környezetbe kibocsátott zaj, annál jobb a költséghatékonyság. A fenntarthatóság, az energiatakarékosság, a szennyezőanyag-kibocsátás csökkentése, a terméktartósság, valamint a veszélyes anyagok használatának kizárása az Ecolabel minősítő címke feltétele. A Weishaupt kompakt gázégői, kondenzációs fali és álló­kazánjai, energia­tárolóval összeköthető napkollektorai ezért kapták meg már sok évvel ezelőtt a Környezetbarát Termék Védjegyet.

Weishaupt gázégő

A nagy teljesítmények (akár 32 megawatt/égő) világában sincs másképp. Ha az üzemelő berendezéseket a mai technika szintjével rendelkező, jóval hatékonyabb készülékekkel váltanák fel, igen jelentős tüzelőanyag-, illetve elektromosáram-megtakarítást lehetne elérni. Ezt a Weishaupt ki is tudja számolni, és tízéves futamidővel a (garantáltan gyors) megtérülést is megmutatja!

Milyen lehetőségek vannak a földgázfelhasználás csökken­tésére? Szinte végtelen. Nem a tüzelőanyag fajtája a döntő, hanem a fűtőértéke; így lehetőség van a néhány kWh/m3 jellemzőjű gáztól a kerozinig, a biogáztól a pakuráig, a glicerintől az állati zsírig önállóan vagy más tüzelőanyaggal szimultán hasznosítására.

Egyértelmű, hogy a legnagyobb potenciál az el nem égetett tüzelőanyagban van – ez a terület a megújuló energiáké, az épületfelügyeleté. A pontos mérés-szabályozás hallatlan lehetőségeket rejt. A nem megfelelően (csupán bekerülési ár figyelembevételével) kialakított vezérlési rendszer nem fogja feladatát hatékonyan ellátni: az olcsó lesz a drága. A Weishaupt 90 év gyártási és fejlesztési, valamint üzemeltetési tapasztalatai a felhasználók rendelkezésére állnak. Ezért is van a Weishaupt-konszern javaslatai, ajánlatai középpontjában a rendszergondolat és a kifogástalanul működő megoldás. Hiszen ha egy kézből származnak a rendszerelemek, akkor azok összehangoltsága és szervizháttere az üzemeltető számára a legnagyobb garancia (nem égő, hanem hőtermelés; nem kazán, hanem komfort; nemcsak hőszivattyú, hanem teljesítménygaranciás szondarendszer hőszivattyúval). Továbbá a meggyőződés, hogy nem egy készülék, hanem megoldások az energianyerés, az energiatechnika és az energiamenedzsment területén.

Neuberger épületautomatizáció

A Weishaupt a megbízhatóságot tartja a legfontosabbnak. Ezzel a cégcsoport minden tevékenységi területén évtizedek óta érvényes ígérettel tevékenykedik az egész világon. Egyértelmű és vevőorientált fogalom.

Hosszú út vezetett a cégalapítástól (Schwendi, Baden-Würt­­temberg) az 1952-ben elindult égőgyártásig, tapasztalatok gyűjtése a légtechnikában, az elektromotor-gyártásban. Majd a folyamatos termelésbővülés és az új konstrukciók igénye hozta létre 1962-ben a ma is egyedülálló Weishaupt Kutatási és Fejlesztési Intézetet. A hollandiai Groningen közelé­ben elterülő nagy földgázmezők felfedezése adott lökést (az olajégők szériagyártása mellé) a földgázüzemű tüzelőberendezések kifejlesztéséhez és gyártásához. Az évek során sok tízezer égőváltozat és sok millió tüzelőberendezés hagyta el az alsó-svábországi gyártóművet, mely egyben a konszern központja is. A saját fejlesztésű fűtési rendszerek gyártása Sennwald­ban (St. Gallen kanton) – a svájci tudásra és alaposságra alapozva –, 1989-ben kezdődött. Ma itt a kondenzációs kazánok és az energiatárolók készülnek.

2004-ben döntött úgy a Weishaupt, hogy a minőséget illető magas követelmények teljesítése érdekében a (zománc­technológiás) melegvíz-tárolókat saját gyártásban, a donaues­chin­geni gyárában megkezdi.

Az égőktől a rendszertechnika felé történő logikus és következetes fejlesztés eredménye volt, hogy a – ma már 50 éves gyártási tapasztalattal rendelkező – Neuberger Ge­bäu­de­automation 1995-ben a cégcsoport része lett. Így a Weis­haupt átfogó szakértelemmel rendelkezik az épületfelügyeleti technológia, az épületautomatizálás és az eh­hez kapcsolódó digitalizáció területén.

Weishaupt hőszivattyú tárolóval

A fosszilis tüzelőanyagok hosszú távú, részleges kiváltására tökéletes alternatíva a hőszivattyúk 2006-ban megkezdett gyártása. Következetes lépés volt 2009-ben a sokéves tapasztalattal rendelkező fúróvállalat integrálása a csoportba; ma 33 fúrócsapatával – sok millió fúrt méterrel a háta mögött – Európa vezető piaci szereplője az iparágban.

Napjainkban a Weishaupt-csoport kompetens rendszerszállító, széles körű tapasztalatokkal és egészen egyedi pozicionálással.

Energia-technika

Weishaupt folyékony, légnemű, egy, két és több tüzelőanyagos tüzelőberendezések, alternatív és szimultán üzemmel. Fűtési rendszerek (kondenzációs gáz- és olajkazánok). Hőszivattyúk (levegő/víz, víz/víz, talajhő/víz).

Weishaupt kondenzációs kazánok

Energia-menedzsment

Neuberger épületfelügyelet, épületautomatizálás, időjárás-előre­jelzés bevonása.

Energia-nyerés

BauGrund Süd földfelszínközeli geotermikus fúrások, kutak fúrása, geológiai vizsgálatok.

A Weishaupt üzletpolitikai alapelve már a kezdetektől az, hogy a lehető legközelebb legyen partnereihez, vevőihez – nem call center, hanem műszaki/kereskedelmi szakember. Az elmúlt évtizedekben 29 németországi kirendeltség mellett 23 országban épültek fel Weishaupt-leányvállalatok (az első kelet-európai Magyarországon). És még 40 országban van Weishaupt-képviselet. A kirendeltségek és leányvállalatok tevékenysége: tanácsadás, értékesítés, oktatás, alkatrészellátás, üzembe helyezés, szerviz… Hiszen a világon mindenhol növekszik a hatékony, gazdaságos, alacsony környezetterhelésű energiatechnika iránti igény.

Felelősség? A Weishaupt vállalatcsoport kötelességének érzi, hogy tevékeny részt vállaljon a globális klíma- és környezetvédelmi problémák leküzdésében és az energiatartalékok megóvásában. A Weishaupt-gyárakból kikerülő csúcstechnoló­giás hő- és vezérléstechnika hatalmas potenciált nyújt ehhez.

Weishaupt. Közel és személyesen.


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka