2013. május 2.

Szerző:
Somlai Adrienn

Karotázs Kft. • karotazs.hu

Innováció a Karotázs szolgálatában

A Karotázs Kft. – nevéből adódóan – főleg mélyfúrás-geofizikai vizsgálatokkal foglalkozik, de ezenkívül tevékenységének fontos részét képezi saját eszközparkjának fejlesztése. Több K+F+I pályázaton szerepeltek már sikeresen, így a napi munka mellett – szolgáltatásaik szélesítése érdekében – több új mérőeszközt fejlesztettek már ki és jelenleg is fejlesztenek.


A z 1995-ben alakult pécsi cég szak­embereinek több évtizedes tapasztalatuk van a víz, nyersanyag-, környezetvédelmi kutatások, illetve kútállapot-vizsgálatok terén.

– A radioaktív hulladékok elhelyezésére alternatívát jelenthetnek a biztonsági követelményeknek megfelelő geológiai képződmények – mondja Henézi Ferenc ügyvezető. – Az alkalmasság ellenőrzését a kutatófúrások karotázs vizsgálatával segíthetjük. Méréseink célja a felszín alatti földtani formációk, geo­fizikai, geotechnikai, tektonikai és vízföldtani megismerése volt, a karotázs mérésekkel szolgáltatott fizikai paramétereken keresztül – teszi hozzá.

Munkatársai több ízben vettek részt a felszíni és felszín alatti feltárási és létesítési munkálatokban a Bodai Aleurolit Formáció (BAF), Bátaapáti, valamint az azt megelőző ófalui kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezését célzó földtani kutatásokban. Rendszeresen kapnak külföldi felkérést is.

– Bátaapátiban a hulladéktároló létesítési munkálatai során feladataink közé tartoztak a vágathajtás szempontjából az egyes kőzettestek geotechnikai tulajdonságainak vizsgálata, valamint a tároló mélységviszonyaira jellemző kőzetmechanikai, hidrogeológiai paraméterek, tulajdonságok pontosítása – sorolja Henézi Ferenc.

Karotázs mérés, szondamozgatás a bátaapáti lejtős aknában

Egyebek között a felsorolt kutatómunka eredményeképpen több korszerű eszköz fejlesztése fűződik a cég nevéhez.
– A BAF vizsgálatához fejlesztettünk spektrális gammaszelvényező berendezést, melyet többször használtunk Bátaapátiban is a kőzettest természetes, háttér (K-, U-, Th-) radionuklid koncentráció mérésére, alap­állapot-felmérés céljából. A berendezéssel sikeres aktivációs kísérleteket folytattunk a BAF egyes meghatározó ásványi anyagainak (pl. Albit-tartalom) kimutatására.

– A jelenlegi gazdasági helyzet is indokolta termékeink piaci megjelenését, ennek központi eleme, az Új generációs felszíni egység. Mivel ez alkalmas az összes karotázs szondánk és a jövőben fejlesztendők jeleinek kezelésére, segítségével a korábban említett gamma-spektrum eszköz, valamint a többi között a mélységi vízparaméterek (pH, hőmérséklet, vezetőképesség, redoxpotenciál, oldottoxigén-tartalom) szelvényezésére alkalmas, intelligens mérőszonda is használható – magyarázza Henézi Ferenc.

A vállalkozás ezen földtani innovációjának célja a különböző rétegekben tárolt vagy injektált víz fizikai-kémiai tulajdonságainak in-situ vizsgálata szerkezeti, vízföldtani és geokémiai állapotfelmérés céljából.

A kőzetek jellemzésének egyik legfontosabb kritériuma a szivárgási tulajdonságok ismerete. A paraméterek vizsgálati módszereinek részleges kiváltására alkalmasnak látszik a komplex ellenállásmérés, illetve az indukált polarizáció és az indukált polarizáció spektrum (IP, SIP) módszere idő- és/vagy frekvencia­tartományban. A geoelektromos mérési technikák fejlesztésében erre a környezetbarát módszerre helyezi a cég a hangsúlyt.

– Legújabb projektünkben elektromos és akusztikus impedancia vizsgálatára fejlesztünk műszercsaládot. A megvalósított berendezések alkalmasak lesznek a gyakorlatban előforduló szervetlen és szerves anyagok komplex elektromos, akusztikus ellenállásának időtartománybeli, illetve széles frekvenciatartományú elemzésére. A sokcsatornás rendszerek részei lehetnek monitoringtevékenységnek is – fejtette ki az ügyvezető.

A Karotázs Kft. a jövőt illetően komplex megoldásokban gondolkodik: a cél­beren­de­­zések fejlesztése mellett kutatóhelyek bevo­násával kívánja bővíteni K+F tevékenységét, alkalmazásfejlesztéseit, értelmezési metodikák kutatásával, az egyes analógiák átjárhatóságának kihasználásával.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka