<
2013. december 3.

Szerző:
S. K.

Nívódíjas tudós könyvek

Idén kilenc kiadvány és szerzője, valamint egy folyóirat nyerte el az Akadémiai Kiadó Nívódíját. Ebben az évben negyvenedik alkalommal tüntették ki a legjelentősebb magyar tudományos munkákat. Az elismeréseket november elején, az MTA Könyvtár és Információs Központban adták át.


„A tudományos könyvkiadás nehezen tehető nyereségessé. Az Akadémia ezért alapvető fontosságúnak tartja, hogy a könyv- és folyóirat-kiadás támogatásával hozzájáruljon a kutatási eredmények színvonalas kiadványokban való megjelentetéséhez. Ezt a törekvést jelzi, hogy 2011-től jelentősen emelni tudta az e célra fordítható támogatás összegét” – jelentette ki a díjátadó ünnepségen Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, aki szerint a tudomány eredményeinek megismertetése szempontjából azok jelentősége, nem pedig a közlés formája a döntő. „Hiszen vannak tudományterületek, amelyeken a folyóiratok játszanak fontosabb szerepet, de vannak olyanok is, amelyeken sokszor szinte művészeti alkotásoknak is beillő könyvekben, monográfiákban foglalják össze a legfontosabb eredményeket” – tette hozzá, majd arra is kitért, hogy az Akadémia a jövőben is támogatja a kiemelkedő tudományos kiadványok megjelentetését. Az öt évvel ezelőtti 83,4 millió forinthoz képest jövőre már 140 millió forintot fordíthatnak tudományos kiadványokra. A keret nagy része – mintegy 90 millió forint – jut tudományos folyóiratokra, de folytatódik a nagy jelentőségű tudományos alapművek megjelentetésének támogatása is.
Az Akadémia tudományos osztályainak javaslatai alapján 1974 óta odaítélt elismeréssel a szakmailag legkiválóbbnak minősített művek alkotóit jutalmazták.

A legjelesebb hazai tudományos munkákat elismerő Akadémiai Nívódíjat nyerte el Bereczky János A magyar népdal új stílusa I–IV. című munkájáért. Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet népzenei gyűjteményében őrzött és lejegyzett új stílusú dallamok típusait összefoglaló katalógus bemutatja a dallamok közötti hasonlóságokat, valamint történeti kialakulásuk, fejlődésük folyamatát.

Hasonló elismerést vehetett át László János a Történelemtörténetek. Bevezetés a narratív szociálpszichológiába című munkájáért. Az empirikus szociálpszichológia új lehetőségeit kereső könyv a magyar történelmi narratívumok elemzésével elvezeti az olvasót a magyar nemzeti identitás pszichológiai sajátosságaihoz, és közelebb viszi annak megértéséhez, hogy milyen akadályok gördülnek a 20. századi nemzeti traumák, a trianoni béke és a holokauszt feldolgozása elé.

Az orvostudományokon belül a Valálik István szerkesztette Stereotaxiás és funkcionális idegsebészet című kötet az idegrendszerben kialakuló kóros elváltozásokról és a működészavarok befolyásolására irányuló műtétekről ad átfogó képet.

A Demetrovics Zsolt főszerkesztő irányításával megjelenő, 2011-ben alapított Journal of Behavioral Addictions című folyóirat törekvése pedig az, hogy a viselkedési addikciókkal foglalkozó tudományos kutatások első számú nemzetközi fóruma legyen.

Balázs György és Balázs L. György a Különleges betonok és betontechnológiák IV. című kötetért érdemelték ki az elismerést. Ez a sorozat a különleges betonok viselkedését, elkészítésük technológiáját elemzi elsősorban a szerzők saját kutatásai alapján, de az irodalomból kinyerhető adatokra is támaszkodva.

Tizenöt jelentős felfedezést és felfedezőt mutat be lebilincselő, közérthető stílusban, ugyanakkor tudományos pontossággal Hargittai István akadémikus új, Ambíció és kíváncsiság, avagy mi hajtja a tudományos felfedezőket? című könyvében.

Borhidi Attila, Kevey Balázs, valamint Lendvai Gábor Plant Communities of Hungary című könyve az első olyan angol nyelvű monográfia, amely teljes körűen, átfogó szemlélettel mutatja be a magyar vegetációt.

A szellemi alkotások európai védelmének kialakulásáról írt könyvével nyerte el a díjat Jakab Éva, aki a Szerzők, kiadók, kalózok. A szellemi alkotások védelmének kialakulása Európában című munkájában napjaink egyik sokakat foglalkoztató problémáját, a szellemi alkotások védelmének kérdését dolgozza fel, a könyvnyomtatás széles körű elterjedése óta kialakuló elméletek elemzését nyújtva.

Az Akadémiai Kiadó Zrt. díjait a Magay Tamás és Országh László főszerkesztők irányításával el­készült Angol–magyar és Magyar–angol szótár, illetve Muraközy László munkája, az Államok kora. Az európai modell kapta.

A Halász Előd nyelvész, lexi­ko­gráfus, szótáríró nevét viselő, a német nyelvet népszerűsítő, valamint a fiatal germanisták, fordítók tevékenységét támogató, az Akadémiai Kiadóval együttműködő alapítvány 2013-as pályázatának nyertese Farkas Zsófia, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának hallgatója lett.•

 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020
Címkék

Innotéka