Inkább bontsunk, mint romboljunk!

Kevesebb betont! Ez a fenn­tartható építészet egyik alapelve, ezért várhatóan az újra­hasznosított, valamint az újra felhasznált építő­­anyagoknak jut majd főszerep a jövő építészetében.


Az aktuális építészeti trendekre a klíma­változás, a nyersanyagok és az energia­hordozók elérhetősége, illetve a fenn­tartható, környezet­tudatos szemlélet elterjedése van a legnagyobb hatással, állítják a Középület­tervező Zrt. (KÖZTI) építészei, akik össze­gyűjtötték a fenn­tartható építészethez kapcsolható megoldásokat, amelyeket négy +1 szempont szerint csoportosítottak: 1. Együtt a természettel; 2. Fenn­tartható anyagok; 3. Energia­hatékonyság; 4. Hűtés természetesen +1 Szivacs­városok.

A zöldfelületek köztudottan javítják a levegő minőségét, csökkentik a hőingado­zást, valamint a zaj-, a por- és a levegő­szennyezettsé­get is. A tanulmány készítői sze­rint erre különösen nagy szükség van például Veszprémben, ahol a korábbi vá­ros­­fejlesztési döntések miatt darabjaira esett a legnagyobb, egybe­függő belvárosi zöld park. Ez a Zöld város programnak köszönhetően hamarosan változik majd, vélik az építészek. Az értékes növény­állomány megtartása célként szerepelt a soproni multi­funkcionális konferencia- és ren­dez­vény­központ tervezésekor is.

Zöld város, VeszprémZöld város, Veszprém

Buda­pes­ti példaként említik a V.30 Bel­városi Sport­központot, ahol a termál­víz adta hőmennyi­ség lehetővé teszi, hogy gáz­fogyasztás nélkül fűtsék a létesítményt és a medencéket is. Az épületben kialakított fény­folyosókkal pedig csökkenteni lehet az elektromos­áram-fogyasztást. A jövőben a helyből felhasznált anyagokkal hosszú távra tervezett innovatív építészeti megoldások kerülnek előtérbe, ez és az épületek energia­hatékonyságának növelése óriási lépésnek tekinthető a fenn­tarthatóság irányába. A mai építészeknek is különös gondot kell fordítaniuk arra, hogy árnyékolással és hőszigetelés­sel óvják az épületeket a túl­melegedéstől. Hiszen már az elődeinket is foglalkoztatta a megfelelő természetes klimatizálás, írják a tanulmány szerzői. A magyar Parlament esetében például Steindl Imre gravitációs szellőztető rendszeréhez az épület hűtésére a Dunából kiemelt jég­táblákat szállítottak a Kossuth térre, a tömböket a szellőző­aknába helyezték, és nyáron az így létrehozott hűs levegőt keringették.

SzivacsvárosSzivacsváros

A városi betonrengetegben a szélső­sé­ges eloszlású esőzések miatt gyakoribbak a villám­árvizek, amelyek igen sok kel­lemetlen­séget okoznak, és a nagy mennyiségű víz csak nehezen folyik le a csa­torna­rendszer­be. A szivacs­városok lé­nyege az, hogy a tudatosan kialakított zöld­területek, ta­vak, valamint eső­kertek lehetővé teszik, hogy a talaj és a növények, mint egy szivacs, el­nyeljék a csapadékot, ezáltal a heves esőzések során érkező jelentős vízmennyi­sé­­get fokozatosan elvezetik, elpárolog­­tat­ják. Ráadásul a biológiailag aktív vegetáció hűti a környezetét, s mivel a növények a saját növekedé­sük­höz is fel­­használják az esőt, ez felelősebb vízgazdál­kodást is eredményez.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka