2013. április 4.

Szerző:
Paulik Katalin

ECM Irányítási Rendszerek Európai Tanúsítási Szolgálata Kft. • ecmcertification.com

Miért dolgoznak a tanúsítók?

A társadalom és az együttműködő szervezetek részéről három alapvető igény fogalmazódik meg: a bizalom, a megbízhatóság és a biztonság. Szabó Sándor, az ECM Irányítási Rendszerek Európai Tanúsítási Szolgálata Kft. ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy a tanúsító szervezeteknek milyen szerepük van a felsorolt alapvető igények kielégítésében.


Miért dolgoznak a tanúsító szervezetek?
− Azért, hogy az uniós cégek és polgárok megbízható terméket, szolgáltatást kapjanak, és megbízhassanak egymásban anélkül, hogy ismernék vagy ellenőriznék egymást.

Szabó Sándor

Hogyan?
− A minőségügy módszereivel érhetjük el, hogy biztonságban legyünk. Annak érdekében pedig, hogy egy tevékenység eredményeként megbízható, a követelményeknek megfelelő termék jöjjön létre, ki kell alakítani a vállalati folyamatokat, nem elég a végellenőrzés. Mivel a legtöbb esetben a vállalatok folyamatainak az eredményét egy másik vállalat használja fel, a megrendelő szeretne megbizonyosodni arról, nem jelent-e biztonsági kockázatot a saját tevékenységére a beszállító cég, ehhez azonban előbb fel kell mérnie az adott vállalat termékét, szolgáltatását. Ezek a felmérések a két partner közötti bizalom építését szolgálják. Egy független harmadik fél általi tanúsítás viszont már szélesebb körben, a piacnak, az érdekelt feleknek adhat információt. A felmérésre önként jelentkező szervezetet, ha az előírt követelményeket teljesítette, a tanúsítók regisztrálják és tanúsítványt állítanak ki, amelyre a szervezet hivatkozhat például a pályázataiban, megjelentetheti a honlapján és egyéb arculati elemein, azaz szélesebb körben építhet bizalmat önmaga iránt. A felméréseknek három szintjét különböztetjük meg: az önvizsgálatot, a beszállítói auditot és a tanúsítást. Ezek lehetnek termékkel, folyamattal, környezettel, illetve munkabiztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatosak. Az egységes követelményeknek való megfelelés vizsgálata pedig meghatározott értékelési módszerek, nemzetközi szabványok szerint történik. Azok a vezetők, akik nem piaci nyomásra vezettek be valamilyen irányítási rendszert, társadalmi felelősséget vállalnak a cégük működéséért. Szerencsére ez a szempont napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap.

Mi a tanúsítás célja, illetve miben áll a tanúsító feladata?
− A tanúsítónak az a feladata, hogy bizonyos minimálisan elvárt követelmények teljesülését azonosítsa. Nagyon sok irányítási rendszer követelmény létezik attól függően, hogy minőségirányításról, környezetvédelemről, munkabiztonságról vagy információbiztonságról van-e szó. A tanúsítónak pedig tulajdonképpen az a feladata a tanúsítási eljárás során, hogy egy társadalmilag elvárt, szabványban megfogalmazott követelményrendszer teljesülését vizsgálja a szervezetnél. Másik feladata lehet az, hogy információt adjon a vezetőségnek arról, hogy a folyamatok, amelyeket bevezettek a szervezetnél, mennyire eredményesek és milyen hatékonyan működnek. A mi célunk rendszertanúsítóként az, hogy az általunk kiadott tanúsítványokkal megfelelő bizalmat ébresszünk azokkal a szervezetekkel kapcsolatban, amelyeket tanúsítottunk. Ha egy szervezetnek többfajta tanúsításra van szüksége, akkor sokkal egyszerűbb és hatékonyabb, ha olyan tanúsító céggel áll kapcsolatban, amely többfajta tanúsítványt is tud adni. Ebből a szempontból gondoljuk magunkról, hogy perspektivikus a velünk való kapcsolattartás, mert egy kézből akár hatfajta tanúsítványt is ki tudunk adni: ezek a minőségirányítás (ISO 9001), a környezetközpontú irányítás (ISO 14001), a munkabiztonság és egészségvédelem irányítása (OHSAS 18001 vagy MSZ 28001), a hegesztőüzem alkalmassági tanúsítása (ISO 3834-2) és két olyan tanúsítvány, amelyet jogszabály ír elő; az egyik a 3/1998-as IKIM rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet végző cégeknek az alkalmassági tanúsítása, a másik a 11/1997-es IKM rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet végző szervezetek üzemalkalmassági tanúsítása. Így egy szerződés keretében, néhány esetben akár egy vizsgálattal is el tudjuk végezni a tanúsításokat, amivel időt, fáradságot és költséget takaríthat meg a vállalat. Természetesen nekünk, tanúsító szervezetként is irányítási rendszert kell működtetnünk, amely leírja, hogy a tanúsítási szolgáltatást milyen követelményeknek megfelelően kell végeznünk.

Ezt az irányítási rendszert akkreditáló szervezet vizsgálja és felügyeli. A tanúsítványaink iránti bizalom elnyerése vagy fenntartása érdekében szervezetünknek folyamatosan biztosítani és bizonyítania kell a pártatlanságát, a kompetenciáját és a felelősségvállalását. Ezzel járulunk hozzá a bizalom, a megbízhatóság és a biztonság kialakulásához a szervezetek közötti együttműködésben.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka