Íme, a jövő IT-sztárszakmái

Napjainkra a digitális gazdaság foglalkoztatja a magyar munka­vállalók ötödét, ráadásul ez az arány minden bizonnyal robbanásszerű növekedést mutat majd a következő évtizedben, ahogy egyre többen, egyre szélesebb körben alkalmazzák a legújabb technológiákat mindennapi feladataik során.


Óvatos becslések szerint is mintegy 22 ezer informatikus hiányzott a magyar munka­erőpiacról az elmúlt években, miközben a magyar IT-szakmában kifejezetten komoly összegeket lehet keresni. A Business Intelligence, a Project Management és a DevOps kategóriák senior és expert szakemberei minimum 800 ezer forintos bruttó keresettel rendelkeznek Magyarországon.

A 2021-es előre­jelzések szerint tovább nő a Data Science jelentősége szinte minden ipar­ágban, le­gyen szó az üzleti intelligenciát támogató informatikai háttérről vagy éppen a járványok elleni harcról és az önvezető járművek szoftvereiről. Ugyancsak jelentős kereslet mutatkozik a mester­séges intelligenciához (MI) értő szak­emberek iránt is: 2025-re már világ­szerte 133 millió ember foglalkozik majd az MI-hez közvetve vagy közvet­lenül kap­csolódó tevékenysé­gekkel számos ipar­­ágban. E tudás birtokában szinte bár­mely ágazat­ban el­helyez­ked­­hetnek majd a munka­vállalók a szórakoztató­ipartól az autó­gyártáson át az egész­ségügyig és a HR-ig.

A felhő­­alapú technológiák elterjedésével rohamosan megnőtt az igény a kapcsoló­dó ismeretekkel rendelkező szakemberek iránt. A felhő­mérnökök jól ismerik a leg­népsze­rűbb cloud szolgáltatá­sokat (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud), és ezek fel­használá­sával fejlesztik az alkalmazá­sokat.

Az új technológiák ellenére várhatóan a kódolás szerepe sem csökken eb­ben az évtized­ben: a kód­nyelvek közül jelenleg a Go, a JavaScript, a Java és a Python a leg­népszerűbb, ezek közül to­vább­ra is a JavaScript a leg­gyak­rabban al­kalmazott program­nyelv, míg a front-end ismeretek közül a React és az Angular iránt mutatkozik a leg­komolyabb kereslet.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka