2015. március 5.

Szerző:
Dr. Kovács Tamás

Az írás a Roche (Magyarország) Kft. támogatásával jelent meg.

Kutatás-fejlesztés és szolgáltatás egymás mellett

Az Enviroinvest Zrt. Nanofágterápiás Központja 2012-ben kezdte meg működését Pécsett. Az intézet fő kutatási területe a bakteriofágterápia. A bakteriofágok (fágok) a baktériumokat támadó vírusok, melyek több előnyös tulajdonságuk okán az antibiotikumok méltó utódai lehetnek. A Nanofágterápiás Központ mind emberi kórokozók, mind növénypatogén baktériumok ellen fejleszt fág alapú termékeket. A cég által létrehozott első, fágterápián alapuló növényvédő szer, az almafélék tűzelhalásos betegsége ellen fejlesztett Erwiphage, már kapható Magyarországon.


A Nanofágterápiás Központ azonban szolgáltat is. Roche referencialaboratóriumként nagy tapasztalattal rendelkezik DNS szekvenálási és egyéb molekuláris biológiai feladatok megoldásában. Két nukleinsav-izoláló robot (Roche MagNa Pure LC2.0, Roche MagNA Pure96) segítségével gyorsan és hatékonyan képesek nukleinsavat kivonni nagyszámú mintából. Az intézet DNS szekvenáló berendezése (Roche 454 Junior), hosszú readjeinek köszönhetően, kiválóan alkalmas kisebb genomok (vírusok, baktériumok) de novo szekvenálására, amplikonok szekvenálására, továbbá metagenom-analízisre. (Read: a szekvenáló berendezés által megszakítás nélkül leolvasott DNS-sorrend). A felsorolt területeken az Enviroinvest Zrt. impozáns referencialistával rendelkezik, mert a mérsékelt árak tartalmazzák a kapcsolódó bioinformatikai szolgáltatást is.

A DNS-szekvenálás a legkülönfélébb területeken alkalmazható, ezek közül kiemeljük a mezőgazdaságot, az élelmiszeripart, a humán egészségügyet, valamint a környezetvédelmet, mivel ezek nyújtják jelenleg e technológia számára a legtágabb alkalmazási lehetőségeket. A nukleinsav-szekvenálás alkalmas az állattenyésztésben fajtaazonosításra, élelmiszerek eredetvizsgálatára, továbbá végezhetünk segítségével GMO-vizsgálatot is. A humán gyógyászatban azonosíthatjuk az adott mintából az ismeretlen kórokozót még akkor is, ha laboratóriumi körülmények között nem tenyészthető, vizsgálhatjuk betegségek genetikai hátterét vagy öröklődő betegségek meglétét (mutáció-, SNP-analízis). Vírusok genotipizálásával több esetben megjósolható, hogy az alkalmazni kívánt gyógyszerek hatásosak lehetnek-e. Egy további ígéretes alkalmazási terület a környezetvédelem. Az Enviroinvest Zrt., az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontjával közösen, a közelmúltban nyert támogatást a Norvég Alap Zöldipari Innováció programján egy kutatás-fejlesztési projekt végrehajtására, melynek célja egy komplex molekuláris biológiai szolgáltatás kidolgozása a bioremediáció támogatására. A szolgáltatás egyik eleme lesz a metagenom-szekvenálás, mellyel egy adott környezeti minta „mikroorganizmus-összetétele” határozható meg faj vagy genus szinten. A technológia különösen fontos, mivel a környezeti mintákban jelen lévő baktériumok 99 százaléka nem tenyészthető laboratóriumi körülmények között, viszont a metagenom-analízis e fajokról is információt nyújt. A vizsgálat célja, hogy meghatározzuk a kármentesítendő területen jelen lévő mikroorganizmus-összetételt, mely alapján el tudjuk dönteni, hogy szükség van-e „külső” baktérium inokulum injektálására a bioremediácó sikeres elvégzéséhez.

A Nanofágterápiás Központ a DNS-szekvenáláson kívül is képes további molekuláris biológiai szolgáltatások nyújtására, ezek közül a real-time PCR alapú kimutatást és az ELISA-t emeljük ki.
A kutatóintézetnek két Sartorius fermentora van. A kisebb, 4 liter munkatérfogatú kutatófermentor fermentációs folyamatok optimalizálására, továbbá kisebb fermentációs feladatok megoldására szolgál. A nagyobb, 200 liter munkatérfogatú Sartorius Cultibag fermentor egyszer használatos zsákos rendszerű, alkalmas eukarióta sejtek fermentálására is (antitestek fermentálása vagy például növényi sejtekkel gyógyszerhatóanyagok termeltetése).
Az Enviroinvest Zrt. Nanofágterápiás Központja esetében a kutatás-fejlesztési munkák és a szolgáltatások egymás mellett, de mégis egymástól szervezetileg elkülönülten folynak, a cég ISO 9001 tanúsítványának köszönhetően.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka