2015. április 1.

Szerző:
S. K.

Jedlik Ányos-díjasok huszadszor

Három nappal március 15-ei nemzeti ünnepünk előtt adták át a Jedlik Ányos-díjakat – immár huszadik alkalommal – a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában. A díjjal a kimagaslóan sikeres feltalálói és iparjogvédelmi munkát ismerik el. A kétévente odaítélt honoris causa Jedlik Ányos-díj azon kiemelkedő személyiségeket illeti, akik életművükkel hozzájárultak a hazai szellemi tulajdonvédelmi kultúra és tudatosság fejlődéséhez.


A díjazottak, Jeszenszky Sándor, Pethő Árpád, Klebovich Imre, Gláser Tamás és Kruppa József

Jedlik Ányos-díjat kapott Gláser Tamás vegyészmérnök, iparjogvédelmi szakértő, a Brand Way & Compass Kft. vezető tanácsadója, a Magyar Védjegy Egyesület ügyvezető elnöke. Gláser Tamás az 1980-as években kapcsolódott be az iparjogvédelmi szervezetek munkájába, egyebek között a Magyar Kereskedelmi Kamaránál a Védjegybizottság egyik vezetője lett, később a Magyar Iparjogvédelmi Egyesület Innovációs Szakosztályának az alapítója volt. A nagy iparvállalatok kezdeményezésére kezdte szervezni az 1991-ben megalakult Magyar Védjegy Egyesületet (MVE), melynek létrejöttétől 2012-ig főtitkára volt, majd ügyvezető elnöke lett. A több mint két évtizede általa irányított MVE jelentősen gyarapította a védjegy és mintaoltalmi szakemberek ismereteit.

Klebovich Imre gyógyszerész, a Semmelweis Egyetem professzora, a Gyógyszerkutatási és Gyógyszerbiztonsági Centrum igazgatósági tagja is ezt az elismerést vehette át. A díjazott a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen szerzett gyógyszerészi oklevelet 1975-ben, majd két év múlva ugyanitt védte meg gyógyszerészdoktori értekezését. 1989-ben az Egis Gyógyszergyár Farmakokinetikai Kutatólaboratóriumának megalapítója, és 15 éven át vezetője volt. Több mint 250 tudományos publikáció, 10 szerkesztett könyv és 17 könyvfejezet szerzője, társszerzője, 8 egyetemi jegyzet társszerzője. Mintegy húsz találmány fűződik nevéhez gyógyszerkémiai témában. Az utóbbi több mint három évtizedben 12 megadott EP szabadalma, 11 US szabadalma van, továbbá 14, Magyarországon oltalmazott szabadalom feltalálója.

Jedlik Ányos-díjat érdemelt ki Kruppa József agrármérnök, a Kruppa-Mag Kutató, Vetőmagtermesztő és Kereskedelmi Kft. ügyvezetője. A díjátadón Kruppa József elmondta, hogy gyerekkorában űrhajós szeretett volna lenni, ehelyett Szarvason szerezte első diplomáját 1981-ben, majd agronómusként kezdett dolgozni. 1988-ban pályázat útján nyert kutatói állást a kisvárdai Teichmann Telepen. 1992-től irányítja Kisvárdán a kutatást osztályvezetőként, majd tudományos igazgatóhelyettesként, közben 1995 és 1999 között az USAID által támogatott burgonyafejlesztési program irányítója. Tíz államilag elismert fajta – melyek közül négy növényfajta-oltalom is – nemesítője, társnemesítője. 19 könyv szerzője, illetve társszerzője – kétkötetes Növénytermesztéstan tankönyvével nívódíjat nyert.

Szintén ezt az elismerést vehette át Pethő Árpád szabadalmi ügyvivő, okleveles vegyész, a Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. ügyvezető igazgatója. Pethő Árpád az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán szerzett gyógyszervegyész szakirányú okleveles vegyészi diplomát 1984-ben – ugyanitt 1986-ban egyetemi doktori címet szerzett molekuláris biológiából, de a fiatal kutatóként tervezett Nobel-díjról már lemondott. 1984-től 1994-ig molekuláris biológus kutatóként és kutatási vezetőként dolgozott a Chinoin, az ELTE Biokémia Tanszék és a Navix Hungary alkalmazottjaként. 1994 óta dolgozik a Danubia Szabadalmi és Jogi Irodánál. Számos szellemitulajdon-védelmi tárgyú publikáció szerzője, a hazai szellemitulajdon-védelmi konferenciák rendszeres előadója.

Honoris causa Jedlik Ányos-díjat vehetett át Jeszenszky Sándor okleveles villamosmérnök, tudománytörténész, a műszaki tudományok kandidátusa, a Magyar Elektrotechnikai Múzeum nyugalmazott igazgatója. Jeszenszky Sándor huszonöt éve tagja az Akadémia Technikatörténeti Kutatócsoportjának. Az ELTE Technika Tanszék docenseként a magyar elektrotechnika történetének kutatása, kiemelkedő alkotóinak és alkotásainak széles körű bemutatása, a röntgentechnika első évtizedének laboratóriumi vizsgálatokkal alátámasztott kutatása állt érdeklődésének és oktatói tevékenységének középpontjában. 1991 és 2008 között a Magyar Elektrotechnikai Múzeum főmuzeológusa, majd igazgatója volt. Neki köszönhető az interaktív oktatás és ismeretterjesztés megszervezése a Magyar Elektrotechnikai Múzeumban.

A díjakat Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke adta át, a díjazottakat Tulassay Tivadar akadémikus, az MTA elnökségének tagja, a Semmelweis Egyetem professzora köszöntötte.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka