2012. július 4.

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar • vik.bme.hu

Racionális kutatásokkal a sikerért

Az elmúlt időszakban jelentősen megváltozott a kutatómunkában annak elfogadottsága, hogy az eredmények hasznosítási szempontjait is hangsúlyosan kell értékelni – állítja dr. Vajta László. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Karának dékánja a kutatás-fejlesztés területén lezajlott szemléletváltást és az elért eredményeket összegezte.


Egyidejűleg két jelentős TÁMOP pályázat zárult június végén a Műegyetemen. Az egyik a kutatás-fejlesztési kapacitások és képességek növelését, míg a másik a kutatások eredményeinek hasznosítását segítő fejlesztéseket tűzte ki célul.
A sportoló versenyeredményeit edzéssel javítja. A kutató „edzése” a kutatás és az új eredmények előállítása – fogalmaz lényegre törően dr. Vajta László. Csakhogy a kutatás eredményességének mértéke egyre szorosabban függ össze annak hasznosíthatóságával. Ennek az értékrendbeli változásnak az elfogadása a magasan kvalifikált, önállóan gondolkodó kutatóknak nem könnyű, elfogadtatása pedig néha kimondottan hálátlan feladat. A kutatás szabadsága ne azt jelentse, hogy csak azzal foglalkozzunk, ami érdekel bennünket, hanem azzal is, amit a jövőben használni lehet – nos, ez jelentős szemléletváltást igényel, aminek elősegítése az egyik legfőbb célunk volt.

Maga a megfelelő szemlélet azonban nem elegendő egyfajta „hasznosítási kultúra” megteremtésére, speciális szaktudás is szükséges hozzá, amit belső képzésekkel hoztunk létre – hangsúlyozta a dékán. Ha pedig már a tudás is megvan, jöhet a harmadik – legfontosabb – lépés: a kutatók szolgáltatásokkal történő maximális támogatása, hogy a hasznosítási folyamatok gördülékenyen, a lehető legjobb hatásfokkal működjenek.
Dr. Vajta László kitért arra is, hogy mindehhez megteremtették a többi között a szükséges képzések tananyagát és oktatásuk tanfolyami rendszerét, informatikai hátteret a szellemi vagyon érték alapú nyilvántartására és a szellemi termékek hasznosításának menedzsmentjére, valamint kialakították azt a külső szakemberekből álló hálózati kapcsolatrendszerüket, amely a szabadalmaztatástól a piackutatáson át egészen a cégalapításig, befektetések szervezéséig, illetve a létrejött cégek mentorálásáig képes segítséget nyújtani. Ennek működőképességét illusztrálandó, nagyszámú pilot projektet bonyolított le a BME az elmúlt időszakban, és életre hívtak 8-9 spin-off vállalkozást is, sőt továbbiak alapítása is napirenden van. „Nagyon büszkék vagyunk, hogy egyik cégünk a Wall Street 50 legsikeresebb innovatív vállalkozása közé került, de sok más díjat is nyertek az így indított projektjeink – tette hozzá a dékán, megjegyezve, hogy a sikerhez szükség volt arra a szemléletváltásra, ami egyre több kutatót ébreszt rá a kutatási területek megválasztásánál a piaci igények értékelésének jelentőségére, az iparral való együttműködés fontosságára.

A BME elmúlt években végzett ez irányú tevékenysége el­ismerésének is tekinthető, hogy két, az innovációban tevékenykedő jelentős bizottságban – a Parlament Innovációs Albizottságában és a Nemzetgazdasági Minisztérium által létrehozott Innovációs Tanácsadó Testületben – is képviselteti magát. A dékán szerint az ismertetett pályázatokkal kapcsolatban nagy jelentősége van annak, hogy az elért módszertani és szervezési eredményeket, a kialakított átfogó programokat az egyetemen kívüli szakmai és államigazgatási szereplők is innovációs stratégiai jelentőségűként értékelik.

Dr. Vajta László a sikerek mellett a nehézségeket is szóvá tette. Mint mondta, nem az a nagy dicsőség, ha egy komoly pénzügyi támogatással indított folyamat kiváló eredményeket ér el, hanem az, ha olyan rendszer jön létre, amely hosszabb távon is önfenntartóvá válik. „Aggodalmak vannak bennem e kérdést illetően, ugyanis rettenetes forrásszűkítéseket szenvedett el a felsőoktatás, ami a tervezés időszakában még nem volt látható, és veszélyezteti az önfenntartónak tervezett rendszer önfenntarthatóságát.
A forrásszűkítés újra háttérbe szoríthatja a hasznosítási tevékenységet” – hangsúlyozta a dékán, aki a nehéz anyagi helyzet ellenére optimista. Azt elismerte ugyan, hogy egyes karok lehetőségei különbözőek, és némelyek nagymértékben függnek a piaci hatásoktól, azonban véleménye szerint a most záruló TÁMOP pályázatoknak köszönhetően az elmúlt esztendőkben szilárd alapokat sikerült lefektetni, és reményét fejezte ki, hogy a szabadalmak és vállalkozások számában, illetve a pályázati tevékenységek minőségében megfigyelhető látványos fejlődés, ha esetleg lassuló ütemben is, de fenntartható marad.

 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020
Címkék

Innotéka