2013. április 4.

Szerző:
Nyéki Zsolt

Kelet-Út Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Kft. • kelet-ut.hu

Iparági alapokon építették fel a céget

A munkatársak szakmai felkészültsége, kreativitása és szakmai ismereteik folyamatos bővítése alapvető követelmény ahhoz, hogy minden esetben a legújabb technikai, illetve technológiai eljárásokat alkalmazzuk – közelíti meg cégfilozófiai oldalról az innovációs elkötelezettséget Vincziczki Csaba, a Kelet-Út Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Kft. ügyvezető igazgatója.


A nyíregyházi székhelyű társaság stabil és szakmai berkekben elismert pozíciót vívott ki magának az elmúlt bő másfél évtizedben. Az 1997-ben alapított, jelenlegi formájában 1999-től működő cég sok területet lefed, hisz fő tevékenysége, a vasútvonal és felsővezeték építése, felújítása mellett profiljában megtalálható a villamosvonal- és felsővezeték-építés, -felújítás, az út- és autópálya-építés, a hídépítés és felújítás, víztározó, árvízszint-csökkentő tározó építése és üzemeltetése, árvízvédelmi töltés, vízépítési műtárgyak építése, szennyvízcsatorna, belvíz-, csapadékvíz-csatorna építése, rekonstrukciója és karbantartása, egyéb közmű- (víz-, gázvezeték-) építés, hulladéklerakók rekultiválása és környezeti kármentesítés.

A tevékenységi kör bővülésével párhuzamosan egyre nagyobb volumenű munkákra nyert el megbízást előbb al-, majd fővállalkozóként, végül generálkivitelezőként is hirdették ki mind több alkalommal pályázati győztesként. Az autópálya-építésbe az 1990-es évek második felétől kapcsolódtak be, ekkor az M3-as gyorsforgalmi utak munkálataiban vettek részt, amely jó alapokat és tapasztalatokat adott az M43-as projektjéhez. S innentől nem volt megállás!

Vízbeeresztő és -leeresztő csatorna tározó­téri szakasza a 0+070 fkm szelvénytől

A Kelet-Út Kft. saját tulajdonban lévő technikai eszközein kívül a munkák volumenétől függően biztosítja a gépeket, berendezéseket a szükséges típusban és mennyiségben. Ehhez a hátteret a folyamatosan fennálló alvállalkozói, gépbérleti keretszerződések segítségével teremtik meg – utal a kiterjedt és kiegyensúlyozott partnerkapcsolatok jelentőségére Vincziczki Csaba. A hozzájuk hasonló cég számára – teszi hozzá – a szakmai kihívás egyik mérföldkövét az jelenti, amikor hidat vagy autópályát építhet a szükséges műtárgyakkal. A kihívásoknak sikerült megfelelni, ezt igazolják vissza a sikeres pályázatok, a nemzetgazdasági jelentőségű beruházások kivitelezői munkáinak elnyerése. Sőt, ma már nemzetközi szinten jegyzett társaságok közé tartozik a Kelet-Út Kft., amely jelenleg Romániában és Bulgáriában futó projektek résztvevője.

A társaság a jelentős munkáltatók közé tartozik, a foglalkoztatottak száma folyamatosan emelkedik az alapítás óta. A hét tagból álló főállású törzsgárda nemritkán 100 embernek teremt munkalehetőséget, a kivitelezés alatt lévő munkák függvényében. Az alkalmazottak képzettek és tapasztaltak, szakmai gyakorlatuk ideje átlagosan meg­haladja a tíz évet – vagyis régóta a pályán dolgoznak.

Mindez azért fontos, hogy megbízóik elvárásait, rövid és hosszú távú igényeit mindig figyelembe véve, pontos, megbízható szolgáltatással tudjanak hozzájárulni gazdasági eredményeikhez, sikeres és gazdaságos működésük javításához. E célokat és követelményeket szem előtt tartva építették ki és fejlesztik folyamatosan az MSZ EN ISO 9001:2001, az MSZ EN ISO 14001:2005 és az MSZ 28001:2003 szabványok szerinti integrált minőség-, környezetközpontú munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszert. A hármas rendszer minősítő tanúsítványával is rendelkezik a Kelet-Út Kft., amely referenciák hosszú listájával bizonyíthatja ezek gyakorlati alkalmazásának sikerességét.

Vízbeeresztő és -leeresztő műtárgy a Tisza 400,4 fkm szelvényében

A legfrissebb munkájuk Magyarország keleti térségének fejlesztési programja révén került reflektorfénybe: idén januárban készültek el az M3-as gyorsforgalmi út Nyíregyháza–49. sz. főút (234+238–268+000 kilométerszelvény) közötti szakasz kivitelezési munkáival.

Ha az elmúlt két-három esztendő ered­ményeit nézzük, meg kell említeni a Gyulai szilárdhulladék-lerakó rekultiváció­jára vo­natkozó műszaki beavatkozás kivi­te­le­zési munkáját. A napjainkban mind hang­súlyo­sabb környezetvédelem miatt ki­emelkedő a kommunális hulladékle­rakók rekultiválása a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálko­dási Rendszer keretében.

A környezetterhelés csökkentése szintén növekvő igény, ezt szolgálta a Szeged elektromos tömegközlekedése fejlesztése projekt keretében a 2-es villamos pályájának és felsővezetékének, valamint a kapcsolódó egyéb építményeknek a kivitelezése. Vállalkozási szerződés keretében építették ki a belvízelevezető rendszer II. ütemét Lónya községben, vízkár-elhárítási munkákat vé­geztek Prügy községben, míg a nagykőrösiek a szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztésekor ismerhették meg a nyíregyházi társaságot.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka