Nukleáris létesítményekben szerzett évtizedes tapasztalat

Az FTV Geotechnikai, Geodéziai és Környezetvédelmi Zrt. az 1950-ben alapí­tott Földmérő és Talajvizsgáló Iroda (FTI), majd később Vállalat (FTV) jogutódja­ként, privatizáció során jött létre. Cégünk központja Budapesten található, emellett Pakson is van telephelyünk. Jelenlegi létszámunk harminc fő körül van, ebből nyolc-tíz fő dolgozik állandó jelleggel az atomerőmű területén. Dolgozóink közel fele felsőfokú végzettségű, mérnöki, tervezési feladatokat ellátó szakember.


Társaságunk tevékenységi körei közé tartozik a geo­tech­nika (talajvizsgálati jelentés, geotechnikai tervezési beszámoló, geotechnikai tervezés és főbb szakértés, mun­katér-határolások tervezése, alapozástervezés, hidrológia, hidrogeológia, talajmechanikai fúrások, szondázások készítése stb.), a geodézia (mérnökgeodézia, ipari geodézia, vonalas létesítmények [elsősorban vasút és út] tervezéséhez kapcsolódó feladatok, térinformatika), a környezetvédelem (környezeti hatásvizsgálatok, környezetvédelmi monitoringrendszerek tervezése és üzemeltetése, mintavételezés, környezetföldtani vizsgálatok, talaj-, víz- és levegőszennyezettség vizsgálata, kármentesítések tervezése és kivitelezése, természetvédelmi vizsgálatok). Mindezek mellett foglalkozunk utak és épületek állapotrögzítésével, légi fényképezéssel, helyszíni talaj­tömörség- és talajteherbírás-vizsgálattal, valamint széles körű repro­gráfiai szolgáltatások nyújtásával, így tervrajzok nyomtatásával, másolásával és kötészettel is.

Feltárások a Talajvizsgálati jelentéshez és geotechnikai tervezési beszámolóhoz

Geotechnikai munkáink támogatására rendelkezünk a Nemzeti Akkreditáló Ható­ság által akkreditált talajmechanikai laboratóriummal. Társaságunknak van egy kb. 85 ezer darabot számláló tervtára, az itt őrzött adatok Magyarország teljes területére kiterjednek.
Az atomerőművel már az első blokkok tervezésekor kapcsolatba kerültünk; az FTV végezte az első orosz tervek honosítását. Az erőmű területén – változó létszámmal – az „első kapavágástól”, 1967 óta folyamatosan jelen vagyunk.

Darupálya mérése a reaktorcsarnokban

Az MVM PA Zrt. részéről minősített beszállítói elismeréssel rendelkezünk nukleáris rendeltetésű építmények létesítésével, átalakításával, karbantartásával és javításával összefüggő tervezési, szerelési és szakértői tevékenységek végzésére.
Minősített beszállítói vagyunk továbbá a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.-nek geodézia, geotechnika, környezetvédelem és laborvizsgálatok területén.
Az FTV Zrt. ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 és MSZ 28001 tanúsítványokkal is rendelkezik.

Napjainkban már kevés hasonlóan szerteágazó tevékenységi körű tervezővállalat működik, mint az FTV. Egy-egy projekt megvalósítása során a tervezés legelső lépéseitől kezdve a megvalósulási tervek elkészítéséig jószerével minden fázisba be tudunk kapcsolódni. Ez a több lábon állás segített az építőipar legnehezebb éveinek átvészelésében, amikor sok régi, nagy hagyományokkal rendelkező tervezővállalat szűnt meg.

Meggyőződésünk, hogy az atomerőműben szerzett tapasztalataink, munkakultúránk és a beszállítókkal szemben támasztott magas elvárások az építőipar más területein is segítik eredményes és magas színvonalú munkánkat.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
Címkék

Innotéka