Jövőt ad az iskolák kezébe az NI Mentor Program

Valamennyi debreceni általános iskola – összesen 15 millió forint értékben – három-három robotikakészletet kapott a National Instruments (NI) debreceni leányvállalatától.


Az NI Hungary Kft. idén ünnepli fennállása 15. évfordulóját. Ebből az alkalomból Debrecen 37 alapfokú intézménye kapott adományként robotokat, és ezzel több száz gyermekkel bővült a 2009-ben útjára indított NI Mentor Programban részt vevők köre. A debreceni gyártó- és szolgáltató központ ekkor indította útjára az Európában és Magyarországon is egyedülálló oktatási projektjét. Dr. Ábrahám László, az NI Hungary Kft. ügyvezetője az Agóra Tudományos Élményközpontban megrendezett RobotozNI Jó! NI Napon beszélt a nagyszabású oktatási projektről.

Dr. Ábrahám László
Az adományok átadásakor úgy fogalmazott, hogy egy-egy robotika­készlet dobozában a jövőnk van. Nem túlzás ez?

– Egyáltalán nem. Óriási az igény, nemcsak az NI-nál, hanem az egész elektronikai iparban is a műszaki értelmiségre. Egyre több mérnökre lenne szükség az országban, viszont az egyetemek műszaki karaira nem jelentkeznek kellő számban a fiatalok. A hiány csökkentése érdekében a gyerekeket minél előbb meg kell szólítani ahhoz, hogy a műszaki pályát megszeressék és elinduljanak rajta. Ha játékosan, idejekorán fel tudjuk kelteni a fiatalok érdeklődését a természettudományok iránt, akkor már minden készlet megérte az árát. Az egy készletben található 541 alkatrésszel – a hagyományos építőelemek mellett fényre, színre, ultrahangra érzékeny szenzorokkal és mikroprocesszoros okos egységgel – a diákok kreatívan tudnak tanulni, számos, az általuk készített programok alapján különböző feladatokat elvégző robot építhető fel.

Akkor minden high-tech cégnek érdemes lenne egy ilyen széles körű oktatási programot támogatnia az országban?

– Szerencsére egyre többen ismerik fel ennek a tevékenységnek a jelentőségét, fontosságát. Hazánk versenyképességét is érinti az a világszerte megfigyelhető tendencia, hogy mind kevesebb fiatal választja a műszaki és természettudományos életpályákat. A mérés- és irányításautomatizálás terén vezető National Instruments vállalatcsoport ezért tartja kiemelten fontos társadalmi küldetésének, hogy mérnökökből és tudósokból álló ügyfélkörével szerzett tapasztalatát a jövő újítói javára fordítsa. Ugyanakkor az a személyes véleményem, hogy ebből a szempontból még mindig nagyon kevés az olyan cég a világban, mint az NI. Nem túlzás, amikor azt állítom: az NI már az óvodától akár az űrkutatásig elkíséri a fiatal tehetségeket, a jövő innovátorait. A diákok játékos környezetben bővíthetik ismereteiket a mérnöki kihívások világában tanórai vagy szakköri keretek között. Azt érzékelem magyar menedzser kollégáim körében, hogy még mindig nehezen hiszik el, hogy az oktatásra fordított pénz előbb-utóbb sokszorosan megtérül.

Az NI Mentor Programban részt vevő több ezer tanuló száma imponáló. Hogyan sikerült néhány év alatt ilyen dinamikus bővülést elérni?

– A munkatársaim áldozatos munkájának és elkötelezettségének köszönhetően. Az NI Mentor Program néhány gyermekkel kezdte meg működését hét évvel ezelőtt, és a cél az volt, hogy a legtehetségesebb diákok hosszú távon bontakoztathassák ki tehetségüket a foglalkozásokon. Az idei tanévben az NI Mentor Program már száz magyar iskola 3500 diákját támogatja határon innen és túl. Ötven mentor a legmodernebb technológiákat és azok kreatív használatához szükséges tudást közvetíti a tanulóknak és tanáraiknak tanórai vagy szakköri keretek között. A projekt immár a határokon is túlmutat, hiszen a 2015/16-os tanévben már székelyföldi iskolának is tartottunk robotprogramozási szakkört, szerveztünk számukra tudományos versenyeket.

Ha egy új intézmény kopogtat az NI Hungary Kft. ajtaján, automatikusan felveszik a programba? Vagy önök szólítják meg az iskolákat?

– A kezdetekben nekünk kellett megkeresnünk az iskolákat. Emlékszem arra, hogy volt olyan iskola, ahol győzködnünk kellett az igazgatót, hogy a több mint százezer forint értékű robotkészlet ne a vitrinbe kerüljön. Ma már természetesen sokkal több az érdeklődő, ezért a jelentkezések során megvizsgáljuk a helyi körülményeket, például a tanárok motiváltságát. Meggyőződésem, hogy nincs olyan gyerek, aki ne szeretne bütykölni. Közben pedig a kreativitásukat, a problémamegoldó képességüket is tudjuk a módszerrel fejleszteni. A módszerünk különlegességét az adja, hogy az NI a saját termékpalettáját használja, bizonyos korosztályok esetében a LEGO®-val együttműködve. A legkisebbek a LEGO® robotokat programozva ismerhetik meg a grafikus programozás alapjait, a nagyobbak pedig LabVIEW szoftverrel vagy myDAQ és myRIO hardverrel végezhetnek valós kísérleteket és hozhatnak létre új, innovatív alkalmazásokat. Nem rábeszélés, nem kényszerítés vagy a látszólag megtanulhatatlan adatokkal való ijesztgetés kell. Az igazi elkötelezettség belülről fakad, élményalapú, és ilyen inspiráló tevékenységek kellenek hozzá.

Miért fontos a gyermekek grafikus programozási felkészültségének erősítése?

– Mert van egy érzékelhető törés a csillogó szemű, a világra nyitott kisgyermekek érdeklődése és a természettudományos szakokra jelentkező fiatalok száma között. A mi programunk egyik fő célja, hogy ez az ellentmondás megszűnjön, ezért minden korosztályban nyújtunk megfelelő kihívásokat.

Említette, hogy vizsgálják a pedagógusok motiváltságát. Nehéz – ahogy Ön fogalmazott – a csillogó szemű gyerekek mellé megfelelő tanárokat is találni?

– Nehéz, de nem lehetetlen. Volt olyan nyugdíjazás előtt álló tanár, aki amikor megkerestük, nem akarta elhinni, hogy a módszerünkért cserébe nem kérünk ellenszolgáltatást, csak az eredményeket várjuk. El kellett telnie egy tanévnek, hogy meggyőződjön az ellenkezőjéről. Azóta már nyugállományba vonult, de a gyerekek és a programozás közös élménye miatt a szakkört tovább gondozza, és ő lett az egyik leglelkesebb mentorunk. Van olyan szempontunk is, hogy mentortanáraink minél több hátrányos helyzetű gyermeket szólítsanak meg. Ilyen példa a többségükben roma származású tanulókat oktató tiszavasvári Magiszter Alapítványi Iskola, amelynek 2014 tavaszán adományozott az NI Hungary Kft. négy nagy értékű robotkészletet. A pedagógusok arról számoltak be, hogy jelentősen javultak a robotprogramozó foglalkozásokba bekapcsolódó gyerekek finommotorikus, problémamegoldó és együttműködési képességei, sőt esetenként a tanulmányi eredményeik is. Az igazi sikertörténet számomra az, amikor ilyen nehéz sorsú fiatalok is valós lehetőséget kapnak arra, hogy elinduljanak az egyszerre érdekfeszítő és biztonságos megélhetést nyújtó műszaki és tudományos karrierek felé.

Hogyan és milyen módon validálja az NI Mentor Program sikerét a debreceni cég? Nem tart attól, hogy más elektronikai cég aratja le az önök munkájának gyümölcsét?

– Nézze, nagyon jó érzés látni azt, hogy egyre több olyan diákunk van, akiben annyira pozitív benyomást keltettünk, hogy az általános és középiskolás éveket követően a műszaki egyetemre felvételizik. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy mindenki nálunk fog dolgozni. Ez nem baj. Sokkal fontosabbnak tartom, hogy a jelenleg már tapasztalható és fájó mérnökhiány ellen tegyünk valamit. Ha nem csak mi végeznénk ezt a munkát, akár sorsfordító is lehetne a kezdeményezésünk. Fantasztikus eredmény lenne, ha a robotépítés és programozás, a műszaki alkotás öröme minden magyar általános és középiskolában legalább egy szakkörben ott lenne. Ha éveken keresztül száz iskolába el tudunk menni és több ezer diáknak meg tudjuk mutatni, hogy a robotépítés mennyire érdekes kihívás és örömteli feladat, akkor úgy gondolom, hogy idővel ez az arány talán javulhat. A munkatársaimmal együtt tudjuk, hogy ez nem gyors folyamat. Ezért tekintjük társadalmi felelősségvállalásnak is a Mentor Programot. Mire ezek a gyerekek felnőnek, a programozás már a kisujjukban lesz. Visszatérve a kérdésére, a közelmúltban az egyik, elsők között mentorált diákunk frissdiplomásként felvételt nyert az NI Hungary Kft.-hez, és most már ő is a mentoraink táborát erősíti.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka