Innovációs Nap a Miskolci Egyetemen

A Miskolci Egyetemen immár második alkalommal rendezték meg az Innovációs Napot, idén május 5-én. Az egész napos eseménynek három programja volt. A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségével közösen bonyolították le „Az egyetemek szerepe az innovációs öko­szisztémában” című konferenciát, megtartották a Proof of Concept verseny döntőjét, valamint a Területi Innovációs Platform keretében került sor egy üzleti workshopra (TIP Klub).


A Proof of Concept verseny

A vállalkozói készségek fejlesztése és a startup vállalkozások indí­tásának támogatása kiemelt cél az Egyetemi Innovációs Öko­szisztéma pályázat­ban. A Miskolci Egyetem 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00003 azonosító számú, Tudástól az Üzletig – Tu­dás­­vagyon hasznosítása a Miskolci Egyetemen című pályázatá­ban immár hagyomány­nak tekinthető versenyeket hirdet meg valamennyi fiatal oktatója, kutatója és hallgatója számára.
A 2021/2022-es tanévben egy teljes tanévet átölelő inkubációs program kezdődött a Miskolci Egyetemen a Technoló­giai- és Tudás­transzfer Igazgatóság koordinálásá­val, amelynek szakmai lebonyolítá­sát az MVM Smart Future Lab Zrt., az MVM-csoport üzleti inkubátora végezte. A program keretében a hallgatók betekintést nyernek a startupok hétköznapjai­nak működésébe, továbbá értékes tapasztalatra tesznek szert a vállalkozói terület működését illetően.

Tavaly novemberben a kétnapos Start-ME-up! ötlet­versenyen az egyetemi csapatok és ötlet­gazdák az új ismeretek mellett önfejlesz­tési tanácsokat is kaptak, így a mentorok támogatá­sával dolgozhat­tak kreatív ötleteik feltárá­sán és rendszere­zésén. A legígérete­sebb versenyzők lehetőséget kaptak, hogy részt vegyenek a második félév hat alkalomból álló inkubációs programjá­ban is, ahol ötletük validálása mellett hangolhatják finomra az ügyfél­központú gondolkodá­sukat a design thinking módszer­tan segítségével. Az intenzív oktatáson a sikeres startup indításához, fejleszté­séhez, az üzleti terv elkészíté­séhez, a csapat­építéshez, a piac­elemzéshez, ötletük piac­képessé­gének vizsgálatához, a proto­típus-ter­vezéshez, illetve megoldásuk hatékony bemutatásához kapnak majd elengedhe­tetlen gyakorlati ismereteket. A csapatokat az inkubációs programon az MVM-csoport és a Miskolci Egyetem mentorai támogatták szak­tudásukkal és iparági ismereteikkel.

Az inkubációs programban részt vevő csapatok a projekt zárása­ként úgyneve­zett Demo Day-en mutatkoztak be az idén május 5-én megrendezett II. Innovációs Napon. A Proof of Concept alap jóvoltából tízmillió forintos támogatásért folyt a verseny, a támogatással tovább­­fejleszt­hetik vállalkozói ötleteiket a hallgatók.

Húsz versenyző, 13 csapatban vett részt a versenyen, melyre a Miskolci Egyetem Startup központ­jában került sor. A pályázó hallgatók az egyetem öt karán tanulnak.

A verseny első helyezettje Csernák Lili másodéves vegyész­mérnök-hallgató és tár­sa, Nagy Nelli elsőéves joghallgató. Ötle­tük egy a poszt-Covid tüneteit enyhíteni képes táplálék­kiegészítő fejlesztése. A táp­lálék­kiegészítőjük prototípusa már elkészült, önkéntesek bevonásával tesztelik, a labor­mérések jó eredményeket mutatnak. A lelkes csapat a Műszaki Anyag­tudományi Kar oktatóinak szakmai támogatásával folytatja munkáját. Ötletük támogatására négymillió forintot nyertek.

A második helyezettnek járó kétmillió forint támogatást a szakmai zsűri két csapatnak ítélte oda. Jakus László negyedéves járműmérnök-hallgató a LacAgro ötletével nyert; mező­gazdasági nagygépes szolgáltatások optimalizálása a cél egy applikáció segítségével. A másik csapat tagjai program­tervező és mérnök informatikus hallgatók, Lippai János Rudolf és Szeli Zsolt a SaaS Éttermi szoftver és applikáció ötletükkel pályáztak. Az ötlet lényege egy olyan integrált szoftver­csomag összeállítása, mely a beszerzéstől az értékesítésig valamennyi éttermi folyamatot integrál, ezzel segíti a menedzsment munkáját.

A legjobb prezentáció díját Somogyi Dominik Martin elsőéves kereskedelem és marketing szakos hallgató nyerte el. Ötlete saját hobbijából ered. Az Airsoft Barrel Nano-Layer ötlet lényege egy olyan védő­fólia fejlesztése, mely az airsoft fegyverek csövét védi, ezzel a lövés pontosságot növeli. Példaértékű prezentációját díjazta a zsűri.

Az előzetesen beadott írásos pályázatok közül a zsűri kiemelte Máté Kamilla másodéves gépész­mérnök MSc hallgató ötletét, és a leg­innovatívabb szociális vállalkozási ötlet díjjal, egymillió forint támoga­tásban részesítette. Ez az ötlet is saját hobbi tovább­gondolásából ered. A pályázó jógaoktató, rendszeresen szervez csoportos jógaórákat. Egy olyan közösségi szolgáltató­teret akar kialakítani, ahol a jógaórán részt vevő anyukák és kicsi gyermekeik is egyszerre kapcsolód­hatnak ki, testileg-lelkileg fejlődhetnek.

A hallgatói innovációs versenyek, startup programok szervezője a Miskolci Egyetem, cél az egyetemi tudás gyakorlati hasznosítása, a tehetséges egyetemi hallgatók támogatása ötleteik megvalósításában.

Miskolci Egyetem TIP Klub

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH), valamint a Miskolci Egyetem (ME) 2019-ben alapította meg a Területi Innovációs Platformot (TIP). A Területi Innovációs Platform egy térségi szerveződés, amely térben és időben egyszerre biztosít lehetőséget a közvetlen innovációs szakpolitikai irányok meg­ismerése mellett a helyi ökoszisztéma szereplőivel való együtt­működések kialakítására, erősítésére, új szakmai alapok létrehozására.

2022-ig az országban összesen 13 TIP jött létre az egyetemi köz­pontokhoz kapcsolódóan, és ezekhez eddig 550 vállalkozás csatlakozott.

A Miskolci Egyetemen létrejött Platformhoz már közel száz cég kapcsolódott. Az elmúlt két évben a TIP-tagok havi innovációs hírlevelet kaptak, illetve évi négy innovációs eseményen vehettek részt, ezeket a Miskolci Egyetem szervezte. A Miskolci Egyetem a TIP-program további fejlesztésében érdekelt, ezért elindította a TIP Klubot, amelynek keretében havi tematikus klub­üléseket szervez az innováció iránt érdek­lődő TIP-tagoknak.

Az első rendezvényre idén május 5-én került sor a Miskolci Egyetem Start­up Központjában. A TIP Klub első eseménye az energetikai innovációkkal foglalkozott, és közel húsz érdeklődő jelenlétében zajlott.

Első előadóként dr. Kiss Csaba, az MVM Zrt. termelési vezér­igazgató-helyettese az MVM jelenlegi és jövőbeli energetikai fejlesztési terveiről számolt be. István Zsolt, a Miskolci Egyetem innováció­menedzsment-vezetője bemu­tatta az egyetem szerte­­ágazó, energetikai innovációval kapcsolatos kompetenciáit és szolgáltatásait, dr. Dobó Zsolt tudományos főmunkatárs pedig innovatív kutatási eredményeiről számolt be az alternatív energetikai fejlesztések területén.

Az előadások után a résztvevők röviden bemutatkoztak, majd kötetlen beszélgetés keretében ismerkedtek. A TIP Klub következő ülésére június 8-án kerül sor, a téma a kör­forgásos gazdaság és hulladék­gazdálkodás lesz.•

A 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00003 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással, a 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO pályázati program finanszírozásában valósult meg.

 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka