2023. április 6.

Szerző:
Szegedi Imre

Fotó:
MTI/Máthé Zoltán

Ismét a Mediso kapta az Innovációs Nagydíjat

Az Országház Felsőházi Termében adták át március végén a 2022. évi Magyar Innovációs Nagydíjat, amelyet a Mediso Kft. érdemelt ki az ultra­magas térerejű PET/MRI termékcsalád kifejlesztéséért.


Az idei nyertesek a képalkotás, építőipar, digitalizáció, mezőgazdaság, környezetvédelem, medicina területéről érkeztek.

Ünnepi beszédében Csák János kulturális és innovációs miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy itthon a cégek 33 százaléka innovatív, ez az arány az Európai Unióban 53 százalék. A magyar innovatív vállalkozások mindössze 11 százaléka működik együtt egyetemekkel, ami nagyon alacsony arány. A miniszter szerint az elmúlt években a hazai kutatás-fejlesztési ráfordítások abszolút értékben és GDP-arányosan is dinamikusan nőttek. Magyarország 2021-ben korábban soha nem látott összeget, 907 milliárd forintot, azaz a bruttó hazai össztermék 1,65 százalékát költötte kuta­tás-fejlesztésre, ami az eddig mért legmagasabb érték. Ebből a kormányzat ráfordítása 318 milliárd forintot tett ki. Kormányzati cél a társadalom és a gazdaság digitális át­alakítása, a zöldipar és az egészségipar fej­lesztése. Utóbbival kapcsolatban kijelen­tette: az a legolcsóbb, ha minél tovább egészségesek vagyunk.

A Magyar Innovációs Nagydíj átvételénCsák János kulturális és innovációs miniszter, a bíráló­bizottság elnöke (b), Bagaméry Gergő, a Mediso Kft. preklinikai termékfejlesztési igazgatója és Latorcai János, az Országgyűlés KDNP-s alelnöke, a Magyar Innovációs Nagydíj átvételén.

Először 1993. január 21-én hirdették meg az Innovációs Nagydíj Pályázatot. Az eddigi harmincegy pályázati felhívásra összesen beérkezett 1379 pályaműből 1204 volt megvalósult, sikeres innováció, és ezek közül 233 kapott különböző innovációs díjat.

A 2023. február 3-i határidőre 37 pályázat érkezett. A 27 fős bírálóbizottság – a formai és a tartalmi szempontokat is alaposan mérlegelve – 35 pályázatot minősített 2022-ben megvalósult, eredményes és sikeres innovációnak. (Az Innotéka magazin a pályázati felhívás közzétételével támogatta a Nagydíj Pályázatot.)

A 2022. évi Innovációs Nagydíjat a Mediso Kft. érdemelte ki az ultramagas térerejű PET/MRI termékcsalád kifejlesztéséért. A termékcsalád kifejlesztése a Mediso által 2015-ben indított kutatás-fejlesztés-innovációs programjával valósult meg, amelynek célkitűzése az volt, hogy egy, a világon teljesen egyedülálló MRI-alapú képalkotó berendezéscsaládot fejlesszen ki. A termék­család képes az ultramagas térerőnek köszönhetően kivételes részletességű képminőséget elérni. Folyékony hélium felhasználása nélkül tartósan szupravezető hőmérsékleten (mínusz 269 Celsius-fokon) működik. Az ultraalacsony zajú rádiófrekvenciás elektronika segítségével más módszerrel nem kimutatható agyi aktivitást detektál. További előnye, hogy a félvezető-alapú PET-detektorral az MRI-vel térben és időben egyidejű „szimultán” képalkotást valósít meg, ezzel az agyi funkcionális és molekuláris folyamatokat egyszerre detektálja. Emellett nagy mennyiségű radioaktív sugárzás kezelésére képes PET-detektorral is működik, ezzel rövid felezési idejű radiofarmakonokról és több állatról egyszerre alkot képet.

A több mint hatéves fejlesztési program keretében számtalan új technológiai megoldást fejlesztettek ki, amelyhez szükség volt a teljes cég kutatás-fejlesz­tési infrastruktúrájának átszervezésére, új divíziók létrehozására és korábban nem használt alaptechnológiák transzferére. A program során kifejlesztettek egy teljesen új MRI elektronikai vezérlőrendszert, rádiófrekvenciás detektorokat, térbeni lo­kalizációt megvalósító mágneses gradiens tekercsrendszert, folyékony hélium felhasználása nélkül működő, képalkotásra optimalizált szupravezető mágnest, különböző kontrasztmechanizmusú MRI-képek előállításá­hoz szükséges algoritmu­sok, mestersé­ges intelligencia alapú MRI-zajszűrést meg­valósító algoritmust, az MRI mágneses terének belsejében is működő PET-detektor félvezető szenzort és elektronikát. A fejlesztés eredményeként létre­jött a termékcsalád. 2022-ben 1,8 milliárd forintos többletárbevételt ért el a cég a készülék­értékesítéseknek köszönhetően, a jelenleg telepítés és szállítás alatt álló készülékek további 1,65 milliárd fo­rint értékben készültek el. A Mediso számára ez teljesen új piacokat nyitott meg.

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium tá­mogatásával kiírt 2022. évi Ipari Innovációs díjban az AGM Beton Zrt. részesült az előregyártott elemekből készített 1000-1500 köbméteres vasbeton víztoronyért. Ugyanezért az innovációért a Szellemi Tu­lajdon Nemzeti Hivatala 2022. évi Innovációs Díját is kiérdemelte az AGM Beton Zrt. Az utóbbi évtizedekben hazánkban az ezer köbméter alatti víztornyok többsége acélszerkezettel készült. Ugyanakkor élet­tartam vonatkozásában a vasbeton szer­ke­zetek kedvezőbb képet mutatnak. Az AGM Beton Zrt. új eljárásával az ezer köbméternél kisebb térfogatú víztornyok előregyártott vasbeton elemekből gyorsan és költséghatékonyan építhetők meg.

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium tá­mogatásával kiírt 2022. évi Informatikai Innovációs Díjban a MÁV-Start Zrt., vala­mint a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. részesült a Start Europa nemzetközi jegyértékesítési rendszer digitális átalakítá­sá­ért. A Start Europa ajánlatrendszer várakozáson felül teljesítette a kitűzött üzleti elvárásokat. A Covid-19 előtti időszakhoz képest az utasszám 63 ezerrel emelkedett. Az értékesítésben az online részarány 15-ről 50 százalék fölé nőtt. 2022-ben 935 ezer online jegyet adtak ki.

Az Agrárminisztérium támogatásával kiírt 2022. évi Agrár Innovációs Díjban az AgroVIR Kft. részesült az AgroVIR 4 Connect digitális szolgáltatáscsomagért – a módszer lényege, hogy a szántóföldön történt események, munkaműveletek, felhasznált gépi és emberi erőforrások ada­tait nem manuálisan rögzítik, hanem az esemény megtörténtekor azok automatikusan beérkeznek, így gyorsítva az adatfeldolgozást.

Az Energiaügyi Minisztérium támogatásával kiírt 2022. évi Környezetvédelmi Innovációs Díjban a Karsai Holding Zrt. részesült a Karsai gyeprács kifejlesztéséért. A gyeprács egy olyan innovatív műanyag építőipari termék, amely útburkolati alternatívaként használható. Olyan felület hozható létre, amely növeli a talaj teherbíró képességét.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Alapkutatástól a piacig el­nevezésű, 2022. évi Innovációs Díjában a TargetEx Kft. részesült a fehérjeexpressziós és fehérjetisztítási platform fejlesztéséért. Az így született nagy tisztaságú fehérjék alkalmazhatók diagnosztikában, vakcinálásban és gyógyszerkutatásban, lehetnek enzimek, vakcinaalegységek, illetve gyógyszercélpont-fehérjék.

A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Nagydíj pályázat keretében kiemelt elisme­résben három innovációs teljesítményt részesített: a debreceni Sensirion Hungary Kft.-t az olajipar metánkibocsátásának csök­kentésére kidolgozott eljárásért, a Pécsi Tudományegyetemet és a Piatnik Budapest Kft.-t a Dienes MathLab matematikatanítási eszközkészlet kifejlesztéséért, míg a Bábolna Tetrapak Kft.-t a tojóhibrid-tenyésztésben elért eredményért.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka